Žurnāls “Grāmata” 1990.01-12

Grmata1990

žurnāls Grāmata 1990.01

Viljams Goldings. Nobela lekcija 1983. gadā ; Tīrons U. Izgaistoši kodināta autotipija uz grāmatu plaukta fona ; Treimane I. Cilvēki līdzenumos, būros, laivās… ; Radzobe S. Par lugām, kuru varoņi vienlaikus dzīvo divās pasaulēs ; Zandere I. Sava dzīve Sumbrs piesaista uzmanību ; Ozoliņa I.Viss bija pavisam vienkārši Čaklā I. Friča Bārdas rakstus lasot ; Veideinane R. Pa iemītu ceļu ; Eglītis A. Romāna «Piecas dienas» fragmentsKarulis K. Latviešu grāmata plašajā pasaulē ; Pa novadu novadiem ; Ancītis V., Vilciņa R. Saldus pusē ; Labrence L. Hercoga Augusta bibliotēka ; Republikas galvenā bibliotēka ; Kuģis L. Mūszemes literatūras komplektēšanas nodaļa ; Tivums E. Retrospektīvās komplektēšanas un literatūras ap- ; Luropa H. Ārzemju literatūras komplektēšanas nodaļa . ; Klekere I. Rīgas retumi Rostokā . ; Reiz kas citādāk Literārais kalendārs februārim ;  ;

žurnāls Grāmata 1990.02

KULTŪRA ; Bērziņš U. Divas rindkopas sīkā drukā Borhess H. L. Mūris un grāmatas ; Staburova J. Viņš devās ceļā īstajā laikā un pareizajā vir­zienā ; Smits P. Vēstules no Ķīnas ; Li Tai-bo. Dzērumā. Dschou-jang pilī ; Patiesība ; Eglīte G. Akutagava Rjūnoske ; Akutagava R. Zirnekļa pavediens ; Akutagava R. Ogatas Rjosaja slepenais ziņojums ; Akutagava R. Esejas un aforismi no krājuma «Pundura ; vārdi» ; Haiku ; Eglīte G. Kavabata Jasunari ; Kavabata J.Nobela Lekcija 1968, gadā. Japānas skaistums un es ; GRAMATU APSKATS ; Beķere I. «Ja Japānas nebūtu, tā būtu steidzīgi jāizdomā» ; Staburova J.Aizkavējusies recenzija par kādu ļoti senu grāmatu ; Latvijai tuvojas dzens;  Rūmnieks V. Lietus dievs Caks Misiņa M. Dzeja ir tāds putns… ; Līce A.Asaras, kuras nevar izraudāt ; Pētersone K. Sātaniskais un pravietiskais Salmana Rušdī romānos īsumā ; GRĀMATNIECĪBA ; Katajs E. Kas jauns Japānas grāmatniecība? ; Lānemets M. Orientālistika Igaunijā ; Republikas galvenā bibliotēka ; Garda M. Zinātniskās metodikas un bibliogrāfijas nodaļa ; Grāmatnieku konferencē ; Kalinka L. Sibīrijas grāmatniecībai — 200; Klekere I. Uz trešās simtgades sliekšņa ;  Raudive K. Par grāmatu ; PA NOVADU NOVADIEM Ancītis V. Kuldīgas grāmatnieki Paupe N. Atgūtās vērtības ; Karulis K. Pie Miķeļa Goppera un «Zelta ābeles» ; Goppers M.Sadarbība ar Oskaru Noriti Latviešu kolekcionārs par ķiniešu glezniecībuFišere I. Latvietis Kārlis Augusts Tenisons — Budas pries­teris ; Literārais kalendārs martam ;

žurnāls Grāmata 1990.03

Veselis J. Dievs laiž pasauli ; Deņisova R,, Boiko M. Mūsu ēras 1. gadu tūkstotis baltu tautu etniskajā vēsturē un tā atbalsis tautas mūzikā ; Brūveris P. Irklis ; Brūveris P. Heincs Georgs Podēls ; Podēls H. G. Dzejoļi ; Brūveris P. Vai mēs vēl atceramies Dzintarzemi? ; Lietuviešu dainas ; Treile J. Ieskats seno baltu mitoloģijā Vēļus N. Lietuvju folkloras atšķirības Veselis J. Jānis ; Pakalns G. Haralda Biezā grāmatas par latviešu seno reliģiju Biezais H. No esejas «Dievturi — nacionālie romantiķi — senlatvieši» ; Veselis J. Veļu māte un veļu valsts. Fragments ; Straubergs K. Latviešu tautas ticējumi par mirušajiem. Fragmenti Trociga B. Dūņu karaļa meita. Fragmenti Milošs C. Nobela lekcija 1980. gadā ; GRAMATU APSKATS ; Urtāns J. Grāmata par baltu mitoloģiju ; Kursīte J. Vajadzīgi dažādi pētījumi ; Jegermanis G. Jauns pienesums komparatīvistikā ; Antēns N. Izprašana kā subjektīvā un objektīvā divvienība ; Veidemane R. Profesore Velta Rūķe-Draviņa un latviešu valodniecība ; Skujenieks K. Zinātnei un Tēvzemei ; Bušs 0. Divi ceļveži vārddevībās ; Baldunčiks J. Tanks un hobijs, golfs un tvists … ; Sīmanis G. Jūrnieku vārdnīcas Latvijā Bula D. Ramuva ; Freibergs V. Pītera Akroida vēsturiskās parabolas ; Republikas galvenā bibliotēka ; Rasima I.Bērnu bibliotēku sektors un mazo lasītāju garīgās pasaules veidošanas problēmas ; PA NOVADU NOVADIEM ; Ancītis V. Dobeles un Auces grāmatnieki ; Štosa A. Patmīļa monologs ; Literārais kalendārs aprīlim

žurnāls Grāmata 1990.04

Azarova L. No pesimista piezīmju grāmatiņas ; Tingeltangelis par Rīgu ; Johansons A. Vecās Rīgas ziņģes ; Tagadēja Rīga ar savām latviešu biedrībām ; Eihvalds V. Pilsētas ienākšana latviešu modernajā dzejā ; Svabe A.Bulvāris. Poēmas fragments ; Vecgrāvis V. Pilsēta — slazds? Sprosts? Dzīvs organisms? ; Veselis J. Dienas krusts (Fragmenti) ; Šuvajevs I. Pilsēta kā kultūras simbols ; Fellīni F. Romas kundze ; Bankovskis P. Nelaimes zīmes ; Rembo A. Strādnieki. Metropolitēns. Demokrātija. ; Mistiskais. Pilsēta. Kustība Šuvajevs I. Andrejs Belijs Belijs A. Pēterburga. Fragmenti Briedis L. Tango ; Gonsaless Tunjons R. Tango. Fragments Silva ; Valdess F. Tango Neruda P.Sonets ; Neruda P. Nobela lekcija 1971 gadā. Ceļā uz mirdzošo pilsētu ; Johansons A. Rīgas svārki mugurā. Fragmenti. V. Vecgrāvja ievads ; Sudrabkalns J. Dzejnieks Daugavmalas tirgū Zariņš M. Stāsts par Āgenskalnu Salceviča I. Māras zemes mīlestība īsumā ; Hiršs H. Tautas likteņi. Cilvēku mūži Jursenāra M. Hadriāna atmiņas. Fragments Skujenieks Ko māca kapsēta ; Pētersone K Rituāli uz ekvatora — un ne tikai ; Zanders O.Mollīns un Rīgas humānisti Ozoliņa I. Pirmie četrsimt Bibliotlieca Rigensis ; Karulis K. Benjamiņš Jēgers un viņa veikums ; Klētnieks J. Pirmajam Rīgā iespiestajam kalendāram — 400 ; PEN ; Briedis L. Puķu spēles ; Briedis L., Pelīte C. Kā mēs (ne) atzīmēsim Viseiropas grā­matu nedēju? ; Literārais kalendārs maijam ; Vāku pirmajā lappusē: Svētdiena mazpilsētā. A. Rembo zī­mējums skolas burtnīcā

žurnāls Grāmata 1990.05

Briedis L. Brīvais «Es» ; Kovtuns J. Vladimirs Markovs un afrikāņu mākslas atklāšana ; Strunke N. Valdemārs Matvejs (1887—1914) ; Markovs V. (Matvejs V.). Nēģeru māksla Svelpis A. No Daugavas līdz BahrelgazalaiSveinfurts G. Munzas privātdzīvoklis un pils Oriki ; Tērners V. Zīlēšana un tās simbolika Biteks O. Āfrikas tradicionālās reliģijas Rietumu un afrikāņu zinātnieku skatījumā ; Meriems A. Afrikāņu mūzika. B. Avrameca ievads ; Sojinka V. Telpa ; Sojinka V. Nobela lekcija 1986. gadā. Šai pagātnei jāatgrie­žas pie savas tagadnes ; Laicens L. Melnās pasakas ; Draugi. Leoparda āda. No krāj. «Melnās pasakas» ; Cielēna M. Dienvidi un Ziemeli dienvidnieka acīm ; Juhansons C. A. Brutālā un savādā Selas romānu pasaule Silbajoris R. Lietuviešu literatūras vēsture krieviski G. Jēgermaņa ievads ; Veidemane R. Zvaigznes ērkšķis un zvaigžņu cukurs (Par stilistiskās substances jēdzienu poētiskos tekstos) Freibergs V. Berilas Beinbridžas mūsdienu gotika ; Cielēna M. Pasaules jaukums — saskaņā, ritumā, samērā ; Pa novadu novadiem ; Karulis K. Rakstnieks un grāmatnieks Stepermaņu Krustiņš No Stepermaņu Krustiņa dzīves apraksta ; Bibliotheca Rigensis ; Starp diviem kariem (1915—1940) ; Strods H. Etnogrāfs Ziedonis Ligers Stenders G. F. Avrika ; Staburova J. 18. gadsimts, Voltērs: Āfrika eiropiešu skatī­jumā ; Literarais kalendars jūnijam

žurnāls Grāmata 1990. 06

Mērens S. Sibilla dedzina grāmatas un spriež par brīvību ; Kami A. Brīvības liecinieks. K. Fridrihsona priekšvārds ; Šuvajevs L Aleksejs Losevs — mīts un dzīvā filosofija ; Losevs A. Mīta dialektika. Fragmenti ; Pus K. Skujenieka priekšvārds ; Kule M. Rolāns Bārts ; Bārts R. Mitoloģijas. Fragmenti ;Šekspīra «Sāpju soneti». P. Kalvas ievads  ; Vans Mens. Pavasara balsis ; Solžeņicins A. Nobela lekcija 1970. gadā ; Caļikova I. Mūžīgais gads ; Orvels Dž Recenzija par J. Zamjatina «Mēs» ; Rudņevs V. Nedaudz par «Mēs» ; Siltāne A. 20. gadsimta antiutopija Novikova I. Kurta Vonnegūta antiutopijas Freibergs V. Diženā jaunā pasaule? ; Petersone K. Poja Skota elēģija vientulībai Zajitis J. Gandrīz «nacionālās enerģijas romāns» Valstiska cilvēka kanons īsumā ; Apīnis A. Divi pretmeti 17. gadsimtā ; Vilks A. LVB Reto grāmatu un rokrakstu zinātniskā nodaļa ; Zanders O. No senatnes līdz mūsdienām ; Taube M. Retumus sargājot ; Zanders V. Garīgās vardarbības metodika ; Pa novadu novadiem Ancītis V. Talsu grāmatnieki . ; Laukmane M. Bet runa jau nav par skaitļiem… ; Kalmanis Z. Miglā gaistošais laiks Zemdega A. Mūsu un citu samezglojumi ; Literārais kalendārs jūlijam ;

žurnāls Grāmata 1990. 07

Borhess H. L. Abenhakans Elboharī, nāves piemeklēts paša labirintā.Stāsts ; Rubene M. Labirinta pasaule ; Oliva A. B. Labirints kā mākslas darbs. H. Demakovas priekšvārds ; Kūle M. 20. gadsimta valodas filozofijas labirintos Kūlis R. Filozofs un «esamības vēstures» valoda Heidegers M.Ceļš uz valodu. Fragments Robs-Grijē A. Par dažiem novecojušiem jēdzieniem ; Meinerte S. Par franču «Jauno Romānu» ; Robs-Grijē A. Labirintā. Romāna fragments ; Elitis O. Trakais granātkoks. Dzejolis ; Elitis 0. Nobela lekcija 1979. gadā. K. Skujenieka ; priekšvārds ; Novikova I. Ariadnes pavediena meklējumos: Bartelmi un Gārdnera labirinti Čaklā I. Paradokss dzejā Spēļu labirinti ; Freibergs V. Es ticu, tātad esmu ; Lauzis A. Populārzinātniski par loģiku īsumā ; Zanders O. Vērtīgs un ātri sagatavots izdevums ; Bibliotheca Rigensis ; Laukgale M. Bibliotēka bibliotēkā ; Johansons A. … iedomāju veco Jāni Misiņu ; Pormale A. Literatūras propagandas nodaļa ; Pa novadu novadiem ; Ancītis V. Tukuma un Kandavas grāmatnieki Rumba A. Strādāt kopīgiem spēkiem ; Auziņa I. Lasīt savā valodā Gubiņa I. Tas nams. Dzejolis Raups E. Latvietis dons Leo G. Ozols ; Ozols L. Kanaima un Dievmāte Literārais kalendārs augustam ;

 žurnāls Grāmata 1990. 08

Grīns A. Aspera radīšana Izsmalcināta un bīstama spēle. ; Vološins M.Stāsts par Cerubīnu de Gabriaku Abizovs J., Timenčiks R. Kādas mistifikācijas vēsture: hipo­tēze ; Svelpis A. «Pie trim kronētiem zobeniem» ; Reke fon der E. Ziņa par bēdīgi slavenā Kaliostro uzturēšnos Jelgavā 1779. gadā un viņa maģiskajām operācijām ; Pesoa F. Nemiera grāmata Rifē E. Vai Bergmaņa seja? ; Zariņš M. Grāfs Adarnonī ; Vīksna M.Vai tās ir tautasdziesmas? ; Mikuševičs V. Omnia mea ; Montāle E. Negaiss. Dzejolis ; Montāle E. Nobela lekcija 1975. gadā. Vai dzeja vēl ir iespējama? ; Ņikogda A. Identitāte un lomu spēle modernajā biogrāfijā ; Zālītis J. Valdess, Nordicus, Bakalaurs Beka un citi Bikova S. Primārais ir teksts ; Freibergs V. Par kolekcionāriem un burvjiem ; Bibliotheca Rigensis ; Kocere V. Fundamentālās bibliotēkas bibliogrāfiskais darbs ; Ābele A. Kas ir IFLA? ; Pa novadu novadiem ; Ancītis V. Ventspils grāmatnieki ; Bumbiere A. Ar un par grāmatām Ventspilī ; Veldre V. Nemirušais Poruks Rāts-Vēgs I. Grāmatu komēdija ; Literārais kalendārs septembrim

 žurnāls Grāmata 1990. 09

Rainis. Dzejoļi ; Rubenis A. Vai jaunais vienmēr ir labais? ; Jungs K. G. Par analītiskās psiholoģijas attiecībām ar poētisko jaunradi. ; I. Šuvajeva priekšvārds ; Hese H. Mākslinieks un psihoanalīze ; Aucenieks E. Laiki mainās, godīgi paveikts darbs paliek ; Birkerts P. Raiņa daiļradīšanas procesa psiholoģija ; Biezais H. Raiņa kosmiskais mesiānisms ; Valujevs G.Spēlītes starp debesīm un zemi ; Kortāsars H. Klasīšu spēle. Fragmenti ; Bells H. Nobela lekcija 1973. gadā. Pārdomas par poēzijas saprātu ; Kaņepe V. Ieskats «Raiņa un Aspazijas dienasgrāmatā» ; Eglītis A. Romāna rakstītāja problēmas ; Hiršs H. Zvaigznes dzimšana ; Venters E. Amerikāņu traģēdija ; Pētersone K. Traktāts postmodernisma stilā par D. M. Tomasa romānu «Baltā viesnīca» ; Benjamins V. Es izsaiņoju savu bibliotēku ; Rudzītis H. Brāzmainie divdesmitie gadi. V. Rūmnieka priekšvārds Kārkliņš J.Aspazija zem vakara zvaigznes Literārais kalendārs oktobrim

 žurnāls Grāmata 1990. 10

Mikuševičs V. Katarses aktualitāte ; Rubene M. Tagadnības apoloģētika.Nihilisms ; Valeri P. Prāta krīze ; Ortega i Gasets H. Mākslas dehumanizācija. M. Ņečajeva priekšvārds ; Klemperers V. Robežu izzušana. H. Demakovas  priekšvārds ; Treilis M. Pauls Jurevičs kā kulturas filozofs ; Jurevičs P. Kultūras traģēdija Matnardašvili M. Apzina un civilizācija. ; A. Zundes priekšvārds Venters E. Tā notika Atlantīdā Belovs S. Nobela lekcija 1976. gadā ; Sīlis .I. «Šis ciešanu pilnais āksts» ; Belovs S. Hercogs. Fragments Belovs S. Lietus karalis Hendersons. Fragments ; Demakova H.Milans Kundera: esamības  svēršana ; Kundera M. Esamības nepanesamais vieglums. Fragments. ; Veidemane R. Kāda misija lemta proletariāta valodai? ; Misiņa M. Kaut kur sastaptas acis ; Viks. Ka mes … Spuldzei ; Rudzītis 11. Brāzmainie divdesmit gadi ; Ruņģis A. «Jaunā Gaita» izkaro sev vietu zem saules ; un pieteic sevi latviešu kultūrā. ; J. Kursītes un A. Kubuliņas priekšvārdi Literārais kalendārs novembrim

žurnāls Grāmata 1990. 11

Cvetajeva M. Aizzagties … ; Aizpuriete A. Mūsu dienišķās durvis Cvetajeva M. Māksla sirdsapziņas gaismā Garsija Lorka F. Duendc. Spēle un teorija Cielēna I. Eksila tēma Albēra Kami darbos ;Kūlis R. Albērs Kamī — cilvēcības meklējumi absurdā pasaulē ; Kamī A. Mīts par Sīzifu. Fragments ; Mamardašvili M. Literatūrkritika kā lasīšanas akts ; Prusts M. Svana pusē. Fragments ; Jansone I. Tauriņa saplosīšana ; Jansone I. Šausmu meistars un latviešu literatūra ; Rilke R. M. Maltes Lauridsa Briges piezīmes.Fragmenti. ; S. Jaunarājas priekšvārds ; Zunde A. Turu savam sunim muti ciet ; Kvazimodo S. Sala. L. Brieža priekšvārds ; Kvazimodo S. Nobela lekcija 1958. gadā. ; Dzejnieks un politiķis ; Kubuliņa A. Astrīde Ivaska ; Ruņģe S.Slepenā skaņu mijiedarbe ; Zālītis J. Ilonas Leimanes «Vilkaču mantiniece» ; Demakova H. Atskats, apskats un skatījums ; Freibergs V.Dublina, Tadeusa ielā, O’Nīla viesnīcā ; Ancītis V. Liepājas pusē. Aizputes, Grobiņas un Priekules grāmatnieki ; Ruņģis A. Izkaro sev vietu zem saules un pieteic sevi latviešu kultūrā. Turpinājums Literārais kalendārs decembrim

 žurnāls Grāmata 1990. 12

Garsija Lorka F. Naiva dziesmiņa ; Jungs K. G. Par arhetipa «Bērns» psiholoģiju ; Bērniba vēstures spogulī ; Mellēna M. Piešūt kultūrai paša pogu ; Svelpis A. Pasaka kā mūžīgi bērnišķais cilvēkā ; Kibers M. Tupeļu vīriņš. Jozua Krāgaguza un Jezaja ; Nagukāja ; Prusts M. Zudušo laiku meklējot. Fragments. ; S. Jaunarājas priekšvārds Kaplinskis J. Bērnības rudens Zingers I. B. Nobela lekcija 1978. gadā Zingers I. B. Kāpēc es rakstu bērniem ; Rungulis M. Kāpēc bērnam vajadzīga pasaka? ; Jansone R. Violeta un kūdītājs. ; Lauss J. Goda raksts ; Kalnarāja I. Rūķu cepure ; Butkus D.Burvju acenes ; Kačevska I. Top zviedru autora bilžu grāmata ; Vāverniece I. Dvēseles modinātājs, dabas tulks ; Sīlis J. Virves un to vilcēji ; Rūķu grāmata ; Pētersone K. Dž. R. R. Tolkīna karaļvalsts ; Tolkins Dž. R. R. Hobits jeb Turp un atpakaļ. Fragments ; Lūisa Kerola Brīnumzeme ; Nilsons U.«Tētis un jūra»: mierinājums tētiem ; Treimane M. Šeit nav robežas slarp pasaku un īstenību _ īsas ziņas par bērnu literatūras institūtiem Skandināvijā Ancītis V. Liepājas grāmatnieki ; Ruņģis A. «Jaunā Gaita» izkaro sev vietu zem saules un pieteic sevi latviešu kultūrā. Nobeigums Literārais kalendars janvārim ;

Visi faili: indexarhīvs    yandex    mega

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.