Ināra Vaivode. Netradicionālās tehnoloģijas atgriežas no gadsimtu dzīlēm

Netradicionalas tehnologijas atgriezas no gadsimtu dzilem(I.Vaivode)

Grāmatā sniegta saistoša informācija par netradicionālajām bioloģiskajām zemes apstrādes metodēm, augu savietojamību, dārzu, parku plānošanu un ierīkošanu, pareiziem koku ciršanas laikiem, unikāliem, videi draudzīgiem atkritumu apsaimniekošanas variantiem, celtniecību no grunts, Dzimtas sētas un ekociemata izveidošanu. Tā var kalpot kā rokasgrāmata lauksaimniekiem, mežiniekiem (mežsaimniekiem), cilvēkiem, kuri vēlas pareizi ierīkot savu Dzimtas ekosētu, individuālajiem ekobūvētājiem, kā palīglīdzeklis lauksaimniecības un vides aizsardzības organizācijas studentiem. Tā arī sniedz interesantas idejas vides sakopšanā un atkritumu apsaimniekošanā. Grāmatā katrs varēs atrast sev pieņemamāko netradicionālo tehnoloģiju variantu un realizēt to savā saimniecībā.

Zemes apstrādes nestandarta pieredze ; Efektīvie mikroorganismi ; Augu savietojamība ; Koku ciršanas noslēpumi ; Parku un dārzu ierīkošana ; Celtniecība no zemes ; Ekomāja ; Kā nerokot apstrādāt zemi ; Kā pieaicināt palīgā augsnes iemītniekus ; Kā viens zemes apstrādes instruments aizvieto divdesmit ; Par nezāļu derīgumu dārzā ; Kā vissmirdīgāko nosēdbaseinu pārvērst tīrā dīķi ; Kā nocirst koku, kas nedeg, nepūst, nenosēžas, neplaisā ; Kā ierīkot dārzu un parku ; Kā uzbūvēt māju no grunts ; Kas ir ekomāja un ekoloģiskais ciemats ; Un par daudz ko citu…

indexarhīvs / yandex / mega

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.