Žurnāls “Grāmata” 1991.01-12

žurnāls Grāmata 1991. 01

Novāliss. Heinrihs fon Ofterdingens. Fragments. A. Aizpurietes priekšvārds ; Novāliss. Himnas naktij. Fragmenti ; Rubene M. «Es esmu dinamīts…» ; Nīče F. Traģēdijas dzimšana no mūzikas gara. Fragmenti ; Majevskis H M.Mistiskais un spārnotais vārds ; Svinberns A. C. Atvadīšanās. Pamestais dārzs ; Sellijs P. B. Dzejas aizstāvība ; Jungs K. G. Votans ; Manns T. Brālis Hitlers. K. Kalniņas priekšvārds ;  Dionīsa Turīnas rudens ; Pupa G. «Nav sapnis šī dzīve, bet pamošanās» ; Vecgrāvis V. Romantisms — ceļi uz sevi mainīgā pasaulē ; Priedīte A. Romantisma tradīcija latviešu kultūrā ; Avotiņš V. Lakstīgalu katafalks ; Biezais H. Kultūra un subkultūra ; Gavelis R. Antiderniurgs vai kas ir Viļņas pokers ; Gavelis R. Viļņas pokers. Fragments ; Jegerinanis G. Literārā kāršu spēle vai lūzums lietuviešu literatūrā ; Ancītis V. Cēsu un Piebalgas grāmatnieki ;  Karulis KGrāmatniecība neatkarīgās Latvijas sākumgados ; Lamberga D. Rūdolfs Pērle ; Literārais kalendārs februārim

žurnāls Grāmata 1991. 02

Gēte J. V. Ceļojums pa Itāliju Pētersons P. Nikolā Bualo-Depreo Bualo. Dzejas māksla. Fragmenti ; Pētersons P. 17. gadu simtenis Francijā ar Rasinu tā centrā ; Rasins Z. Andromaha. III cēliens Džoiss Dž. Es dzirdu pulkus. Dzejolis ; Donelaitis K. Ziemas rūpes. Fragments no poēmas «Gadalaiki» ; Draidens Dž. Instrumenti. Fragmenti ; Helderlīns J. K. F. Parkām. Mans īpašums. Dzejoļi ; Feldhūns A. Teognids — arhaiskā perioda grieķu liriķis ; Hērakleits par physis. Publikāciju sagatavojuši I. Ķemere un M. Vecvagars ; Vecvagars M. Senklasiskās filoloģijas profesors Pēteris Ķiķauka ; Averincevs S. Par Edipa mīta simbolikas skaidrojumu ; Borhess H. L. Par klasiku ; Vecgrāvis V. Neoklasicisma eksperiments kā kultūrvērtība ; Ķēniņš A. Ievadam ; Eglitis V. Tagadnes un mūžības jautājumi dzejā un valodā. Fragments ; Virza E. Rudens. Dzejolis ; Dambergs V. Elēģija. Oktāva. Dzejoļi ; Eglītis V. Nosvērtība. Netiklība. Dzejoļi ; Fallijs.Dzejolis ; Ķēniņš A. Pilsēta ; Hiršs H. «Mēs ejam stāvu gaisā…» ; Žihare L.Milorads Pavics ; Pavics M. Hazāru vārdnīca. Fragmenti Freibergs V. Rituāli pilsētās ; Zanders O. «Es iedrošinos!» ; Ancītis V. Cēsu un Piebalgas grāmatnieki ; Karulis K. Grāmatniecība neatkarīgās Latvijas sākumgados ; Bruģis D. Arhitekts Berlics un viņa celtnes ; Literārais kalendārs martam ;

žurnāls Grāmata 1991. 03

Baltrušaitis J. Man liktenī. Dzejoļi ; Kubiļus V. Jurģa Baltrušaiša ce]š . ; Priedītis A. Simbolisma gramatika ; Dreika D. Pelītes kundze mistiskā vakara krēslā… . ; Kursīte J. Latviešu dekadence. Dzeja ; Mūsu mākslas motīvi . ; Skrābane A. Rainis. Simbolisms ; Eglīte G. Dzenbudisma simbolika ;Desmit vērša [pieradināšanas] bildes ; Majevskis H. M. Lappuse īru simbolisma literatūrā ; Jeitss V. B. Ketlīna, Hūliāna meita ; Andrejevs L.Sarkanie smiekli. Fragmenti ; Rubene M. «Ietērpt ideju jutekliskā formā» ; Lūse A. Ernsts Kasīrers ; Kasīrers E. Mīts un reliģija ; Strazda B. Ismails Kadare ; Kadare I. Mirušo armijas ģenerālis. Fragmenti ; Apīnis A.Piebalgas novada grāmatnieki ; Karulis K. Grāmatniecība neatkarīgās Latvijas sākumgados. 1920. g. ; Pujāte I. Jānis Rozentāls un simbolisms ; Literārais kalendārs aprīlim

žurnāls Grāmata 1991. 04

Marineti F. T. Aviators — futūrists griežas pie sava tēva Vulkāna ; Briedis L.Filipo Tommazo Marineti ; Marineti F. T. Pirmais futūrisma manifests. Futūristiskās literatūras tehniskais manifests ; Krievu futūrisma manifesti ; Livšics B. Pusotracīgais strēlnieks. Fragmenti ; Duganovs R. Krievu futūrisma estētika ; Berelis G. Notikušais nebijušajā futūrismā ; Berdjajevs N. Mākslas krīze ; Aigi G. Aleksejs Kručonihs (1886—1968) ; Kručonihs A. Dzejoļi Kazakovs V. Urdburis Kazakovs V. Dzejoļi Millers B. Vladimirs Kazakovs Kazakovs V. Tosts Brūveris P. Genādijs Aigi Aigi G. Dzejoļi Hļebņikovs V. Dzejoļi ; Hļebņikovs V. Klintsradze no nākamības. Par šolaiku poēziju. [Par dzeju] ; Groiss B. Mākslas kvintesence — Staļins ; Novāks T. Tu būsi ķēniņš, tu būsi bende. Fragments ; Gņedovskis M. Ludviks Flašens un viņa «Grāmata» ; Flašēns L. Grāmata ; Ērglis A. «Godīgs amats labāks …» ; Bužinska I. Daži vārdi par Matveju krievu futūrisma vēsturē Literārais kalendārs maijam ;

žurnāls Grāmata 1991. 05

Dēblīns A. Mēnessērdzīgā ; Averincevs S. Georgs Trākls ; Trākls G. Ceļinieks melnā vējā. Dzejoļi ; Altmaijers K. Ekspresionisms vācu literatūrā ; Mauriņa Z. Ekspresionisms ; Eglīte G. Senās mistērijas ekspresija ; Zunde A.Lūpuacis — aculūpis ; Mandelštams 0. Valsts un ritms. Cilvēkkvieši. Humānisms un mūsdienas ; Šuvajevs I. Lasot Kaneti ; Kaneti E. Masa un vara. Fragmenti ; Bisenieks V. Meistars Ekharts ; Meistars Ekharts. Sprediķi ; Rubene M. Mūžība un pats: Sērens Kirkegors ; Kirkegors S. Slimība uz nāvi ; Briedis L. Romāns — parabola ; Bakonskis A. E. Melnā baznīca. Fragments ; Kubuliņa A. Noklusētā impulsētāja atgriešanās ; Grēniņš P. Vai ceturtais Eduarda Veidenbauma dzejoļu krājums rokrakstā? ; Grēniņš P.Papildinājumi par Kurzemes grāmatniekiem Lamberga D. Jānis Valters un ekspresionisms ; Literārais kalendārs jūnijam

žurnāls Grāmata 1991. 06

Adorno T. Atskatoties uz sirreālismu ; Šuvajevs I. Zigmunds Freids ; Freids Z. Sapņa darbs ; Priekšvārds «Sirreālisma revolūcijas» 1. numuram ; Dreika D. Ūdens — tīrais, neizdibināmais ; Bretons A., Supo F. Magnētiskie lauki ; Lūse A. Žaks Maritēns un modernisms ; Maritēns Ž. Alkas pēc maģiskām zināšanām un atteikšanās no skaistā ; Vecgrāvis V. Asociatīvās fantāzijas vilinājums — sirreālisms vai…? ; Sniķere V. Dzejoļi ; Baumane A. Dzejoļi ; Irbe A. Marisandra kaza. Stāsts ; Godiņš G. «Enkurķēdes gals ir dziesmas sākums» ; Lābans I. Dzejoļi ; Demakova H. Kārlis Einšteins ; Einšteins K.Drumstalainā «Brockhaus» enciklopēdija ; Šuvajevs I. Par Bahtinu ; Bahtins M. Karnevāls un literatūras karnevalizācija ; Kami A. Sirreālisms un revolūcija ; Kadaša L. Ironija un modernisms ; Kadaša L. Ironija kā pasaulskatījums latviešu literatūrā ; Šuvajevs I. Glābšanas komanda jeb dažas pārdomas par ; «Latviešu nācijas izredzēm» ; Berelis G. Klusums un vārds ; Luste E. Valmieras novada grāmatnieki ; Lamberga D. Latviešu kubisms ; Bērziņa M. Konstruktīvisms latviešu grāmatniecībā ; Literārais kalendārs jūlijam ;  ;

žurnāls Grāmata 1991.07.08

Borhess H. L. Kosmogonijas ; Briedis L. «Reālā» maģiskā introspektīva ; Bontempelli M. Četras preambulas ; Šuvajevs !. Psihoanalīzes mīti ; Jungs K. G. Mīts par Freidu ; Freiberga E. Žaka Lakāua mīts ; Lakāns Ž. Viņpus Oidipa. Par Hamletu  ; Kursīte J. Pasaules radīšanas (kosmogoniskā) mīta atspulgs latviešu dainās ; Straubergs K. Bērns latviešu folklorā ; Pakalns G.Mirušo pasaule rietumos — vai mīts par tautasdziesmu mitoloģiju? ; Buceniece E. Upurēšana ; Beķere I. Jukio Misima ; Misima J. Zelta templis. Romāna fragments ; Vijups A. Heraldiskās komitejas darbība (1923—1939) ; Apīnis A. Stāsts par kādu grāmatu ; Zanders O. Vienmēr darbīgais Gustavs Bergmanis (1749—1814)

žurnāls Grāmata 1991.09

Pegī Š. Tie laimīgi… ; Jansons G. Tērbatas personālistu skolas iespaids Latvijā ; Priedite A. Profesors Jēkabs Osis un agrīnā personālisma idejas Latvijā ; Osis J. Personālisms un projektīvisms Loces metafizikā ; Gils N.Voldemārs Maldonis ; Maldonis V. Poruka reliģijas īpatnības. Evaņģēliskā dogmatika ; Maritēns Ž. Māksla mākslai ; Leibnics G. V. Monadoloģija. V. Zariņa priekšvārds Šuvajevs I. Kultūras gals un sākums Gvardīni R. Jauno laiku beigas ; Averincevs S. Gilberts Kīts Cestertons jeb pārsteidzošais veselais saprāts ; Čestertons G. K. Kristietības paradoksi ; Apīnis A. Par kādu čaklu spalvasvīru ; Literārais kalendārs oktobrim

žurnāls Grāmata 1991.10

Starp dzīvību un nāvi ; Briedis L. Čorans jeb «apžēlotais Jēzus» ; Čorans E.Izmisuma kalngalos ; Heidegers M. Vēstule par humānismu ; šmits V.Citādības seja Par ļaunumu. Saruna ar Z. L. Nansi ; Rubene M. Kā cilvēkam būt? ; Bubers M. Es un Tu ; Raups E. Miers un uzbudinājums ; Sābato E.Tunelis. Romāna fragments ; Cielēna I. Iniciācijas ritu simbolika modernajā franču literatūrā, It īpaši A. Kāmī darbos ; Sekste I. Absurds un brīvība jaunajā prozā ; Ruņģe V. Grāmatniecība mūsdienās — kā tās problēmas atspoguļojas Rietumu presē ; Ancītis V. Limbažu grāmatnieki Literārais kalendārs novembrim ; Habent sua fata libelli

žurnāls Grāmata 1991.11

Ahmatova A.Četrdesmitajā gadā. Dzejolis ; Kūle M.starptautiska fenomenologu konference Latvijā ; Ko lai darām ar «šo brīvību»? ; Šuvajevs I.praktizējošais mistiķis ; Šveicers A.kultūras krīze un ētika ; Vēvere V.klejojumi laimīgā pasaulē ; Markūze H.nelaimīgās apziņas pakļaušana: represīvā ; desublimācija. Fragmenti ; Rubenis A.kāds vārds par Filozofu ;Mamardašvili M.zinātne un kultūra ; Pass O.jaunā analoģija: poēzija un tehnoloģija ; Rabinovičs V.amatnieks — mags — mākslinieks ; Hiršs H.jāņa Veseļa «Cilvēku sacelšanās» ; Veselis J. Profesors Alberts. Romāna fragments ; Skulte I. Pasaules izjūta L. Tauna dzejā ; Ruņģe V. Filosofa Roberta Mūka dzejas pasaulē ; Litnane L. Grāmatniecība Rēzeknes apkārtnē ; Jauno bibliotekāru devums ; Literārais kalendārs decembrim.

žurnāls Grāmata 1991.12

Rubene M. Postmodernisms ; Liotārs Ž. F. Postmodernisma skaidrojums bērniem. H. Demakovas priekšvārds ; Hābermāss J, Modernisms — līdz galam nerealizēts projekts ; Boiko J. Komunikāciju revolūcija — mīts un tā inversija ; Jangblads Dž. Metadizains: ceļā uz rekonstrukcijas postmodernismu ; Pass O. Dzejoļi ; Pass O. Tagadni meklējot. Nobela lekcija1990. gadā ; Antuāns Ž. F. Baranegra stundas. Fragmenti. A. Skrābanes priekšvārds ; Ozoliņš A. Pasaka Nr. 13 ; Beķere I. Intertekstualitāte intersubjektivitātes gaismā ; Berelis G. Literatūras muzejs pēdiņās ; Venters E. Sadauzītās sejas lauskas ; Vecvagars M. Grūtsirdība pēc «Dzīrēm» ; Ikere Z. Vārdu krustceles un vārdi krustcelēs ; Zeps V. J. Vai slāvu pirmvaloda ir viena no baltu valodām? ; Grēniņš P. Kādas nepublicētas lībiešu valodas vārdnīcas tapšanas vēsture Ancītis V. Ogres novada grāmatnieki

Visi faili: indexarhīvs     yandex     mega

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.