Jānis Poruks. Kāpēc Sinepīts nodeva savu balsi Šekspīram

KapecSinepitsnodevasavubalsiShekspiramJPoruksfb2

Komiska proza: Slavas dziesma. Iz kada veca dzejnieka dienasgrāmatas  ;Zvaniņu Krancis. Uzzīmējums  ; Ienaidnieks. Gabaliņš iz kāda rakstnieka dzīves apraksta  ; Kāpēc Sinepīts nodeva savu balsi Šekspīram. Tēlojums  ;Šiliņu Pētera piedzīvojumi dzejas laukā. Pēc viņa paša stāstiem  ;Rakstnieka liktenis. Iz kāda rakstnieka papīriem  ; Laika gars. Uzzīmējums  ;Reporters. Tēlojums  ; Kundzes. Tēlojums  ; Viņš gribēja tapt vīrs.Tēlojums   ; Sieva. Tēlojums  ; Nervi  ; Kā ļaudis precas. Tēlojums  ; Ķēkšu akadēmija. Tēlojums  ; Amors, stārķis Sarkanstilbis un runcis Sņuris . Fantastiska pasaka  ; C av a l e r i a Rusticana. Tēlojums   ; Krustmātes kāzas. Tēlojums iz dzīves    ; Kā Runcis kļuva par Runcē  ; Tie skaistie rubuļi. Tēlojums  ; Mūsu īpašības. Tēlojumi

indexarhīvs    yandex    mega

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.