Žurnāls „Avots” 1989.01-12

Avots 1998.01

Avots 1989.01

Rakstniecība ; Jurga Ivanauskaite. «Es mirstu, tu mirsti, Viņš (viņa) mirst» (1. Ipp.) Jānis Rokpelnis. Dzeja (10. Ipp.) Makss Frišs. «Kādas nelaimes skice» (12. Ipp.)  Māra Grudule. «Indivīda un pasaules attiecības Friča Bārdas darbos» (17. Ipp.) Fricis Bārda. «Kā laime nāca» (19. Ipp.) Gatis Līdums, Edvīns Raups, Ingus Josts. ; Dzeja (20. Ipp.)  Aivars Kļavis. «Rīts» (22. Ipp.) «Viens dzejolis» (26. Ipp.) «Jauno dzejas antoloģija» (28. Ipp.) ; Kultūra ; Normunds Naumanis. «Laimīgu jauno gadu!» (32. Ipp.) ; Guntis Eniņš. «Ko slēpj raksti?» (38. Ipp.) Andrejs Ģērmanis. «Dobužinskis un Latvija» (46. Ipp.) Dita Rietuma. «Piezīmes par postpodnieka tēmu pēc Gada» (50. Ipp.) ; Publicistika ; Knuts Skujenieks, Aleksejs Grigorjevs. «Vai viegli Būt latvietim?» (53. Lpp.)V Vilnis Zariņš. «Laupītāju filozofija» (58. Ipp.) ; «Lasītāju atsauksmes» (66. Ipp. «Rīga — divdesmitie trīsdesmitie gadi» (68. Ipp.) ; Rakstniecība ; «No piecdesmito un sešdesmito gadu pierakstiem» (72. Lpp.) Daniils Harms. Stāsti (80. Ipp.) ;

Avots 1989.02

Rakstniecība ; Miervaldis Birze. Ievads (2. Ipp.) Lalita Muižniece. «Pēdas» (3. Ipp.) Viesturs Vecgrāvis. «Ne šķirtas kultūras, bet Vienotas . . .» (14. Ipp.) Gunārs Saliņš. «Linards Tauns elles ķēķa perspektīvā» (16. Ipp.) Trimdas dzeja (20. Ipp.) Anda Kubuliņa. «Dažas formas un satura meklējumu paralēles, arī atšķirības trimdas un mūsu dzejā» (23. Ipp.) «Viens dzejolis» (26. Ipp.)  Aija Priedīte. «Karaļu un karaļu apkaimes loma Kārļa Skalbes pasakās» (28. Ipp.) ;Kultūra ; «Arhitektūra arī ir sazināšanās veids» (32. Ipp.)  Rita Laima Krieviņa. «Pepsico» (38. Ipp.) Jānis Nollendorfs. Fotogrāfijas (40. Ipp.) Ainis Nollendorfs. Fotogrāfijas (41. Lpp.)S/ Aina Balgalvis. Fotogrāfijas (42. Ipp. Valdis J. Āboliņš. Rindas no vēstulēm (46. Ipp.) ; Publicistika ; Visvaldis Lāms. «Tava zeme deg . . .» (52. Ipp.)  Anna Lejiņa. «Bēgļu gaitas» (56. Ipp.) Ojārs J. Rozītis. «Vai viegli uzaugt par latvieti svešatnē?» (62. Ipp.) ; Eva Rubene. «… Un to sapni — Latviju» (68. Ipp.) ; Rita Laima Krieviņa. «Atmiņas par Jāņa Riekstiņa latviešu studiju centru» (70. Ipp.)  «Kas ir Abrene?» (72. Ipp.) ; Rakstniecība ; Baņuta Rubesa. «Tango Lugāno» (74. Ipp.)

Avots 1989.03

Rakstniecība ; Andrē Žids. «Atgriešanās no padomju savienības» (1. Ipp.) Guntis Zariņš. Stāsti (11. Ipp.) Matss Trāts. Dzeja (14. Lpp.) Jānis Misiņš. «Atskats» (16. Ipp.) ; «Viens dzejolis» (22. Ipp.)  Lienīte Medne, Vladis Spāre, Juris Zvirgzdiņš. ; «Odu laiks» (24. Ipp. Amanda Aizpuriete. Dzeja (30. Lpp.) ; Kultūra ; Normunds Naumanis. «Laimīgu jauno gadu, Bet ainava — tā pati» (32. Ipp. Jānis Baltauss. «Savējais starp svešiem. Svešs starp savējiem?» (36. Ipp.) Krišjānis Valdemārs. «Kaunīgie latvieši» (40. Ipp.) Valdis J. Āboliņš. Rindas no vēstulēm (42. Ipp.) Aleksandrs Solžeņicins. Runa, saņemot itāliešu žurnālistu savienības prēmiju «Zelta klišeja» (50. Ipp.) ; Publicistika ; Vilnis Zariņš. «Laupītāju filozofija» (52. Ipp.) ; Hugo Rukšāns. «Lai top! Un tapa . . .» (56. Ipp.) Aleksandrs Mellēns. «Karstā Tēvzemes Mīlestība» (60. Ipp. Jozs Urbšis. «Lietuva, liktenīgie 1939.—1940.» (66. Lpp.) ; Pēteris Ūdris. «Valodas vai morāles kodekss?» (70. Lpp.)V ; Rakstniecība ; Baņuta Rubesa. «Tango Lugāno» (72. Ipp.)

Avots 1989.04

Rakstniecība ; Lienīte Medne, Vladis Spāre, Juris Zvirgzdiņš. ; «Odu laiks» (1. Ipp.) Genādijs Aigi. Dzeja (13. Ipp.) Māris Čaklais. Dzeja (16. Ipp.) Anda Kubuliņa. «Reālisms un Vizma Belševica» (18. Ipp.) Pēters Brūveris. Dzeja (22. Ipp.)  «Viens dzejolis» (24. Ipp.)  Jānis Veselis. Latvju teiksmas (26. Ipp.)\/ ; Kultūra ; Eliass Kaneti. «Vadonis un vara» (32. Ipp.)  Normunds Naumanis. «LJG!» (45. Ipp.) . Kristofs Heins. Runa VDR X rakstnieku kongresā 1987. gadā (48. Ipp.) Olga Hrustaļova. «Leonīdam Žuhovickim, kurš ir no paaudzes, kuras nav» (51. Ipp.)  ; Laikabiedra piezīmes ; Jozs Urbšis. «Lietuva, liktenīgie 1939.—1940.» (54. Ipp.) Ilmārs Knaģis. «Atgriešanās» (58. Ipp.) Vilnis Zariņš. «Laupītāju filozofija» (62. Ipp.) Mihails Smondirevs. «studenti un ģenerāļi» (68. Ipp.)  ; Rakstniecība ; Aleksandrs Grīns. «Dvēseļu putenis» (72. Ipp.) ; LITERATŪRA ; Lienīte Medne, Vladis Spāre, Juris Zvirgzdiņš

Avots 1989.05

Rakstniecība ; Lienīte Medne, Vladis Spāre, Juris Zvirgzdiņš. ; «Odu Laiks» (1. Ipp.)  ; Māra Misiņa. «Nedēļa» (12. Ipp.) ; Jozefs Peterka. Dzeja (14. Ipp.) Jāns Lenčo. Miniatūras (16. Ipp.) ; Nikolajs Kononovs. Dzeja (18. Ipp.)  ; Kristaps Kapars. Stāsti (19. Lpp. ; «Viens dzejolis» (26. Ipp. ; Anna Ahmatova. Piezīmes, dzeja (28. Lpp.) ; Kultūra ; Dainis Bruģis. «Piemineklis Dorotejai» ; (31. Ipp.) ; Normunds Naumanis. Salvadora Dalī piemiņai (36. Ipp.)  Kristīne Ducmane. «No «kerenkām» un ostmarkām līdz latam» (38. Ipp.) Ralfs Vulis. Fotogrāfijas (43. Ipp.)  Guntis Eniņš. «Zelta lietus» (48. Ipp.) ; Laikabiedra piezīmes ; Vilnis Zariņš. «Laupītāju filozofija» (51. Ipp.) Andris Bergmanis. «Domājot par visu, kas mūsu» (58. Ipp.)  Māra Gulēna. ««Daugavas» apgāds» (61. Ipp.) Dace Balode. «Bailēs par bailēm» (66. Ipp. Jozs Urbšis. «Lietuva, liktenīgie 1939.—1940.» (68. Lpp.) ; Literatūra ; «Jauno dzejas antoloģija» (72. Ipp.) Aleksandrs Grīns. «Dvēseļu putenis» (74. Ipp.)

Avots 1989.06

Lienīte Medne, Vladis Spāre, Juris Zvirgzdiņš. ; «Odu laiks» (1. Lpp.) LPSR — z. Dzeja (7. Ipp.) Margerita Jursenāre. Stāsti (10. Ipp.)  Guntis Berelis. «Metaliteratūra» (15. Ipp.) ; «Viens dzejolis» (20. Ipp.) Leonīds Breikšs. Dzeja. «Par tevu zemi un ; Tēvu zemes sargiem» (22. Ipp.) Jūlijs Daniels. Atmiņas (26. Ipp.) V ; Kultūra ; Antons Antonovs-Ovsejenko. «Josifa Staļina teātris» (32. Ipp.) Aivars Kļavis. «Ir tikai nākotnes cerība» (48. Ipp.) ; Laikabiedra piezīmes ; Semjons L. Franks. «Utopisma ķecerība» (52. Ipp.).  «Latvija neatkarības gados» (58. Ipp.)  Latvija, 1940. (60. Ipp.) Jozs Urbšis. «Lietuva, liktenīgie 1939.-1940.» (62. Lpp.) Vilnis Zariņš. «Laupītāju filozofija» (68. Ipp.) ; Rakstniecība «Jauno dzejas antoloģija» (72. Ipp.) ; Aleksandrs Grīns. «Dvēseļu putenis» (74. Ipp.)

Avots 1989.07

Rakstniecība ; Andrejs Tarkovskis. Aivars Ozoliņš. «Hofmaniāna» (1. Ipp.) «Dziesminieks uz nāras» (14. lpp.)  ; Dzintars Freimanis. Dzeja (17. Ipp.)  «Viens dzejolis» (20. Ipp.) ; Valija Ruņģe. «Literatūra trimdā» (22. Ipp.) ; Monta Kroma. Dzeja (28. Ipp. ; Salmans Rušdī. «Sātaniskās vārsmas» (30. Ipp.)  ;Kultūra ; Laima Žihare. «Arī pravietim neklājas viegli» (32. Ipp.)  Jānis Tamužs. «Tā cēlušies mani ; zīmējumi» (36. Ipp.)  Aleksandrs Kiršteins. «Atmiņas par nākotni» (44. Ipp.)  Voldemārs Veics. «Jāņa Cimzes kultūrizglītojošā darbība latviešu tautas atmodas rītā» (47. Ipp.) Ježi Grotovskis. «Tuvošanās Pirmavotu Teātrim» (50. Ipp.) ; Laikabiedra piezīmes ; Vilnis Zariņš. «Laupītāju filozofija» (52. Ipp.) Eina Renda. «Valsts aparāta būtība» (58. Ipp.) ; Oskars Vailds. «Cilvēka dvēsele sociālismā» (61. Ipp.) ; Rakstniecība ; Aleksandrs Grīns. «Dvēseļu putenis» (72. Ipp.) Nerātnās dainas (80. Ipp.)

Avots 1989.08

Rakstniecība ; Aivars Tarvids. «Robežpārkāpējs» (2. Ipp.)\/ Inese Zandere. Dzeja (12. Ipp.) ; «Viens dzejolis» (14. lpp.) Aleksejs Prokofjevs. Eduards Aivars. Dzeja (27. Ipp.) ; Uldis Bērziņš. Dzeja (28. \pp.) ; Kultūra ; Jānis Tamužs. «. . . tā cēlušies , mani zīmējumi» (30. Ipp.)  Ingrīda Zābere. Plakāts (38. Ipp.)  Vidvuds Ingelēvics. Fotogrāfijas (39. Ipp.) «Viltus lozunga pavadā» (42. Ipp.)  Juris Urtāns. «Pilskalnu pētnieks Ernests Brastiņš» (44. Ipp.) ; Ježi Grotovskis. «Tuvāk Pirmavotu Teātrim» (48. Ipp.) ; Laikabiedra piezīmes ; Jekaterina Borščova. «Maldu enerģija» (50. Ipp. Rudīte Kalpiņa. «Tagad, kad patiesība noskaidrota . . .» (56. Ipp.) Aivars Kļāvis. Intervija (64. Ipp.)  Tīna Grīnberga. «Kas esam un kurp ejam?» (66. Ipp.) ; Literatūra ; Aleksandrs Grīns. «Dvēseļu putenis» (73. Ipp.)

 Avots 1989.09

Rakstniecība ; Valērija Narbikova. «Līdzsvars starp dienas un nakts zvaigžņu gaismu» (1. Ipp.) Latviešu klasiķu dzeja (10. Ipp.)  Alnis Svelpis. «Mans amulets — mīļotā mana . . .» (14. Ipp.)  A. Nonīms. «Sapņi vasaras naktī» (17. Ipp.)  Ingeborga Bahmane. «Solis Gomorras virzienā» (18. Ipp.)  «Viens dzejolis» (24. Ipp.)  Vernons Halls. «Freidisms un literatūra» (26. Ipp.) ; Latviešu mūsdienu dzeja (28. Ipp.)  Ludmila Petruševska. «Mums — seksu?» (32. Ipp.)  ; Kultūra ; Andris Rubenis. «Mīlestība — filozofiskas apceres tēma» (34. Ipp.) Henrijs Millers. «Erotika mākslas meistaru darbos» (45. Ipp.) Māra Grudule. «Radību lūgšanas» (49. Ipp.) ; Publicistika ; A. Zalkinds. «Revolucionārā proletariāta 12 dzimumbaušļi» (52. Ipp.)  Dace Balode, Jānis Krūmiņš. «Cilvēka biogrāfija ir arī viņa seksuālā dzīve» (57. Ipp.)  ; «Mīlas māksla» (62. Ipp.)  Aleksandrs Sirkins. «Piezīmes par «Kāmasūtru»» (68. Ipp.)  ; Rakstniecība ; Aleksandrs Grīns. «Dvēseļu putenis» (72. Ipp.)

 Avots 1989.10

Literatūra ; Aivars Tarvids. «Robežpārkāpējs» (1. Ipp.) ; Ieva Roze. Dzejoļi (23. Ipp.) ; Voldemārs Zariņš. Dzejoļi (24. Ipp.) ; Viljams Batlers Jeitss. Dzejoļi (27. Ipp.) Aleksandrs Grīns. «Dvēseļu putenis» (28. Ipp.) ; Kultūra ; Vilnis Bīriņš. «Cietumvalsts» (32. Ipp.) Merabs Mamardašvili. «Ja uzdrīkstēties būt . . .» (37. Ipp.) Ojārs Spārītis. «Kurzemes hercogu vārda spožums pasaulē» (40. Ipp.) Andrejs Kaufmanis. «Beardslay crazy» (45. Ipp.) Ježi Grotovskis. «Tuvošanās Pirmavotu Teātrim» (50. Ipp.) ; Publicistika ; Irina Ratušinska. «Pelēkā —cerību krāsa»- (52. Ipp.)  ; Vilnis Zariņš. «Laupītāju filozofija» (58. Ipp.) ; «Cauri personībai» (68. Ipp.) ; Literatūra ; Aleksandrs Grīns. «Dvēseļu putenis» (73. Ipp.)

Avots 1989.11

Literatūra ; Aivars Tarvids. «Robežpārkāpējs» (1. lpp.)V Jānis Balodis. «Spoku neskarti un jauni jaunajā zemē» (13. Ipp.) ; Kultūra ; Roberts Mūks. «Par ateismu un reliģiju» ; (32. Ipp.) ; 8. Vispasaules latviešu jaunatnes kongresa rezolūcijas (37. Ipp.) Pēteris Bankovskis. «Jo vairāk padomju iestādes lamājas . . .» (44. Ipp.) Merabs Mamardašvili. «Ja uzdrīkstēties būt . . .» (47. Ipp.) ; Publicistika ; «Latvija — maģiskais vārds» (52. Ipp.) ; Literatūra ; «Viens dzejolis» (66. Ipp.) Ričards Oldingtons. «No Džeimsa Džoisa ietekmes» (68. Ipp.) T. S. Eliots. ««Uliss», kārtība un mīts» (68. Ipp.) ; Aleksandrs Grīns. «Dveselu putenis» (70. Ipp.)

Avots 1989.12

Rakstniecība ; Aivars Tarvids. «Robežpārkāpējs» (1. Ipp.) Aivars Ozoliņš. «Paskaidrojums» (12. Ipp.) ; Aivars Neibarts. Dzeja (14. Ipp.) Margita Gūtmane. «Tā pati diena» (16. Ipp.) Einārs Pelšs. Viens dzejolis (20. Ipp.) Hermanis Hese. «īrisa» (22. Ipp.)  ; Dzeja (27. Ipp.) Solveiga fon Sultsa, Penti Sārikoski. ; Somijas dzeja (28. Ipp.) Svarīgākie notikumi 1939. gadā (32. Ipp.) ; Kultūra ; Tobago bildēs (34. Ipp.) Mihails Koļcovs. «Sarkanā Kiteža. Trockis» (36. Ipp.) N. N. Veltījums Kokto (38. Ipp.) Uģis Niedre. «Pie Hugo Raituma dzīves un mākslas» (42. Ipp.) Laima Kļaviņa. «Felicitas 1940!» (46. Ipp.) Tālis Tisenkopfs. «Absurda gals» (48. Ipp.) ; Publicistika ; Larisa Lisjutkina. «Tiso kundze un biedre Krupskaja» (52. Ipp.) Laima Zihare. Intervija ar Predragu Matvejeviču (55. Ipp.) Juris Bojārs. «Latvijas zelts» (58. Ipp.) Volfgangs Leonhards. «Fragmenti no grāmatas «Soks par Hitlera—Staļina paktu»» (62. Ipp.) ; Rakstniecība ;  Andrejs Eglītis. Dzeja (70. Ipp.) Aleksandrs Grīns. «Dvēseļu putenis» (72. Ipp.)

Visi faili(+pdf) kopējais mapes izmērs  kopā ar pdf 100. mb:

indexarhīvs    yandex    mega

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.