Latvju tautas mīklas

miklas

3040 mīklas un 3040 atminējumi.

sakrājis un sakārtojis Pēteris Birkerts 1927

(Palabotas latgaliešu mīklu rakstības kļūdas – piemēram “ō” un “o” izrunā atšķirīgi. Vārda nozīme mainīsies. Tā vārdu “mōte” izrunā kā “muote” nevis gari velkot “o”. Latviski līdzīgi izrunā vārdu “ozols”.Bet vārdu “loba”- latviski “laba” – izrunā ar cieto “o”. Latviski līdzīgi izrunā piem. cilvēka vārdu “Oskars”. Latgaliešu valoda – tā ir valoda un nekādā ziņā ne izloksne – ir vēl senāka nekā latviešu valoda, tās pirmsākumi iesniedzas tālā gadu tūkstošu ritējumā, tai daudz kopēju vārdu ar sanskritu. Skaista, ļoti izteiksmīga un skanīga valoda. Diemžēl, sava ģegrāfiskā stāvokļa, politisko apstākļu un pašu latgaliešu attieksmes dēļ, tagadējā latgaļu valoda un arī tauta piesārņota ar rusicismiem, polismiem un citiem svešu tautu lūžņiem. Ja atņem kādai tautai tās patieso reliģiju un būtību, izturas pret šo tautu ar nepelnīti nicīgu augstprātību, šī tauta iznīkst un izšķīst starp citām tautām.  “Mēs maza cilts, mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba.” (J. Rainis).

indexarhīvs     yandex     mega

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.