Aleksandrs Puškins. otrais sējums. Lirika 1826-1830. Pasakas. Dramatiskie sacerējumi

ASPushkins2sejLirikapasakaslugasfb2

Pēctrimdas un mūža pēdējo gadu lirika ; Maskava — Pēterburga ; 1826 ; Auklei. «Tu draugs man esi grūtās dienās . . .» Atdzejojusi  Mirdza Ķempe ; «Cik laimīgs jūtos es, kad varu pamest . . .» Atdzejojis Andris Vējāns ; «Deg jūdu istabiņā svece . . .» Atdzejojis Eižens Mindenbergs  ; «Tu dievmāte, bet nevis tā . . .» Atdzejojusi Ārija Elksne  ; Ziemas ceļš. Atdzejojis Vladimirs Kaijaks ; Stances. «Uz labu cerēt gribas man . . .» Atdzejojusi Ārija Elksne  ; 1827 ; Mordvinovam. «Jau paguris bij ērglis pēdējais . . .» Atdzejojusi Ārija Elksne ; «Jūs Sibīrijas raktuvēs . . .» Atdzejojusi Mirdza Bendrupe  ; Arions. Atdzejojis Jānis Sudrabkalns ; Dzejnieks. «Pirms Apolons nav aicinājis . . .» Atdzejojusi Mirdza Bendrupe ; Lakstīgala un roze. Atdzejojis Vladimirs Kaijaks  ; Tris avoti. «Mums dzīves stepē bezgalīgā, sērā . . .» Atdzejojusi Mirdza Ķempe ; Eņģelis. Atdzejojusi Elīna Zālīte ; «Cik krāšņa naktsI Pie debess saltās . . ,» Atdzejojis Paulis Kalva  ; Kiprenskim. «Tu tīkams modei vieglspārnotai . . .» Atdzejojusi Mirdza Ķempe ; Galvaskauss. «Ņem, Delvig, galvaskausu šo . . .» Atdzejojis Kārlis Štrāls ; «Cik cildens viesu pulkā spožā . . .» Atdzejojis Andrejs Balodis  ; 1827. gada 19. oktobri. «Lai dievs stāv klāt, ak draugi, jums . . .» Atdzejojis Vladimirs Kaijaks ; Talismans. Atdzejojis Vladimirs Kaijaks ; «Dzelmenis dziļš . . .» Atdzejojis Jāzeps Osmanis  ; «Ai pavasari, mīlas laiks . . .» Atdzejojusi Ārija Elksne  ; 1828 ; Draugiem. «Nē, ne jau lišķība tā ir . . .» Atdzejojis Paulis Kalva  ; «Ak vai! Sī mīlas atzīšanās . . .» Atdzejojis Imants Lasmanis  ; To Dawe ESQr. «Kādēļ tev jāattēlo, draugs . . .» Atdzejojis Imants Lasmanis ; Atmiņas. Atdzejojusi Elīna Zālīte  ; Tu un jūs. Atdzejojusi Mirdza Ķempe ; «Velte nejaušā un liekā . . .» Atdzejojis Paulis Kalva  ; «Vēl jau pļavās klejo salti vēji . . .» Atdzejojis Imants Lasmanis  ; «Ak daiļā, nedziedi nekad . . .» Atdzejojusi Mirdza Bendrupe  ; Jazikovam. «Sen posos aizbraukt, mīļais draugs . . .» Atdzejojis Andris Vējāns ; N. Kiseļovam. «Kļūt gribi svešumā tu brīvs un vesels arī . . .»Atdzejojis Laimonis Kamara ; Ģīmetne. Atdzejojis Jānis Sudrabkalns ; Sirdsdraugs. Atdzejojusi Ārija Elksne ; «Ir laimīgs tevis izraudzītais . . .» Atdzejojusi Ārija Elksne  ; Nojausma. Atdzejojis Vladimirs Kaijaks ; Slīkonis. Atdzejojusi Mirdza Bendrupe ; «Krauklis krauklim pretī trauc . . .» Atdzejojis Vladimirs Kaijaks  ; «Pilsēt krāšņā, nabadzīgā . , .» Atdzejojusi Elīna Zālīte  ; «Kur fontāns irdz starp akmens sienām . . .» Atdzejojusi Ārija Elksne ; Ančars. Atdzejojusi Mirdza Bendrupe ; Atbilde A. Gotovcevai. Atdzejojusi Ārija Elksne ; Zieds. Atdzejojusi Mirdza Bendrupe ; «Cik strauju soli gaitā staltā . . .» Atdzejojis Imants Lasmanis  ; «Kāds biju agrāk jau, tāds esmu tagad es . . .» Atdzejojis Jānis Plotnieks ; Pzejnieks un pūlis. Atdzejojis Tālivaldis Brička ; Kaukāzs. Atdzejojusi Mirdza Ķempe ; Sļūdonis. Atdzejojis Kārlis Krūza ; Klosteris uz Kazbeka. Atdzejojusi Mirdza Ķempe  ; Delibašs. Atdzejojis Jāzeps Osmanis ; «Pār kalniem Gruzijā pakts migla nolaižas . . .» Atdzejojusi Mirdza Ķempe ; No Hafiza. «Nedzenies pēc slavas karā . . .» Atdzejojusi Vizma Belševica ; Dona. Atdzejojusi Austra Dāle ; Oļega vairogs. Atdzejojusi Vizma Belševica ; Kalmikiete. Atdzejojis Andris Vējāns ; «Bruņinieks šis bija nabags . . .» Atdzejojis Vladimirs Kaijaks  ; «Ak Grieķija, jel sacelies . . .» Atdzejojis Vladimirs Kaijaks  ; J. Poltorackai. «Ja debess tēvs būs žēlīgs mums . . .» Atdzejojis Paulis Kalva ; «Kad jau Ižora bij leju . . .» Atdzejojis Paulis Kalva  ; Zīmes. Atdzejojis Laimonis Kamara ; Epigramma. No žurnāliem daudz pārestību cietis . . .» Atdzejojis Harijs Heislers ; Par I. Velikopojski. «Ai Beverlej, pa pusei Horucij . . .» Atdzejojis Laimonis Kamara ; Kurpnieks. Atdzejojis Vladimirs Kaijaks ; Ceļinieka žēlabas. Atdzejojusi Ārija Elksne ; «Ko laukos iesākt mums, kad ziema? Rītos kāri . . Atdzejojis Paulis Kalva ; Ziemas rīts. Atdzejojusi Mirdza Ķempe ; Epigramma. «Zēns Fēbam himnu veltīt steidz . . .» Atdzejojis Laimonis Kamara ; «Jūs mīlēju; un mīlestība mana . . .» Atdzejojis Vladimirs Kaijaks  ; «Es gatavs, varu braukti kurp jūs, turp arī es . . .» Atdzejojis Imants Lasmanis ; Kukaiņu kolekcija. Atdzejojis Vladimirs Kaijaks ; «Kad daždažādās nevalodās . . .» Atdzejojusi Ārija Elksne  ; Iekarotāja bistei. Atdzejojis Laimonis Kamara ; «Vai ska]ā ielu troksnī eju . . .» Atdzejojusi Mirdza Ķempe  ; Sonets. «Put drūmais Dante sonetu nav pēlis . . .» Atdzejojis Jāzeps Osmanis ; Dzejniekam. «Klau, dzejniek, nedzenies pēc ļaužu mīlestības . . .»Atdzejojis Jānis Plaudis ; Madonna. Atdzejojusi Vizma Belševica ; Ciklops. «Kaut prāts un valoda bēg projām . . .» Atdzejojis Jānis Sudrabkalns ; «Gan izpriecās, gan stundas dīkās . . .» Atdzejojusi Mirdza Ķempe ; «Ko gan mans vārds tev līdzēt spēs . . .» Atdzejojusi Ārija Elksne ; Epigramma. «Nav boda, ka tu polis kāds . . .» Atdzejojis Laimonis Kamara ; Epigramma. «Sirms zakātājs man teica lamas . . .» Atdzejojis Imants Vanags ; Jaunā mītne. Atdzejojis Vladimirs Kaijaks ; «Kad savos karstos skāvienos . . .» Atdzejojis Jāzeps Osmanis  ; Jodi. Atdzejojis Vladimirs Kaijaks ; Elēģija. «Šī bezprātīgo gadu līksme tagad. . .» Atdzejojusi Ārija Elksne ; Atbilde anonīmam. Atdzejojis Jānis Plaudis ; Carskoje Selo statuja. Atdzejojusi Austra Dāle ; Jauneklis. Atdzejojis Jānis Plaudis ; Atskaņa. Atdzejojis Jānis Plaudis ; Darbs. Atdzejojis Imants Lasmanis ; Par īliadas tulkojumu. «Dzirdu es helēņu valodas klusušās, dzisušās skaņas . . .» Atdzejojis Jānis Plaudis  ; «Pie kurla tiesneša nāk kurlais kurlo tiesāt . . .» Atdzejojis Jāzeps Osmanis ; Atvadas. «Vēl domās tavu mīļo tēlu . . .» Atdzejojusi Mirdza Bendrupe ; Es šeit, Ineziļa . . .» Atdzejojis Jūlijs Vanags ; Pāžs jeb Piecpadsmitais gads. Atdzejojis Vladimirs Kaijaks  ; «Mans brangais kritiķi, mans smējēj piebriedušais . , .» Atdzejojis Jānis Plaudis ; «Kad atmiņas man nedod miera . . .» Atdzejojusi Ārija Elksne  ; Lūgums. Atdzejojusi Ārija Elksne ; Dzejolis, kas sacerēts bezmiega nakti. Atdzejojis Vladimirs Kaijaks ; Varonis. Atdzejojis Harijs Skuja ; «Lai tālos dzimtos krastos kļūtu . . .» Atdzejojusi Elīna Zālīte  ; Mani raduraksti. Atdzejojis Vladimirs Kaijaks ; Post scriptum. Atdzejojis Vladimirs Kaijaks ; Čigāni. Atdzejojis Harijs Heislers ; 1831        ; Atbalss. Atdzejojusi Mirdza Ķempe ; «Kur svētās kapenēs viņš dus . . .» Atdzejojusi Mirdza Ķempe  ; Krievijas pēlējiem. Atdzejojusi Mirdza Ķempe ; «Jo biežāk mūsu licejs var . . .» Atdzejojusi Ārija Elksne  ; 1832        ; Daiļava. «Kā harmonijā apgarotā . . .» Atdzejojis Andris Vējāns  ; «Nē, nē — nedz vēlos es, nedz drīkstu nodoties . . .» Atdzejojis Vladimirs Kaijaks ; Albumā. «No Maskavas kad padzīs projām …» Atdzejojis Vladimirs Kaijaks ; Albumā. «Ilgi lapas izraudzītās . . .» Atdzejojis Laimonis Kamara  ; 1835 ; Huzārs. Atdzejojis Eižens Mindenbergs ; «Tu, franču rimjkaļus kas ņēmies bargi rāt . . .» Atdzejojusi Mirdza Bendrupe ; «Pāri sniega klātiem laukiem . . .» Atdzejojusi Ārija Elksne  ; Budris un viņa dēli. Atdzejojusi Mirdza Ķempe ; Vojevoda. Atdzejojusi Mirdza Ķempe ; «Dievs, neliec sajukt prātā man . . .» Atdzejojis Imants Ziedonis  ; Rudens. Atdzejojusi Mirdza Bendrupe ; RIETUMSLĀVU DZIESMAS ; Priekšvārds. Tulkojusi Milda Grīntelde ; 1.  Karaļa sapnis. Atdzejojusi Ārija Elksne ; 2.  Janko Marnavičs. Atdzejojis Valdis Rūja ; 3.  Kauja pie Zeņicas — Veļikajas. Atdzejojis Jāzeps Osmanis  ; 4.  Feodors un Jeļena. Atdzejojis Jāzeps Osmanis  ; 5.  Vlahs Venēcijā. Atdzejojis Valdis Rūja ; 6.  Haiduks Hrizičs. Atdzejojis Valdis Rūja ; 7.  Hiacinta Maglanoviča sēra dziesma. Atdzejojis Eižens Mindenbergs ; 8.  Marko Jakubovičs. Atdzejojusi Ārija Elksne ; 9.  Bonaparts un melnkalnieši. Atdzejojis Jānis Sudrabkalns  ; 10. Lakstīgala. Atdzejojis Imants Lasmanis ; 11.  Dziesma par Melno Georgiju. Atdzejojis Andrejs Balodis  ; 12.  Vojevoda Milošs. Atdzejojis Andrejs Balodis ; 13.  Vilkatis. Atdzejojis Andrejs Balodis ; 14.  Māsa un brāļi. Atdzejojis Eižens Mindenbergs  ; 15. Janišs karaļdēls. Atdzejojis Valdis Rūja ; 16. Kumeļš. Atdzejojis Andrejs Balodis ; Piezīmes. Tulkojusi Milda Grmielde ; «Sakiet, — kas tur spīd uz zaļā kalna?» Atdzejojusi Ārija Elksne ; «Es sāpju aukās tagad rūdīts vīrs . . .» Atdzejojis Paulis Kalva  ; «Ir laiks, mans draugs, ir laiksl pēc miera esmu tvīcis  ; Atdzejojis Vladimirs Kaijaks ; «Viņš dzīvoja starp mums . . .» Atdzejojis Vladimirs Kaijaks ; 1835 ; Pētera Pirmā dzīres. Atdzejojis Jānis Sudrabkalns  ; Oda LVI (No Anakreona). «Kļūst jau sirmas, kļūst jau retas  ; Atdzejojusi Vizma Belševica ; Oda LVII. «Kāpēc kausam dibens sauss? . . .» Atdzejojusi Vizma Belševica ; Karavadonis. Atdzejojusi Mirdza Ķempe ; Mākonis. Atdzejojusi Mirdza Ķempe ; Rodriks. «Maurus spāņiem uzkūdīja . . .» Atdzejojusi Ārija Elksne  ; «Dunduks Akadēmijā . . .» Atdzejojis Jāzeps Osmanis  ; «Kad rudens dienās va]as gana . . .» Atdzejojusi Mirdza Bendrupe ; Ceļinieks. Atdzejojis Vladimirs Kaijaks ; «. . . Atkal ierados . . .» Atdzejojusi Elina Zālīte  ; «Es domāju — sirds marja beidzot . . .» Atdzejojis Vladimirs Kaijaks ; «Ak nabadzībai beidzot iegaumējis . . .» Atdzejojis Vladimirs Kaijaks ; Lukulla izveseļošanās. Atdzejojusi Ārija Elksne  ; «Naktī dzirnavnieks nāk mājās . . .» Atdzejojis Jāzeps Osmanis  ; 1836 ; D. Davidovam. «Tev — varonim, tev — dziesminiekam . . .» Atdzejojusi Ārija Elksne ; Tēlniekam. Atdzejojis Kārlis Krūza ; No Pindemontes. «Nav lielas vērtības šīm skaļām tiesībām . . .» Atdzejojis Harijs Skuja ; «Kad ārpus pilsētas, pilns domu, klīstu es . . .» Atdzejojis Harijs Skuja ; 1835. gada 19. oktobris. «Reiz bija laiks: tad spēki jaunībai . . .» Atdzejojis Harijs Skuja ; «Vakar Leila sveikas māja . . .» Atdzejojis Laimonis Kamara  ; Pieminsklis. Atdzejojusi—Mirdza Bendrupe un Vladimirs Kaijaks  ; PAREJIE — HRONOLOĢISKI NENOSAKĀMIE DZEJOĻI ; «Ak mūza nesaudzīgā, kvēlā . . .» Atdzejojis Harijs Skuja  ; Zelts un šķēps. Atdzejojusi Mirdza Ķempe ; «Ak nē, es nemīlu tās trako brīžu baudas . . .» Atdzejojis Kārlis Krūza ; «Ai nē, nav dzīve apnikusi  ; PASAKAS ; Pasaka par popu Pietapieri un viņa kalpu muļķa Antuli. Atdzejojis Jūlijs Vanags ; Pasaka par caru Saltanu, par viņa dēlu, krietno un dižo spēkoni kņazu Gvidonu, un daiļo princesi Gulbi. Atdzejojis Jūlijs Vanags ; Pasaka par zvejnieku un zivtiņu. Atdzejojis Jūlijs Vanags  ; Pasaka par mirušo cara meitu un septiņiem varoņiem. Atdzejojis Jānis Plaudis ; Pasaka par zelta gailīti. Atdzejojis Jānis Plaudis ; DRAMATISKIE SACERĒJUMI ; Boriss Godunovs. Atdzejojis Rainis ; Skopais bruņinieks. Atdzejojis Andrejs Kurcijs ; Mocarts un Saljēri. Atdzejojusi Mirdza Ķempe ; Akmens viesis. Atdzejojis Valdis Grēviņš ; Dzīres mēra laikā. Atdzejojis Jānis Plaudis ; Nāra. Atdzejojis Aleksandrs Čaks

indexarhīvs / yandex / mega

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *