Māris Linde. Citādā vēsture I. Balti

Citadavesture01BaltiMLindefb2

Māris Krists Linde. Balti pirms kristietības ievešanas. Tauta, kura nepiemin savu vēsturisko pieredzi, ir nolemta atkārtot savas ļaunās dienas. Mūsu liktenis ir bijis pārāk grūts, lai mēs klausītu mudinātājus sākt visu no baltas lapas un nemācītos no savas un citu vēstures. Ilgus gadus mūsu baltu vēsturi ir rakstījuši sveši ļaudis. Rakstījuši, gan tiecoties pateikt tā brīža patiesību, gan fanātiska naida un savtīga labuma vadīti. Svešu varu un interešu rakstītāji, paklausīgo ļautiņu nopirktās spalvas pilošas vaska sveces gaismā ar naidā drebošām rokām ir daudzkārt pūlējušās pārrakstīt vēsturi, bet ne lai sacītu patiesību. Pārāk īss ir bijis laiks, kurā mēs paši varējām teikt to, kas vēsturei zināms par mums. Tomēr pagātne glabā arī retus un tāpēc vēl pārsteidzošākus godīgu cilvēku darbus, kuri spējuši dot patiesus vēstures notikumu aprakstus un skaidrojumus.

indexarhīvs    yandex    mega

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.