Ļeņinisms un padomju juridiskā zinātne

Marksa un Engelsa revolucionārās mācības ģeniāls turpinātājs, Padomju Savienības Komunistiskās partijas radītājs, lielākās sociālās revolūcijas vadītājs un pasaules pirmās sociālistiskās valsts dibinātājs, starptautiskās strādnieku šķiras un visu darbaļaužu vadītājs — Ļeņins — ir atstājis milzīgu teorētisku mantojumu. Viņa idejas strādnieku šķiras pasaules uzskatā aptver visas zinātņu nozares, tās uz mūžīgiem laikiem ir bagātinājušas pasaules zinātnes krātuves. Ļeņina ideju karogs pland visās zemeslodes malās, kur joprojām cilvēce cīnās par brīvību, laimi, labklājību, mieru un starptautisku drošību.

Indexfb2  indexpdf   Fb2  pdf  megafb2   megapdf

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.