Oļģerts Guļāns. Par ko klusē vēsture

Par ko kluse vesture(O.Guljans)

Analizējot vēl nopietni nepētītās slepenās operācijas un deduktīvi izvērtējot faktus, ir iegūstama principiāli jauna vēstures versija. Salīdzinot Bībeli ar pagātnes faktiem un modernās fizikas atziņām, var secināt, ka gadu miljonos cilvēce dzīvoja pilnvērtīgu dzīvi. Bet pēdējie 6000 gadi ir piesātināti ar neģēlībām, ko izraisīja reizē ar krāsaino metalurģiju dzimušais sātanisms zemes ķēniņu paaudžu paaudzes. Tādē| pirms 2000 gadiem civilizācija gandrīz aizgāja bojā. To izglāba Jēzus Kristus pestīšanas misija. Kristiānisms sātanisko Romas impēriju sagrāva. Eiropā tika atjaunota tradicionālā kārtība, kuras vārdā savas galvas nolika daudzi grieķi, teitoņi, jūdi, arābi un citi varonīgi cīnītāji. Impērijas kalpi vergturi izklīda pa Eiropu kā vikingi laupītāji. Taču sātanisti revanšējās, Eiropā ievazājot absolūtismu un divas jaunas Romas impērijas. Pēc Lielās franču revolūcijas zemes ķēniņi mainīja taktiku cilvēces pašiznīcināšanas kariem veidoja pseidostrādnieku partijas un to ekstrēmistiskus triecienspēkus komunistus, nacistus, fašistus un fundamentālistus. Šo ļauno spēku vēsturiskā opozīcija ir kristiānisms, jūdaisms, muhamedānisms un senā dievturība. Izrādās, ka vēstures pirmavoti tika viltoti jau sirmā senatnē Sokrāta manuskriptu nav, Flāvija jūdu vēstures avoti ir pretrunā ar grieķu tulkojumiem un Kumranā atrastajiem tīstokļiem, bet citi pirmavoti vispār nav atrasti. Latviešu Indriķa hronikas pašreizējā versija ir pretrunu pilna. Atklājies, ka mūsdienu krievu senči nebija slāvi, vikingi nekad nav bijuši skandināvu senči. Mūsdienās sātanisti ir apvienojušies slepenajā Eirāziešu ordenī. XIII gadsimtā Baltijas jūras austrumu krastā tautas labprātīgi kristījās, un stāsti par piespiedu kristīšanu ir izdomājums.

indexarhīvs / yandex / mega

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.