Augusts Štrauss. Mājas gars un citi … stāsti

majasgars

Saule pirtī ; Siena laika sapnis ; Netaisnība ; Rīta piens ; Tikai vienu reizi ; Trīs attēli vienā rāmi ; Tā viss aiziet ; Ganību zaļie bērzi ; Atskaite uz baltas sienas ; Vasaras naktī tumšajā ; Debess bija pilna  ; Dubultā laime ; Mīļās kaķu ēnas ; Un viņa vēl smejas ; Zibens nodotie ; Mājas gars ; Saulei šodien vaļas ; Teļš vēl nāk

Ar pavasari sadīgst viss, kas uz zemes, bet no lauku mājām arī nāk kādi noredzami asni — kas aug nevis uz augšu, bet pāri dārziem, laukiem. Sos asnus var saukt par mājas garu, par darba rūpēm vai — ja gribat skaļāk — par darba ētiku. Kad saule viskarstākā un visur smaržo pēc siena, tad mājas it kā izplūst pār tēvtēvu zemi. Krājums «Mājas gars un citi» stāsta gal­venokārt par cilvēkiem, kas staigā un braukā pa šo lielo māju, strādādami, mīlēdami un priecādamies, arī par tiem, kas tajā gurķojas un dzen velnu. Bieži noguruši, vienmēr sauli uz ādas juzdami.

indexarhīvs     yandex     mega

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.