Iskolata un tā prezidija protokoli (1917.—1918.)

Iskolats — Latvijas Strādnieku, kareivju un bezzemnieku deputātu padomes Izpildu komiteja.

Šajā krājumā pirmo reizi tiek publicēti vienkopus padomju pirmo augstāko orgānu Latvijā — Latvijas Strādnieku, kareivju un bezzemnieku deputātu padomes, tās Izpildu komitejas jeb Iskolata un Iskolata Prezidija — protokoli, kas attiecas uz laiku no 1917. gada jūlija beigām līdz 1918. gada marta sākumam. Latvijas Padomes un Iskolata sēžu protokoli glabājas LKP CK Partijas vēstures institūta Partijas arhīvā, bet Iskolata Prezidija protokoli — Latvijas PSR Centrālajā Valsts Oktobra revolūcijas un sociālistiskās celtniecības arhīvā.

Indexfb2 indexpdf   Fb2  pdf  doch  megafb2 megapdf

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.