Žurnāls “Avots” 1987.01-12

Avots1987N01

Avots 1987.01

Andris Puriņš «Zilā jumprava» — 1. Ipp. Amanda Aizpuriete, dzejoļi — 12. Ipp. Aivars Kļavis «Nakts» — 14. Ipp. Jeļena Sarana, dzejoļi — 19. Ipp. Juris Zvirgzdiņš «Esse …» — 20. Ipp. Juris Kunnoss «Pieci dzejoļi par mazpazīstamu temu» — 22. Ipp. Rimants Ziedonis «Pļava» — 24. Ipp. Džons Lenons & Pols Makartnijs «Lēdija Madonna» u. c. teksti — 28. Ipp. Inter­vija ar Andri Kolbergu — 30. Ipp. ; Xx gadsimta kultūra un latvija ; Jānis Borgs «Dada — viss lielaja nekas» — 34. Ipp. Ilmārs Blum­bergs «Veltījums žurnāla «Avots» pirmajam numuram» 38. Ipp. ; Mākslu krustcelēs ; Pēteris Krilovs, Sarmīte Elerte «Paši» — 39. Ipp. Gundega Repse «Nervoza laika komentārs» — 41. Ipp. Inese Riņķe «Aktīva māksla» — 44. Ipp. Gundars Liberts «Spele uz visaugstako likmi» — 48. Ipp. Diskusija «Kapec mums nav vajadzīgs jauns teātris …» — 50. Ipp. «Fotomape» — 53. Ipp. «Rekviems Mo­cartam» — 58. Ipp. ; Laikabiedra piezīmes ; Silvija Veckalne «Necerot uz grēku atlaidi» — 60. Ipp. Gints Jansons «Kur jūs palikāt?» — 62. Ipp. Oļegs Mihaļevičs ««Fir­mas» krahs» — 64. Ipp. Rita Kristsone «… bus svētki un ļaudis dziedās» — 68. Ipp. Ksenija Zagorovska «Atgūt butību» — 70. Ipp. Intervija ar kolhoza «Baldone» priekšsēdētaja vietnieku Valdi Breitbergu — 72. Ipp. Valerijs Agranovskis «Aukstais nams» — 74. Ipp. Gints Jansons «Kas mes šeit esam?» — 78. Ipp. Atbildam lasītājam — 80. Ipp. ;

Avots 1987.02

Andris Puriņš «Zilā jumprava» — 1. Ipp. Agris Poikāns, dzejoļi — 12. Ipp. Vladis Spāre «Izolatora» — 14. Ipp. Intervija ar Čingizu Aitmatovu— 18. Ipp. Valda Melgalve «Jēkaba Jēkabsona pasaule» — 20. Ipp. Georgs Trākls, dzejoļi — 23. Ipp. Vladimirs Visockis, dzejoļi — 26. Ipp. Jurijs Krivonoss, iro­niskā proza — 28. Ipp. Knuts Skujenieks «Strādnieki savā dzim­tajā literatūrā» — 29. Ipp. ; Xx gadsimta kultura un latvija ; Intervija ar Džemmu Skulmi — 32. Ipp. Andrejs Grāpis «Ka tapa kultūras darbinieks» — 40. Ipp. Dainis Reinfelds «Par divu mītu vēsturi» — 43. Ipp. ; Mākslu krustceles ; Ilga Reizniece «Tas nepasakāmais ir izdziedams» — 46. Ipp. Egils Līcītis «Līvi» — 48. Ipp. Turpinām diskusiju par teātri — 53. Ipp. Jurijs Lotmans «Lelles kultūras sistēmā» — 54. Ipp. «Fotomape» — 56. Ipp. ; Laikabiedra piezīmes ; Dace Terzena «Jādzīvo tālāk. Kā?» — 60. Ipp. «Pajumte ne­pateicīgajiem» — 62. Ipp. Republikas jaunatnes dzīves vadī­tāju saruna — 66. Ipp. Egils Līviņš «Inteliģenti atvadoties ar pipariem uz mēles…» — 67. Ipp. Dainis Lemešonoks «Starp pelēko uzvalku un … un ko tad?» — 69. Ipp. Dzintra Ciekurzne «Ko dzīvīte prasa no slaucējas. Un otrādi» — 71. Ipp. Jānis Miķelsons «Jums nav visi mājās» — 73. Ipp. Georgijs Celms «Cilvēks ar sakariem» — 76. Ipp. Aleksandrs Bogols, Leonīds Sandlers «Apvērsums karaļa galmā» — 78. Ipp. «Atraidīto sa­lons» — 80. Ipp. ;

Avots 1987.03

Rakstniecība ; Andris Puriņš, «Zilā Jumprava» — 1. Ipp. Augusts Milts, «Kon­flikts» — 14. Ipp. Inese Zandere, dzejoļi — 16. Ipp. Gundega Repše, «Kapteiņa meitiņa — Viljamsa trakā» — 18. Ipp. Inter­vija ar Māru Zālīti — 22. Ipp. Albērs Kāmī, «Prometejs ellē» — 26. Ipp. Oktajs Rifats, dzejoļi — 28. Ipp. Bobs Dilans, dziesmu teksti — 30. Ipp. ; XX gadsimta kultura un Latvija ; Gundega Repše, «Jautajums par «sieviešu jauta jumu»» — 33. Ipp. ; Mākslu krustceles ; Ābrams Kļockins, «Konflikts? Nē. Pretruna» — 40. Ipp. Ingus Baušķenieks, Egils Līcītis, «Nepiederošiem ieeja aizliegta» — 43. Ipp. Andris Bergmanis, «Vietas mācība — sakņu mācība» — 47. Ipp. Inna Solovjova, «Gaisma augustā» — 50. Ipp. «Ko darīt jaunam režisoram?» — 54. Ipp. «Fotomape» — 56. Ipp. Līga Peinberga, «Jāņa Poruka personības un dzejas filozofiskie pa­mati» — 62. Ipp. ; Laikabiedra piezīmes ; Monika Zīle, «Ar svešu kupri mugurā» — 64. Ipp. Pēteris Apinis, «Vājais, brauc ātri prom!» — 67. Ipp. Pēteris Laķis, «Jaunatnes sociālā noslāņošanās mūsdienās» — 72. Ipp. Juris Blaumanis, «Māsas» — 74. Ipp. Jānis Vahers, «Apgādnieks apgādājamā lomā» — 78. Ipp. ;

Avots 1987.04

Rakstniecība ; «Rīga, 1987. gada februāris» — 1. Ipp. Andris Puriņš, «Zilā jumprava» — 2. Ipp. Guntars Godiņš, dzejoļi — 16. Ipp. Vilnis Eihvalds, «Dažas margināiijas A. Čaka varoņepā» — 18. Ipp. Arturs Snips, «Nāc nākdama vīrestība» — 23. Ipp. žoržs Brasanss, dziesmu teksti — 28. Ipp. Andris Žebers, dzejoļi — 30. Ipp. Klāva Elsberga piemiņai — 32. Ipp. ; Xx gadsimta kultūra un latvija ; Jānis Borgs, «Ģipša cilvēks» — 35. Ipp. «Cilvēks. Laiks. Vēsturē. Atmiņa» — 41. Ipp. ; Mākslu krustcelēs ; Inga Pērkone, «Vai viegli būt jaunam?» — 44. Ipp. Māris Grīn- blats, «Birokratizējošā mīkstmieša akvārijs» — 46. Ipp. Guna Zel­tiņa, «Septiņi mirdzoši zirgi totalitārisma un mūžīgās cerības aiz­jūgā» — 50. Ipp. «Fotomape» — 54. Ipp. ; Laikabiedra piezīmes ; Pēteris Apinis, «Vājais, brauc ātri prom!» — 60. Ipp. «Pajumte nepateicīgajiem» — 64. Ipp. Aivars Berķis, «Ant, nejāj stikla kalnā!» — 72. Ipp. Oļegs Mihaļēvičs, «Cilvēki un automobiļi» — 74. Ipp. Brigita Brīdaka, «Loma visam mūžam?» — 76. Ipp. ;

Avots 1987.05

Andris Puriņš, «Zilā Jumprava» — 1. lpp. Māris Melgalvs, dzejoļi — 14. lpp. Arsenijs Formakovs, ««Dzejnieku karalis», Krievzemes dēls» — 16. lpp. Mārtiņš Zelmenis, īsproza — 18. lpp. Nikolajs Gudaņecs, dzejoļi — 22. lpp. Dainis Grīnvalds, «Pils» — 24. lpp. Egils Plaudis, «Kuģis no Argentīnas» — 29. lpp. Bulats Okudžava, dziesmu teksti — 32. lpp. ; Rakstniecība.Kultūra ; Laima Slava, «Latvija tēlniecības pasaulē» — 34. lpp. Paulīna Keila, «Smīkņājot» — 40. lpp. Hardijs Lediņš, «Avangards nav avangards» — 43. lpp. «Alvils Ceplis laikabiedru atmiņās» — 46. lpp. «20. gadi Latvijā» — 48. lpp. Harijs Hiršs, «Apziņas plūsmas lietojums prozā» — 54. lpp. Aleksis Grigorjevs, «Latviešu «jaunā proza»: varoņi un apstākļi» — 56. lpp. «Foto-mape» — 58. lpp. Normunds Naumanis, «Piezīmes uz kāda tukla mīta spārniņiem» — 62. lpp. ; Laikabiedra piezīmes ; «Latvijas ĻKJS XXIII kongresā» — 64. lpp. Ināra Egle, «Sastrādāties sadzīvojot» — 66. lpp. Gints Jansons, «Biju pie pārliecības» — 68. lpp. Brigita Brīdaka, «Loma visam mūžam?» — 71. lpp. Dainis Lemešonoks, «Kā man, lūdzu, būtu jādomā!» — 76. lpp. Benedikts Kalnačs, «Par destilētām zināšanām un zilo putnu krātiņā» — 78. lpp. «Lasītāju vēstuļu apskats» — 79. lpp. ;

Avots 1987.06

Rakstniecība ; Andris Puriņš, «Zilā Jumprava» — I. lpp. Māris Čaklais, dzejoļi—10. lpp. Aivars Ozoliņš, «Gandrīz simts»—12. lpp. Vojcehs Mlinarskis, dziesmu teksti — 20. lpp. Anrī Truajā, «Zaļā piezīmju grāmatiņa» — 22. lpp. Linards Tauns, dzejoļi — 26. lpp. Egils Zirnis, dzejoļi — 30. lpp. ; Kultūra un laiks ; Ansis Epners, «Trīs sārti āboli sarkanā aplī» — 32. lpp. Normunds Lācis, «Aicinājums» — 36. lpp. Imants Zemzaris, «Vidu — «I|ģi»» — 41. lpp. «Fotomape» — 44. lpp. Andris Jansons, «Dievs raudāja ākstam līdzi…» — 49. lpp. «Jaunatne Latvijā trīsdesmitajos gados» — 51. lpp. Vilnis Vējš, «Sēdēšana uz tēmas» — 56. lpp. Leonards Lāpins, «Melnā kvadrāta maģija» — 58. lpp. ; Laikabiedra piezīmes ; Brigita Brīdaka, «Loma visam mūžam?» — 61. lpp. Andris Berg-manis, «Vai tik tiešām? …» — 65. lpp. Tamara Ringa, «Tikai tev vienīgajam» — 67. lpp. «Pajumte nepateicīgajiem» — 70. lpp. Juris Visockis, «Balināto čībiņu alternatīva» — 73. lpp. Jurijs Glancs, «Mirusī mītne» — 76. lpp. «Atraidīto salons» — 80. lpp.

Avots 1987.07

Rakstniecība ; Aivars Ozoliņš, «Gandrīz simts» — 1. Ipp. Mara Zālīte, «Dzīvais ūdens» — 14. Ipp. Pēters Brūveris, vienrindes — 20. Ipp. Sergejs Stankevičs, «Spēle vienatnē» — 22. Ipp. Karels Sīss, dzejoļi — 25. Ipp. Džeimss G. Balards, «Baiļu zona» — 26. Ipp. Pols Saimons, dziesmu teksti — 30. Ipp. No Nikolaja Rēriha radošā mantojuma — 32. Ipp. ; Kultūra ; Arturs Goba, «Vai «cimdu rakstus» var izlasīt?» — 36. Ipp. Ojārs Ābols, «Brīnums» — 39. Ipp. Ieskats Pablo Pikaso skiču burtnīcas — 43. Ipp. «Fotomape» — 46. Ipp. Par filmu «Grēku nožēlošana» 51. Ipp. Tatjana Fasta, «Talanti bez pielūdzējiem dokumentālā žanra spogulī» — 55. Ipp. Egils Līcītis, «Hallo, vai jaunais vilnis majas?» — 58. Ipp. ; Laikabiedra piezīmes ; Jaunatne Latvija 40. gados — 60. Ipp. Intervija ar Miervaldi Ramanu 69. Ipp. Kārlis Lišmanis, «Re, kā dzīvo saimniek-deli!» — 72. Ipp. Māris Grīnblats, «Par jaunākām «reliģijām » — 73. Ipp. Kārlis Rings, «Minotaura medības»_74. Ipp. ; Raitis Vilciņš, «Juventoloģija — zinātne par jaunatni, jaunību un jauniem cilvēkiem» — 77. Ipp. Brigita Brīdaka, «Loma visam mūžam?» — 79. Ipp.

Avots 1987.08

Rakstniecība ; Juris Zvirgzdiņš. «Pūķis» – 1. ipp., Anatols Imermanis. Dzejoļi -7 lpp., Eduards Aivars. Isproza — 8. lpp., Anna Rancane. «Darza loks» – 12. lpp., Mārtiņš Poišs. «Cilvēks un brīvība» – 14 lpp., Francs Kafka. «Labošanas darbu kolonija» — 15. lpp., Kiro jaunie dzejnieki -21. lpp., Leona Brieža ^rima ar M’rdzu Bendrupi — 23. lpp., Mirdza Bendrupe. Dzejoļi — 26. lpp., Jans Ēriks Vols. Dziesmu teksti — 28. lpp., Sergejs Kapars. Isproza 30. Ipp., Jānis Kākulis. Dzejoļi – 34. lpp., Dumitru Solomons. «Ūdens» — 36. lpp. ; Kultura ; Laima Slava. «Latvija telniecības pasaule» — 38. lpp., Aivars Migla. «Pink FloYd» — 45. lpp., N. Toms. «Atļaujiet runāt ari neticīgajam Tomam» – 48. lpp., Rodrigo Fomins, Guntars Racs. «Runāja un raidīja Liepāja» — 50. lpp., Armins Lejms. ^ zrade beigusies, ejiet mājās!» – 52. lpp., Dain.s Reinfelds «Dziedoša ekrāna gigants» — 55. lpp., Mākslas dienas Stacijas laukuma -58. lpp., «Fotomape» — 60. lpp. ; laikabiedra piezīmes ; Imanta Ziedoņa runa Latvijas PSR Kultūras saDulcē — 64. lpp., Jaunatne Latvija 50. gados — 66. lpp., Valerijs Agranovskis. «Viedoklis» – 74. lpp., Aija Calite. «Mīlestība – Rīgai» — 78. lpp.

Avots 1987.09

Rakstniecība ; Andris Kolbergs. «Nekas nav noticis» — 1. Ipp., Ilmārs Tīrmanis. Dzejoļi — 14. Ipp., Andis Meisters. Dzejoļi — 15. Ipp., Ivars Poi-kāns. Dzejoļi — 16. Ipp., Hermanis Hese. «Burvja bērnība» — 18. Ipp., «Dziesmu dziesma» (Ulda Bērziņa ievads) — 22. Ipp., Boriss Grebenščikovs. Dziesmu teksti — 26. Ipp., Jānis Vēveris. «Kaija sava vietā» — 29. Ipp., Ojārs Vācietis. «Vadoņa augšāmcelšanas» — 31. Ipp. ; Kultūra un laiks ; Jānis Baltauss. «Cements — daudzkrāsains un melnbalts» — 34. Ipp., Laima Kļaviņa. «Fakti un problēmas Kultūras fondu sakarā» — 39. Ipp., Viktors Avotiņš. «Par Mākslas dienām ’87» — 42. Ipp., Helēna Demakova, Sarmīte Madžule. «Zinātnes un industrijas pilsētiņa» — 45. Ipp., Egils Līcītis. «Tuša pienā» — 48. Ipp., Juris Riekstiņš. «Atgriežoties pie publicētā» — 51. Ipp., Pēteris Udris. «Indivīds un sabiedrība Bairona un Raiņa daiļradē» — 52. Ipp., «Fotomape» — 56. Ipp. ; Laikabiedra piezīmes ; Jaunatne Latvijā 60. gados — 60. Ipp., Sergejs Vostruhovs. ««Ādaži» 20 gadu amplitūdā» — 68. Ipp., Gints Jansons. «Vakara slaukšana» — 70. Ipp., «Pajumte nepateicīgajiem» — 72. Ipp., Intervija ar LPSR iekšlietu ministru Bruno Šteinbriku — 77. Ipp., No senām ziņģēm — 80. Ipp.

Avots 1987.10

Rakstniecība ; V. I. Ļeņins, «Vēstule kongresam» — 1. lpp. V. I. Ļeņins, «Lappusītes no dienasgrāmatas» — 2. Ipp. Rimants Ziedonis, «Balāde par Ilmāru»—*6. lpp. Jānis Čavars, dzeja — 12. lpp. Andris Kolbergs, «Nekas nav noticis» — 14. lpp. Viktors Hara, dzeja — 24. lpp. Intervija ar Arvīdu Griguli — 26. lpp. Aleksandrs Čaks, «Mūžības skartie» — 32. lpp. ; Kultūra ;Normunds Naumanis, «Māksla — mūžīgā gara revolucionāre» — 40. lpp. Tatjana Fasta, «Zaudēto laiku meklējot» — 45. lpp. Pēteris Bankovskis, «Kad ieskanēsies dvēsele?» — 49. lpp. Andrejs Kurcijs, «Aktīvā māksla» — 52. lpp. Pēteris Korsaks, «Fotogrāfijas etnopsiholoģiskie aspekti» — 56. lpp. ; Laikabiedra piezīmes ; Intervija ar LKP CK sekretāru Anatoliju Gorbunovu — 60. lpp. Aija Cālīte, «Kas un kāpēc esat?» — 64. lpp. Jaunatne Latvijā 70. gados — 67. lpp. Kārlis Rings, «Tīnis nav vecums, bet domāšanas veids» — 76. lpp. Ābrams Kļockins, «Piezīmes par jauno domāšanu» — 78. Ipp.

Avots 1987.11

Rakstniecība ; Andris Kolbergs, «Nekas nav noticis» — 1. lpp. Indra Ausekle, dzejoļi — 12. lpp. Edmunds Zviedris, dzejoļi — 13. lpp. Pēteris Zirnītis, «Paši savās un citu meldijās» — 14. lpp. Laima Lī-vena, dzejoļi — 16. lpp. Romāns Baumanis, «No salda miega mosties» — 18. lpp. Semjuels Bekets, «Gaidot Godo» — 20. lpp. Lienīte Medne, «Amulets» — 29. lpp. Brūss Springstīns, dziesmu teksti — 32. lpp. ; Kultūra ; Ints Krūklis, «Voldemārs Matvejs» — 34. lpp. Sarmīte Madžule, «Modes muzejs Parīzē» — 40. lpp. Aino Nurmela, «Radīt vidi» — 42. lpp. Andra Treibaha, «Gadsimts. Mode. Ietekmes» — 45. lpp. Aija Živitere, «Par robežām» — 49. lpp. ; Laikabiedra piezīmes ; Jevgeņijs Sluckis, Vladimirs Karpovs, «Jauniešu mode sociologu skatījumā» — 53. lpp. Raitis Vilciņš, «Ja es būtu bagāts vīrs…»— 55. lpp. Ainārs Meiers, «Smagais metāls, smagā asins» — 57. lpp. Baldfirs Apinis, «Varbūt nopirks?» — 62. lpp. Cilvēks un viņa tēls — 64. lpp.

Avots 1987.12

Rakstniecība ; Andris Kolbergs, «Nekas nav noticis» — 1. Ipp. Sandra Virse, dzejoļi— 13. Ipp. Semjuels Bekets, «Gaidot Godo»— 14. Ipp. Irēna Auziņa, dzejoļi — 22. Ipp. Jāns Kross, «Diena, kad atveras acis» — 24. Ipp. Saruna par bardiem un autordziesmu — 29. Ipp. Kaspars Dimiters, dziesmu teksti — 31. Ipp. Olga Hrustaļova, «Portreti iz gadsimta sākuma» — 32. Ipp. Monteskjē, filozofiskās vēstules — 34. Ipp. ; Kultūra ; Intervija ar latviešu izcelsmes amerikāņu māksliniekiem — 36. Ipp. Andrejs Kaufmanis, «Komikss» — 44. Ipp. Gundega Repše, «Likumsakarība» — 48. Ipp. Helēna Demakova, «Cik nozīmīga šī jubileja?» — 50. Ipp. Remiģis Iļčuks, «Dažādu kultūru tēli lietuviešu režisora Eimunta Ņekroša izrādes» — 54. Ipp. «Fotomape» — 57. Ipp. ; Laikabiedra piezīmes ; Intervija ar Latvijas ĻKJS CK sekretāri Baibu Stašāni — 60. Ipp. Elita Veidemane, «Pāva aste un netīras kājas» — 63. Ipp. Intervija ar rakstnieku Anatoliju Pristavkinu — 65. Ipp. Ainārs Meiers «Smagais metāls, smagā asins» — 67. Ipp. Aleksejs Ļebe-devs, «Dievs žēlīgais — tie taču neesam mēs!» — 71. Ipp. Gundega Saulīte, «Nepieciešamībā» — 74. Ipp. Grigorijs Akmoļinskis, «Piemiņa» — 76. Ipp. Aris Jansons, «Starptautisko notikumu komentēšanas sakarā» — 77. Ipp. Jaungadam veltīti dzejoļi — 80. Ipp.

Visi faili(+pdf) kopējais mapes izmērs  kopā ar pdf 125. mb:

indexarhīvs     yandex     mega

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.