Ilze Indrāne. Ūdensnesējs

udensnesejs

Romāna satura galvenā persona ir Klinta – bezzemnieka Purva Kapeikas meita, skolotāja institūta mūzikāli apdāvinātākā audzēkne, kas vēlāk – it kā aiz spītības – apprec Olavu Dābolu, lielsaimnieka dēlu, bet pamet to un romāna turpinājumā darbojas par bāriņu nama vadītāju; tas jau pēc kara. Taču viņa romānā ir tikai katalizātors, ass, ap kuŗu virpuļo laikmeta skartie cilvēki. To ir daudz, tie ir dažādi, to likteņi dažādi – un aiz katra: pa dziļuma dimensijai, kuŗā nevienam “patiesi” nav vispārināmas motīvācijas. Viss beigu beigās ir – sarežģīti. Patiesību var atrast – atcērtot dziļumā iedzītās saknes, visu vērtējot aktuālā momenta “par” un “pret” mērauklām, bet ar to nekas nav atrisināts un izskaidrots. Indrāne pat nemēģina kaut ko tādu darīt, un tāpēc viņas romāna lappusēs cilvēki dzīvo, tiem ir asinis sirdī, kājās un pirkstu galos. Un tās rit, kā asinis rit pa dzīvu cilvēku dzīslām: tajās ir bailes, izmisums, spīts, mīlestība.

indexarhīvs     yandex    mega

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.