Marks Vigodskis.Elementārās matemātikas rokasgrāmata 1967.g

element_mat_rokasgramata_1967

1.Rokasgrāmatas uzdevums. Šai rokasgrāmatai ir divējāds uzdevums. Pirmkārt, tajā var atrast momentānu izziņu par to, kas ir lielākais kopīgais dalītajs, kas ir tangenss utt., kā aprēķināt procentu, kā konstruēt regulāru piecstūri, kādas ir kvadrātvienādojumu sakņu formulas, kādas ir nošķelta konusa tilpuma formulas utt. Visas definīcijas, likumi, formulas un teorēmas paskaidrotas ar piemēriem, it īpaši lielu vērību veltījot praktiska rakstura piemēriem. Visur, kur tas nepieciešams, ir norādīts, kādos gadījumos un kādā veida jālieto tas vai cits likums, no kādām kļūdām jāizvairās utt. Otrkārt, šī rokasgrāmata, pēc autora ieceres, var būt visiem pieejams palīglīdzeklis elementārās matemātikas atkārtošanai un pat lai pirmo reizi iepazītos ar tās pielietošanu, risinot praktiskus uzdevumus. Var jau būt, ka nosaukums «rokasgrāmata» arī pilnīgi neatbilst šīs grāmatas raksturam. Bet diezin vai ir lietderīgi pec 21 gada mainīt nosaukumu. No otras puses, tai vēl mazāk piemērots nosaukums «mācību grāmata» vai «mācību palīglīdzeklis». Tāds nosaukums radītu priekšstatu par skolas mācību grāmatu. Īstenībā šī rokasgrāmata pēc sava rakstura būtiski atšķiras no skolas mācību grāmatas jo galvenā loma ir praktiskajam materiālam.

djvu: indexarhīvs / yandex / mega

pdf: indexarhīvs / yandex / mega

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.