Kārlis Ieviņš. Mājas ezermalē

MajasezermaleKIevinsfb2

Romāns. “Manas dzīves saturs un piepildījums ir bijis baudīt to skaistumu, ko man devusi dzimtenes daba un tautas dzīve, iznēsāt savd dvēselē tās ilgas, sapņus un mek­lēšanas nemieru, ko mantojis no senčiem un no savas tautas. Un visu to ietērpt jaunos veidolos, atstāt nākošām paau­dzēm. Tā mana rakstnieka sūtība. Bet, rā­dīdams dzīves banalitāti un riebumu, esmu gribējis modināt naidu pret to, lai lielais un skaistais tiktu vēl vairāk mīlēts.” Kārļa Ieviņa (1888— 1977) proza pēckara Latvijā sāka atgriezties ar viņa savlaik populāro romānu «Putras Dauķis» (R., «Liesma», 19881. Tagad tam pievienojas cilā ievirzē uzrakstīts darbs — «Mājas ezermalē» (1938) ar Ieviņām raksturīgo romantiski melodramatisko sievietes un vīrieša attiecību tēlojumu. Labā un ļaunā saduros, cilvē­cisko kaislību izspēles vieta te ir divas kaimiņu lauku sētas 30. gadu Latvijā.

indexarhīvs    yandex     mega

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.