Edvarts Virza. Straumēni

StraumeniEVirzafb2

Vecā Zemgales māja gada gaitās. Poēma. 1933. Edvarta Virzas poēma prozā „Straumēni” (1933) ir daudzslāņains darbs, kurā bērnības atmiņu motīvi cieši savijusies ar autora vēlmi saglabāt un nodot nākamībai pagājušo laiku tikumus un vērtības, kas, dvēselē saglabāti, var kalpot arī kā harmoniskas mūsdienu cilvēka dzīves pamats. Viensēta „Straumēnos” atainota kā ideālas un latviešiem vispiemērotākās pasaules modelis, kurā valda mūžīga kārtība un iekšējs miers. Virza darbojas kā ārkārtīgi rūpīgs arheologs un etnogrāfs — lauku mājas ikdiena gada ritumā grāmatā atainota ļoti precīzi un detalizēti. „Straumēnu” sižetu veido gadskārtu ritms un ar gadalaiku maiņu saistītie notikumi latviešu sētā. Ikvienai lietai, cilvēkam un darbībai šajā pasaulē ir noteikts laiks un vieta. „Straumēnos” aprakstītajiem notikumiem nav precīza datējuma — ik pa brīdim tekstā sastopama norāde, ka notikumi risinās šogad, taču itin drīz noprotams, ka šim „šogad” neatbilst nekāds gadu skaitlis. Virzas radītā ideālā viensēta ir mūžīga un nemainīga, tajā notiekošie gadskārtu riti un darbi būs tieši tādi paši arī nākamgad un daudzus gadus pēc tam. Ne velti grāmata noslēdzas brīdī, kad tā atkal varētu sākties no gala.

indexarhīvs   yandex    mega

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.