Aleksandrs Puškins. Pirmais sējums Lirika 1813–1826

ASPushkins1sejLirikafb2

Dzeja.

Piemineklis. Atdzejojis Andrejs Balodis..  ; Jaunības un trimdas gadu lirika Licejs ; Natālijai. Atdzejojis Pauli Kalva  ; Mūks. Atdzejojis Jāzeps Osmanis  ; Klita nelaime. Atdzejojis Vladimirs Kaijaks  ; Draugam dzejdarim. Atdzejojis Bruno Saulitis  ; Evlēga. Atdzejojis Vladimirs Kaijaks  ; Osgars. Atdzejojis Vladimirs Kaijaks  ; Prāts un mīla. Atdzejojusi Mirdza Ķempe.  ; Māsai. Atdzejojis Arvīds Skalbe  ; Skaistulei, kas Šņauca tabaku. Atdzejojis Imants Ziedonis . .   ; Epigramma. «Mums Arists solīja, ka traģēdiju drīz. . .» ; Atdzejojis Konstantīns Aizpurs  ; Kazaks. Atdzejojis Imants Ziedonis  ; Kņazam A. Gorčakovam. Atdzejojusi Ārija Elksne .  ; Pieredze. Atdzejojis Bruno Saulitis.  ; Svētlaime. Atdzejojis Imants Vanags.  ; Studenti dzīro. Atdzejojis Harijs Heislers  ; Bova (Poēmas fragments). Atdzejojis Kārlis štrāls .  ; Batjuškovam. Atdzejojis Paulis Kalva.  ; Epigramma. «Tev sieva brīnišķa, cik es to jautu . . .» Atdzejojis ; Konstantīns Aizpurs.  ; N. Lomonosovam. Atdzejojis Arvīds Skalbe  ; Epigramma par Ribuškinu. Atdzejojis Laimonis Kamara   ; Romance. Atdzejojis Harijs Heislers  ; Leda. Kantāte. Atdzejojusi Mirdza Ķempe  ; Štances. «Avez-vous vu la tendre rose . . .» Atdzejojusi Mirdza Ķempe  ; Mana ģīmetne. Atdzejojusi Mirdza Ķempe  ; Atmiņas Carskoje Selo licejā. Atdzejojis Imants Ziedonis . .  ;  ; Licīnijam. Atdzejojis Laimonis Kamara  ; Pilsētiņa. Atdzejojis Bruno Saulitis  ; Natašai. Atdzejojis Imants Lasmanis.  ; ūdens un vīns. Atdzejojis Harijs Galiņš  ; Nepastāvība. Atdzejojis Jāzeps Osmanis  ; Batjuškovam. Atdzejojis Jūlijs Vanags  ; Napoleons Elbas salā (). Atdzejojis Vladimirs Kaijaks . .  ; Puščinam (. maijā). Atdzejojis Jānis Plotnleks..  ; Galičam. Atdzejojis Arvīds Skalbe  ; Sapņotājs. Atdzejojis Kārlis Krūza  ; Mans testaments. Draugiem. Atdzejojis Andris Vējāns   ; Viņai. Atdzejojis Vladimirs Kaijaks  ; Jaunajai aktrisei. Atdzejojis Harijs Heislers..  ; Atmiņas (Puščinam). Atdzejojis Jānis Plotnieks.  ; Vēstule Galičam. Atdzejojis Imants Vanags.  ; Mana epitāfijā. Atdzejojis Jāzeps Osmanis.  ; Kritušais bruņinieks. Atdzejojusi Mirdza Ķempe.  ; Delvigam. Atdzejojis Konstantīns Aizpurs.  ; Roze. Atdzejojusi Mirdza Ķempe.  ; «Un tā es laimīgs biju, baudām sirdi vēru . . .» Atdzejojusi Mirdza Ķempe  ; Asara. Atdzejojis Tālivaldis Brička.  ; «Ikviens zin dzejas vīrus šos . . .» Atdzejojis Laimonis Kamara  ; Manam Aristarham. Atdzejojusi Vizma Belševica  ; Fonvizina rēgs. Atdzejojusi Mirdza Bendrupe..  ; Anakreona kaps. Atdzejojusi Mirdza Ķempe  ; Vēstījums Judinam. Atdzejojis Andris Vējāns  ; Gleznotājam. Atdzejojusi Mirdza Ķempe  ; Žukovskim. «Jel svēti, dziesminieki . . .  ; Nu Parnasā jau klusā . . .» Atdzejojis Jūlijs Vanags ; Elēģija. «Nu piederu es, draugi, atkal jums . . .» Atdzejojis ; Laimonis Kamara   ; Morfejam. Atdzejojis Andrejs Balodis.  ; Rudens rīts. Atdzejojis Kārlis Krūza  ; «Vien mīla līksmu dara salto dzīvi . . .» Atdz. Daina Avotiņa  ; Mēness. Atdzejojis Andrejs Balodis  ; Elēģija. «Ir laimīgs tas, kurš kaisles liesmās . . .» Atdzejojis Andrejs Balodis  ; Šķiršanās. Atdzejojis Laimonis Kamara.  ; Draugiem. Atdzejojis Jūlijs Vanags  ; Mīļās vārdi. Atdzejojis Andrejs Balodis.  ; Elēģija. «Ir mīla gaisusi, — jau nodomāju tā . . .» Atdzejojis Laimonis Kamara  ; Elēģija. «Es nāvi redzēju, pie manis mājās . . .» Atdzejojis Andrels Balodis  ; Mošanās. Atdzejojis Tālivaldis Brička  ; Vēlēšanās. Atdzejojusi Mirdza Ķempe.  ; Logs. Atdzejojis Andrejs Balodis  ; Jātnieki. Atdzejojis Laimonis Kamara  ; I ; llgu remdējums. Atdzejojis Laimonis Kamara.  ; Miegs (Fragments). Atdzejojis Harijs Heislers  ; Dziesminieks. Atdzejojusi Mirdza Ķempe.  ; Ūsas. Filozofiska oda. Atdzejojis Laimonis Kamara . . .  ; No vēstules kņazam P. Vjazemskim. Atdzejojusi Mirdza Ķempe  ; No vēstules V. Puškinam. Atdzejojusi Mirdza Ķempe . . .  ; Ekspromts Ogarjovai. Atdzejojis Laimonis Kamara .  ; Patiesība. Atdzejojis Vladimirs Kaijaks.  ; Mašai. Atdzejojis Laimonis Kamara  ; Dzīru kauss. Atdzejojis Allreds Krūklis  ; Amors un Himenejs. Atdzejojis Vladimirs Kaijaks .  ; Anakreona kauss. Atdzejojis Jūlijs Vanags..  ; Siškovam. Atdzejojis Vladimirs Kaijaks.  ; Kaverinam. Atdzejojusi Mirdza Ķempe  ; Jaunajai atraitnei. Atdzejojis Imants Lasmanis..  ; Neticība. Atdzejojusi Arlja Elksne  ; Delvigam. «Ar mīlu, draudzību un tīksmi . . .» Atdzejojis Kārlis Krūza.  ; Vēstule Lidai. Atdzejojis Andris Vējāns  ; Kņazam A. Gorčakovam. Atdzejojusi Mirdza Ķempe .  ; Albumā. Atdzejojis Valdis Rūja  ; Illičevskim albumā. Atdzejojis Laimonis Kamara  ; Biedriem. Atdzejojusi Mirdza Bendrupe  ; Uzraksts uz slimnīcas sienas. Atdzejojis Jāzeps Osmanis . .  ; Puščinam albumā. Atdzejojusi Mirdza Ķempe..  ; Par vēstuli. Atdzejojis Jānis Plotnleks.  ; Sapnis. Atdzejojis Laimonis Kamara.  ; Viņa. Atdzejojis Jāzeps Osmanis  ; Šķiršanās. Atdzejojis Kārlis Krūza  ; Pēterburga  ; «Ardievu, klusais miers un lauki . . .» Atdzejojusi Ārija Elksne  ; Ogarjovai, kurai metropolīts atsūtīja augļus no sava dārza. Atdzejojusi Ārija Elksne.  ; «Jel nevaicā, kāpēc man dzīrēs ska)ās . . .» Atdzejojusi Ārija Elksne  ; «Es, akli cienot tālas, svešas malas . . .» Atdzejojis Harijs ; Heislers.  ; Viņai. Atdzejojis Imants Lasmanis   ; Brīvība. Oda. Atdzejojusi Mirdza Ķempe  ; Kņazei Goļicinai, nosūtot viņai odu «Brīvība». Atdzejojis Laimonis Kamara  ; Čaadajevam. «Tik mirkli cerības un slava . . .» Atdzejojis Jānis Plaudis  ; Bakha svētki. Atdzejojis Kārlis Krūza  ; Izveseļošanās. Atdzejojis Vladimirs Kaijaks  ; Zukovskim. «Kad sveic tu sapņu tāli tīru. . .» Atdzejojis Kārlis Krūza   ; Zukovska portretam. Atdzejojis Jāzeps Osmanis .  ; Sapņotājam. Atdzejojusi Ārija Elksne.  ; N. Pļuskovai. Atdzejojusi Ārija Elksne.. .  ; Skaistulītei. Atdzejojusi Mirdza Ķempe  ; Epigramma. «Ir viņa «Vēsturei» stils vienkāršs, pievilcīgs . . .» ; Atdzejojusi Mirdza Ķempe . .  ; Pasakas. Noēl. Atdzejojusi Mirdza Ķempe..  ; «Kur ozolaiņu klusā blīvē . . .» Atdzejojis Lrimonis Kamara .  ; Es arī esmu dzirdējis . . .» Atdzejojis Laimonis Kamara . .   ; «Cik saldi! . . . Bet, ak dievs, cik briesmu pilni . . Atdzejojis Laimonis Kamara .  ;  ; Sādža. Atdzejojusi Mirdza Bendrupu ..,„.  ; Dorīda. Atdzejojis Jānis Plotnieks   ; N. N. (V. Engelhardam). Atdzejojis Imants Lasmanis .  ; Orlovam. Atdzejojis Imants Lasmanis  ; Sčerbiņinam. Atdzejojis Imants Lasmanis  ; Mājas garam. Atdzejojis Kārlis Krūza.  ; Nāra. Atdzejojis Andris Vējāns  ; Nepabeigtā glezna. Atdzejojusi Ārlj.i Elksne . .  ; Vienatnība. Atdzejojis Bruno Saulitis  ; Jautrās dzīres. Atdzejojis Andris Vējāns.  ; Vsevoložskim. Atdzejojis Vladimirs Kaijaks  ; Carskoje Selo. Atdzejojis Imants Ziedonis  ; «Aiz tuvā līdzenuma meža malā . . .» Atdzejojis Andris Vējāns  ; Platoniska mīla. Atdzejojis Kārlis Krūza  ; Štances Tolstojam. Atdzejojusi Vizna Belševlca.  ; Atdzimšana. Atdzejojis Andris Vējčns.  ; Vēstījums kņazam Gorčakovam. Atdzejojis Arvīds Skalbe . .  ; «Es zinu to, kā šķēpus cīņai slej . . .» Atdzejojis Arvīds Skalbe  ; Par Kolosovu. Atdzejojis Jāzeps Osmanis  ; Dorīdai. Atdzejojis Jānis Plotnieks  ; Hronoloģiski nenoteiktie dzejoli — ; Delijai. Atdzejojusi Mirdza Ķempe.  ; Delija. Atdzejojusi Ārija Elksne.  ; Fauns un gane. Ainas. Atdzejojis Kārlis Krūza..  ; «No dievkalpojuma uz māju niikdama . . .» Atdzejojis Jāzeps Osmanis   ; «Vai slims jūs, tēvocīt? To padzirdēju . . .» Atdzejojis Jāzeps Osmanis  ; Ziņkārīgais. Atdzejojis Jānis Plotnieks  ; Par grāfu A. Razumovski. Atdzejojis Jāzeps Osmanis . . .  ; «Požarskis, Miņins, Hermogens . . .» Atdzejojis Andris Vējāns .  ; Epigramma par dzejdara nāvi. Atdzejojis Imants Lasmanis . .  ; Tavs un mans. Atdzejojis Jāzeps Osmanis  ; Lilai. Atdzejojis Vladimirs Kaijaks  ; Dzejdara liktenis. Atdzejojis Jāzeps Osmanis.  ; Madrigāls M  ai. Atdzejojis Jānis Plotnieks  ; Vārda diena. Atdzejojis Imants Lasmanis  ; A. B-ai. Atdzejojis Jānis Plotnieks.  ; Sosņickai albumā. Atdzejojusi Ārija Elksne..  ; Par Arakčejevu. «Visu Krievzemi viņš nomāc . . .» Atdzejojis Jūlijs Vanags.  ; Par kņazu A. Gojicinu. «Zināms viņš kā zemisks līdējs . . .» Atdzejojis Imants Lasmanis  ; Labs padoms. Atdzejojis Imants Lasmanis  ; Lāga cilvēks. Atdzejojis Andris Vējāns  ; Par Caadajeva portretu. Atdzejojis Jānis Plotnieks .  ; Dienvidi  ; iJau dienas spožums bālēt sācis . . .» Atdzejojis Kārlis Krūza  «Man prātā Āzija ar neauglīgām tālēm . . .» Atdzejojis Imants Vanags  ; Nereīda. Atdzejojis Imants Lasmanis  ; «Jau retie mākoņi kā raisīdamies slīd . . .» Atdzejojis Kārlis Krūza  ; «Ai, kādēļ mirdz tā ga; smā zaigā . . .» Atdzejojis Andris Vējāns  ; «Kādēļ tev skumjas priekšlaicīgas . . .» Atdzejojis Andris Vējāns  «Nav tevis žēl man, jauno dienu laiks . . .» Atdzejojusi Paulina Bārda  ; Karageorgija meitai. Atdzejojis Arvīds Skalbe..  ; Melnais lakats. Moldāvu dziesma. Atdzejojusi Mirdza Ķempe .  ; «Aiz muļķības ja drosmi rastu . . .» Atdzejojis Paulis Kalva .  ; «Havronios, tu pēlējs visupirmais . . .» Atdzejojis Paulis Kalva  ; «Teic, kā tev neapnīk šie strīdi . . .» Atdzejojis Paulis Kalva  Epigramma. «Raušoties pa dzīves zaņķi . . .» Atdzejojis Paulis Kalva  ; Zeme un jūra. Mosha idile. Atdzejojis Vladimirs Kaijaks . .  ; Mūza. Atdzejojis Kārlis Krūza  ; Skaistule pie spoguļa. Atdzejojis Paulis Kalva.  ; «Es pārdzīvojis savas alkas . . .» Atdzejojusi Ārija Elksne . .  ; Karš. Atdzejojis Laimonis Kamara.  ; Delvigam. «Draugs Delvig, mūzas brāli mans . . .» Atdzejojis ; Harijs Heislers.  ; No vēstules Gņedičam. «Ko Jūlija ar rozcm vija . . .» Atdzejojis ; Imants Ziedonis  ; Duncis. Atdzejojusi Mirdza Ķempe  ; «Man kņazu G. nav pazīt gods . . .» Atdzejojis Laimonis Kamara  Epigramma. «Kaut talantu tam dieviņš devis . . .» Atdzejojis Laimonis Kamara  ; V. Davidovam. Atdzejojis Arvīds Skalbe  ; Jaunava. Atdzejojis Harijs Skuja   ; «Gan viesībās, gan dzīrēs skaistās . . .» Atdzejojis Imants Ziedonis.  ; Jurjevam. Atdzejojis Vladimirs Kaijaks  ; Kateņinam. «Kur daiļās attēlu gan ņemt, kas atsūtīs to man ; par prieku?» Atdzejojis Vladimirs Kaijaks..  ; Manai tintnīcai. Atdzejojis Kārlis Strāls.  ; Caadajevam. «Sal zemē, kur mans nemiers aizmirsdamies gaist . . .» Atdzejojusi Vizma Belševica  ; «Kas zemi zin, kur daba krāšņi smejas . . .» Atdzejojusi Mirdza Ķempe.  ; «Eleferija, tiešām nav . . .» Atdzejojis Arvīds Skalbe . . .  ; «Šo jauno darbu pieņemiet . . .» Atdzejojis Imants Ziedonis .  «Ai jūs, kam dzejas ziedos tvīkos . . .» Atdzejojis Imants Ziedonis   ; «Lūk, mūza, tērzētāja saldā . . .» Atdzejojis Bruno Saulitis . .  ; Dioneja. Atdzejojis Kārlis Krūza.  ; Ģenerālim Puščinam. Atdzejojis Laimonis Kamara .  «Drīz apklusīšu es. Ja tomēr skumju stundā . . .» Atdzejojis Jānis Plotnieks  ; «Draugs, esmu aizmirsis, kāds senāk biju es . . .» Atdzejojis Jānis Plotnieks  ; Jaunekļa kaps. Atdzejojis Kārlis Krūza  ; Napoleons. Atdzejojis Eižens Mindenbergs.  ; «Beidz raudāt, grieķiete, — kā varonis viņš krita . . .» Atdze¬jojusi Mirdza Ķempe  ; Laika zīmes. Atdzejojis Kārlis Krūza  ; Koķetei. Atdzejojis Jāzeps Osmanis  ; Epigramma. «Sen likteņvarā godu pametusi . . .» Atdzejojis Jūlijs Vanags.  ; Aleksejevam. «Mans mīļais, greizsirdībā liekā Tu pārsteidzīgs pret mani tiec . . .» Atdzejojis Kārlis Krūza  ; Draugam. Atdzejojis Jūlijs Vanags.  ; Desmitais bauslis. Atdzejojis Vladimirs Kaijaks.  ; Epigramma. «Tenkumaiss, kam vien no peliem . . .» Atdzejojis Laimonis Kamara  ; Epigramma. «Steidz ārstēties — vai Pangloss kļūsi! . . .» At¬dzejojis Konstantīns Aizpurs  ; Par grāfa Hvostova traģēdiju, kas izdota ar Kolosovas ģīmetni uz vāka. Atdzejojis Konstantīns Aizpurs.  ; Ierēdnis un dzejnieks. Atdzejojis Imants Lasmanis .  ; «Vēl reizi pēdējo es nāku . . .» Atdzejojis Imants Lasmanis  ; Ovīdijam. Atdzejojis Harijs Skuja.  ; Deņisam Davidovam. «Mans dzejniek huzār, dzejā tavā . . .» Atdzejojis Imants Ziedonis.  ; Dziesma par viedīgo Oļegu. Atdzejojis Kārlis Krūza . . .  ; Baratinskim. No Besarābijas. Atdzejojis Kārlis Krūza . . .  ; «Bij Aglaju reiz manu guvis . . .» Atdzejojis Laimonis Kamara  ; «Klarisai, lūk, naudas nava . . .» Atdzejojis Kārlis Krūza . .  ;  Draugiem. «Bij vakar Bakha dzīres skaļas . . .» Atdzejojis Kārlis Krūza  ; Taurija. Atdzejojis Bruno Saulitis.  ; V. Rajevskim. «Tad ne jau tāpēc lepns es . . .» Atdzejojis Imants Ziedonis.  ; Grieķietei. Atdzejojis Jānis Plotnieks  ; V. Rajevskim. «Tev tiesa, draugs, ka vērtējis par maz . . .» ; Atdzejojusi Mirdza Bendrupe.  ; Vēstule cenzoram. Atdzejojis Kārlis Štrāls  ; Svešzemniecei. Atdzejojusi Paulina Bārda  ; «Tu seno brīnumdienu biedre man . . .» Atdz. Mirdza Ķempe   ; F. Gļinkam. «Kad mani dzives dzīrēs skaļās . . .» Atdzejojis Imants Lasmanis  ; Adelei. Atdzejojis Imants Ziedonis  ; Cietumnieks. Atdzejojusi Mirdza Ķempe  ; Cars Ņikita un četri desmiti viņa meitu. Atdzejojis Jūlijs Vanags  ; Putniņš. Atdzejojusi Mirdza Ķempe  ; «Kas, vijņi, jūs ir saistījis . . .» Atdzejojusi Elīna Zālīte . .  «Es tevi apskaužu, tu jūru norūdītais . . .» Atdzejojis Arvīds ; Skalbe  ; «Man bezrūpīgo nejēgšanu . . .» Atdzejojis Arvīds Skalbe . .  ; Dēmons. Atdzejojusi Mirdza Bendrupe  ; «Es brīves sēklas vientuļš sēju . . .» Atdzejojusi Mirdza Ķempe  ; Naktī. Atdzejojusi Elīna Zālīte.  ; «Ja, sald.īm cerībām vēl bērnišķīgi skauts . . .» Atdzejojusi Mirdza Ķempe  ; «Vai piedot vari greizsirdību man . . .» Atdzejojusi Mirdza Ķempe  ; Kņazei M. Goļicinai. Atdzejojis Paulis Kalva.  ; Sūdzība. Atdzejojis Harijs Heisleis  ; Dzīves rati. Atdzejojis Vladimirs Kaijaks.  ; Ļ. Puškinam. «Mans brāli, pusaudzī no manis šķīries tu . . .» Atdzejojis Imants Lasmanis.  ;  ; «Pie lepnās cara pils jau snaudā sardze slīga . . .» Atdzejojis Arturs Goba  ; «Viss izbeidzies: mūs nesaista nekas . . .» Atdzejojis Harijs Heislers.  ; Davidovam pēc aicinājuma kopā ar viņu doties pa jūru uz Krimas dienvidu krastu. «Nē, nē, mans resnais Aristip . . .» Atdzejojis Arvīds Skalbe  ; Kuģim. Atdzejojis Arvīds Skalbe  ; «Lai Dāvids augumā bij mazs . . .» Atdzejojis Jūlijs Vanags  ; Prozerpīna. Atdzejojis Andris Vējāns.  ; «Ir mīlas gaiss kā pārpilns kauss . . .» Atdzejojis Andris Vējāns  Mihailovska ;       ; «Dziest diena lietainā; nakts dūmakā gaist viss . . .» Atdzejojis ; Harijs Skuja.  ; Jūrai. Atdzejojusi Mirdza Ķempe.  ; Grāmatu izdevēja saruna ar dzejnieku. Atdzejojis Kārlis Štrāls  ; Jazikovam (Mihailovskā ). Atdzejojusi Mirdza Bendrupe  ; Ļaunprātība. Atdzejojis Kārlis Štrāls  ; «Ak skaistule, es važās tavās . . .» Atdzejojis Imants Lasmanis  ; Vīnogas. Atdzejojis Imants Lasmanis  ; Bahčisarajas pils strūklaka). Atdzejojusi Mirdza Ķempe . . .  ; Spāniešu romance. Atdzejojis Vilis Plūdonis.  ; «Sen neticēdams laimes mānam . . .» Atdzejojis Paulis Kalva  ; Bērnam. Atdzejojis Bruno Saulitis . .  ; Čaadajevam. No Taurijas jūras krasta. Atdzejojis Jānis Plotnieks .  ; Akvilons. Atdzejo/ls Kārlis Krūza.  ; «Lai tas, kurš dai)ās mīlas vainagots . . .» Atdzejojis Andris Vējāns.  ; Otrā vēstule cenzoram. Atdzejojis Kārlis Strāls  ; «Timkovskis valdīja, un viņam bija slava . . .» Atdzejojis Jānis Plaudis  ; No vēstules draugam Rodzjanko. Atdzejojis Jūlijs Vanags . .  ; «Liza baidās mīlu gūt . . .» Atdzejojis Laimonis Kamara . .  ;  Pēc Korāna motīviem. Veltīts P. Osipovai. Atdzejojis Imants Lasmanis ; Andrē Senjē. Veltīts N. Rajevskim. Atdzejojis Jāzeps Osmanis ; Sadedzinātā vēstule. Atdzejojis Laimonis Kamara  ; «Jel sargā mani, talisman . . .» Atdzejojis Vladimirs Kaijaks  ; Slavas slāpes. Atdzejojis Kārlis Krūza ; «Viss tavai piemiņai tiek dots . . .» Atdzejojis Arvids Skalbe  ; «Vien rozēm, klusi vīstot . . .» Atdzejojis Arvīds Skalbe  ; «Ja tu dzīvē kādreiz vilsies . . .» Atdzejojis Arvīds Skalbe  ; «Reiz caram ziņojums bij jādzird Raiss . . .» Atdzejojis Arvīds Skalbe ; Draugiem. «Jums, naidnieki, vēl nesaku ne vārda . . .» At¬dzejojis Arvīds Skalbe  ; Padoms. Atdzejojis Konstantīns Aizpurs ; Oda viņa gaišībai grāfam Dm. Hvostovam. Atdzejojis Laimonis Kamara ; Dzīvs, dzīvs vēl Kvēpeklītisl Atdzejojis Laimonis Kamara  ; Kozlovam, saņemot no viņa pcēmu «Mūks». Atdzejojis Arturs Goba ; Ex ungue leoncm. Atdzejojis Laimonis Kamara  ; P. Osipovai. «Varbūt man nebūs ilgi ļauts . . .» Atdzejojusi Mirdza Ķempe ; Veltījums Rodzjanko. «Tu solījies par romantismu . . .» At¬dzejojis Bruno Saulitis ; «Es atceros vēl brīdi skaisto . . .» Atdzejojusi Mirdza Ķempe ; «Jūs pātagas un pletnes sargi . . .» Atdzejojis Jūlijs Vanags  ; Bakhiskā dziesma. Atdzejojis Andrejs Balodis ; «Ir maigums ziediem pēdējiem . . .s Atdzejojusi Paulina Bārda  ; . oktobri. Atdzejojis Kārlis Krūza ; «Cars kā bēdās saka . . .» Atdzejojis Imants Lasmanis  ; Lakstīgala un dzeguze. Atdzejojis Jānis Plaudis ; Draudzība. Atdzejojis Bruno Saulītis ; Kustība. Atdzejojusi Vizma Belševica ; Aina no «Fausta». Atdzejojusi Mirdza Bendrupe ; Ziemas vakars. Atdzejojusi Mirdza Ķempe ; «Deg asinis, tur kaisle valda. . .» Atdzejojusi Mirdza Ķempe  ; «Manas māsas dārzs ir kluss » Atdzejojis Vladimirs Kaijaks  ; Vētrā. Atdzejojusi Mirdza Ķempe ; Prozaiķis un dzejnieks. Atdzejojusi Ārija Elksne ; «Tu zem kāda zvaigznāja . . .» Atdzejojusi Vizma Belševica  ; «No lielrunības mīļprāt atteicies arvienu . . .» Atdzejojis Arvīds Skalbe ; «Es mīlu jūsu tumsu dīvo . . .» Atdzejojis Vladimirs Kaijaks ; Dziesmas par Steņku Razinu. Atdzejojusi Vizma Belševica  ; Puščinam. «Mans dārgais draugs, mans draugs vispirmais!» Atdzejojis Jānis Plotnieks ; Vjazemskim. «Vai jūra, senā bendētāja . . .» Atdzejojis Arvīds Skalbe ; «Zem zilām debesim, kur dzimtie kalni sauc . . .» Atdzejojis Kārlis Krūza ; Atzīšanās. Aleksandrai Osipovai. Atdzejojis Kārlis Štrāls  ; Pravietis. Atdzejojusi Mirdza Ķempe

indexarhīvs / yandex / mega

visa grāmatu mape        indexarhīvs / yandex / mega

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *