Žurnāls “Grāmata” 1992.01-07. 1993.01

žurnāls Grāmata 1992. 01
Akutagava R. Kāda idiota dzīve. Novele. G. Eglītes priekšvārds ; Bonhefers D. Vēstules no cietumaO. Vilnītes priekšvārds ; Averincevs S. Cilvēka pazemojums un cieņaA. Gulbja priekšvārds ; Seneka Vēstule Lucīlijam ; Sartrs Ž. P. Eksistenciālisms ir humānisms. S. Lasmones priekšvārds ; Sartrs Ž. P. Nelabums. Romāna fragments ; Poruks J. Kurš domā? ; Lesiņš. K. Dūja.Novele ; Kubuliņa A. Jāņa Rokpeļņa sarūpētais «Mazumiņš» ; Apīnis A.Atraisīšanās
žurnāls Grāmata 1992. 02
Mandelštams O. Pārdomas par Danti ; Bārts R. Kritika un patiesība. S/Z. No daiļdarba uz tekstu. Fragmenti ; BIože V. Dzejoļi ; Nastopka K. Pēcvārda vietā ; Lūsiņa I. Polifonija —radošas domāšanas princips; Zālīte T. Četru balsu polifonijaL.Rubīnes priekšvārds ; Freibergs V. Ironiskā polifonija ; Odens V.H. dzejoļi ; Majevskis H.M. nepārtrauktajā tieksmē ; Skrābane A.Telpdzeja un tās uztvere; Garnjē P. Putni dzied mūžību. «Japāņu dārzs» un tā sarakstīšanas dienasgrāmata. Fragmenti ; Eglīte G. Japāņu dārza semantika ; Mūzils R. GridžijaAjakovičas priekšvārds ; Naganovskis E.Svētās govs maģija Fragmenti ; Leimane I. Lācars no miroņiem ; Čaklā I.Ērika Ādamsona «Vētru Un Dziņu» Laiks ; Apinis A. Lappuse senās latgaliešu grāmatniecības vēsturei
žurnāls Grāmata 1992. 03
Rilke R.M. Dzejoļi. Pūķa nonāvētājs ; Lūiss K.S viltprāša vēstules V. Treimaņa priekšvārds;  Hese H. Kleins un Vāgners Vēstule Filistram ; Berdjajevs N.Jaunrades pasaule. «Jaunrades būtība» un radošās ekstāzes pārdzīvojumsFragmenti ; Ahmatova A. «Bet grāmatās par visām citām mīļāk…» ; Gumiļovs N. Pēdējais galma dzejnieks. Stradivāri vijole ;J.V.Gētes sarunas Ar J.P.EkermaniA.Plēsumas priekšvārds ; Handke P.Zīmuļa stāsts Fragmenti. I. Tomašickas priekšvārds ; Čaklā I. Latviešu dzejnieka pašapziņa 20. gadsimtā; Treilis M. Kāda grēksūdze ; Nīče F.Eccehomo Fragmenti ; Pelīte C. Starp kultūru un komerciju ; Pie publicētā atgriežoties
žurnāls Grāmata 1992. 04
Platelis K. Himna aizmirstiem dieviem ; Kursīte J.  Ieskats latviešu mītisko dainu poētikā ; Veidemane R. Kāpēc pazūd kumeliņš ; Brūveris P. Dzejoļi ; No Alda Biezā vēstulēmG.Pakalna priekšvārds.;  Platelis K.  Par leišu moderno poēziju. Dzejoļi ; Majevskis H.M.Algirdas Julius Greimas; Greims A.J. par literatūras kritiku un moderno literāro avantūru ; Bobrovskis J. Leišu stāsts. Sarkanais akmens. ;  Daujotīte V. Mītiskā zeme un mītiskais ceļojums J.Bobrovska daiļradē ; Rozenbergs J. Lejkurzemes dziesminiece Leišmales Sventājā. ; Majevskis H.M. sāpēm… Ir jātop sadzirdētām» ; Radzevičs B. Uz mākonijas pusi; Kursis A. Latvijas vietvārdi zviedrijas rūnakmeņos; Apīnis A. Pirmā Latvijas ģeogrāfijas mācībgrāmata latviešu valodā
žurnāls Grāmata 1992. 05.06
Handke P. Dažas alternatīvas netiešajā runā;  M.de Unamuno. Migla.Fragments. E.Raupa priekšvārds ; Bārts R. Autora nāve. Fragments Cēlans P.Psalms ; Hese H. Pašportrets ; Bahmane I. Runas. Uzmetumi. I. Tomašickas priekšvārds ;  Baiers K., Rītenis G., Vīners O. Māksla nāk no mākas. Tolkīns Dž. R.R. Lapa, ko gleznojis SīkulisM.Poiša priekšvārds ; Gadamers H.G. tēla esamiskā valence ; Fuko M.P. vārdi un lietas. Fragmenti. A.Gulbja priekšvārdsVitgenšteins L. Filozofiskie pētījumiFragmenti. J.Vēja priekšvārds ;Zavadska J. Vārda filozofiski estētiskā funkcija Konfūcija un Džuandži mācībās; Einfelds J. Stikla dzimta ;  Bīhners G. VoiceksE. Ventera priekšvārds
žurnāls Grāmata 1992. 07
Roberts Mūks. Dievu metamorfoze
 žurnāls Grāmata 1993. 01

Ijaba grāmata. Desmitā nodaļa ; Zadornovs A. Ivana iljina kristigā filozofija-par pretošanos ļaunumam ar spēku ; Iļjins I. Par zobenu un taisnprātību ; Luters M. Vēstule pāvestam Leonam X. ; Par kristīga cilvēka brīvību ; Kalme G. Grēka ontoloģija, aksiologija, gnoseologija un psiholoģija. Kristietībā un ideoloģija ; Rokpelnis J. Es lāsošu lēnām ; Šopenhauers A. Pasaule kā griba un priekšstats. Fragments ; Zubovs A.Apoloģija caur nāvi ; Solovjovs v. Platona dzīves drāma. Fragments ; Platons. Faidons fragments ; Tore A. Maijas grāmata ; Ziedonis I. Viena cilvēka milzīgais atmirdzums ; Seneka I.A. meklējot dievišķo ; Solovjovs V.Mīlestības būtība. Fragments ; Trākls G. Sapņu zeme. Marija magdalēna. Baraba. Pamestība ; Džoiss Dž. Mākslinieka portrets jaunībā. Fragments 57. Psalms

visi faili: indexarhīvs      yandex     mega

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.