Dīters Nolls. Vernera Holta piedzīvojumi

Vernera Holta piedzivojumi-1(D.Nolls)Vernera Holta piedzivojumi-2(D.Nolls)

Romāns. Pirmā daļa:  Populārā VDR rakstnieka Dītera Nolla grāmata stāsta par kādu 17-gadīgu vācu jaunekli. 1943 gadā beidzis skolu viņš tiek iesaukts regulārā karaspēka zenītlielgabalu apkalpes daļā. Itālija jau kapitulējusi, vācu karaspēks cietis sakāvi kaujā pie Kurskas, sākusies vācu pilsētu bombardēšana… Interesantā un sižetiski aizraujošā grāmata sasaucas ar Remarka prozu.

indexarhīvs     yandex      mega

Otrā daļa:  Otrajā daļā tiek attēlota dzīve pēc vācu karaspēka sakāves un kara beigām. Holts mēģina tikt skaidrībā ar politisko situāciju valstī, atrast savu vietu jaunajā – mierīgajā dzīvē, starp sociālistiskās Vācijas veidotājiem.

indexarhīvs     yandex      meg

Mape – Fb2+rtf:

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.