Jānis Poruks. Raksti 2. sējums

poruks-2

Atmiņas iz bērnu dienām  ; I    Lauvas audzēknis  ; II    Vientulis  ; Sapnis vasaras nakti Fantāzija  ; Sirdsšķīsti ļaudis  ; Dzīves miklas  ; Vecais mūzikants Fantāzija  ; Maldu pils Parabela  ; Nāves eņģelis Stāstiņš  ; Gari un īsi mati Humoreska  ; Klusētājs Līdzība  ; Kauja pie Knipskas – Stāsts iz skolnieku dzīves   ; Mīlestības romāns  ; Nervi  ; Asaras Stāstiņš  ; Kā Runcis kļuva par Runcē  ; Gulētāja  ; Divas balles  ; Krusttēvs   ; Dzejnieks Skice  ; Rīta zvaigzne Stāstiņš  ; Vagonā Skats iz dzīves  ; Mājās un ceļā Skati, iz dzīves zīmēti    ; I    Kukažiņa  ; II   Baltā puķe  ; III   Pār drupām un gruvešiem  ; Zuzīte Tēlojums iz dzīves  ; Vientulīgā nomalē Jaungada stāstiņš     ; Krusttēvs Dāvis Tēlojums  ; Studenta Domiņa sapnis Teika iz studentu ; dzīves   ; Romas atjaunotāji – Stāsts iz skolnieku dzīves   ; Slavas dziesma – Iz kāda veca dzejnieka dienasgrāmatas    ; Iz maniem bērnības laikiem – Tēlojumi iz tautas dzīves  ; I Misionārs  ; II Raiba diena  ; Ragainis Tēlojums  ; Krustmātes kāzas Tēlojums iz dzīves    ; Atkalredzēšanās Tēlojums  ; Mākslenieks Zīmējums no impresionista  ; Mežinieks Romantiska teika  ; Hērakla iesvētīšana Eleusīnas mistērijas Fantāzija   ; Hamlets Novele  ; Stipra mīlestība Pēc patiesa gadījiena   ; Uz laukiem  ; Aristokrāta meita  ; Kad lapas plaukst  ; Kā izceļas partijas  ; Kā ļaudis precas  ; Rudeņa lapiņas  ; Bibliogrāfiskas piezīmes

indexarhīvs    yandex    mega

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.