Gruzīņu tautas pasakas – Saules meita (5.)

05GruzinutautaspasakasSaulesmeitafb2

Brīnumzeme. Sastādījusi Ausma Sprīvule. Vecītis nāk ciemos ; Cikars ; Labsirdīgais gans un ziņkārīgā meitene ; Valdnieka audžudēls ; Saules meita ; Divas pļaukas ; Lielais ērglis un mednieks ; Vecais namdaris un viņa vedekla ; Lauva un zaķis ; Ivanē un Devkaci ; Ķildīgās večas un gudrā meitene ; Irmisa ; Tukšu runu dēļ ; Par gudro brāli un muļķa brāli ; Mācītais virs un laivinieks ; Mednieks no Lilo ; Bailīgais zaķis, glupais vilks un viltīgā lapsa ; Mednieka dēls ; Tava nauda vesela! ; Skopais tirgonis un nabadzīgais vīrs ; Valdnieks un viņa kalps ; Sizmara ; Saule un lietus ; Dariačangas dārzs ; Kā kalps kungu mierināja ; Meļņa dēls ; Netaisnais valdnieks un gudrais zemnieka dēls ; Zaķu māte un zaķēni ; Valdnieka Muzarbas dēls ; Mednieka meita ; Lapsa par tiesnesi ; Valdnieks un zemnieka meita ; īkstītis  ; Trīs sliņķi ; Manīgais ; Tris brāļi un blēdīgais plikpauris  ; Trīs vardi — trīs jautājumi  ; Tušina dēls un princis

indexarhīvs    yandex    mega

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.