Māris Linde. Citādā vēsture VIII. Bizantija

Citadavesture08BizantijaMLindefb2

Mums vēsture nav atvēlējusi iet mēģinājumu un atradumu ceļu, tāpēc ir jāmācās no citu kļūdām. Ko mēs varam mācīties no Bizantijas? Pirmkārt, sapratni, ka sava valsts ir jātur augstāk par paša likteni. Svešas idejas un pamācības, kā dzīvot, ja tās nebalstās tautas dvēselē, ved tikai un vienīgi pretī apjukumam un atņem spēkus. Tieši nevajadzīgi strīdi un sekošana svešiem padomiem iztērēja šīs gadu tūkstošus vecās valsts pēdējos spēkus. Daži tās valdnieki pacēla Bizantiju slavas augstumos, lai citi vestu pretī iznīcībai. Bet visas impērijas ir brukušas, sabruka arī Bizantija. Mūsu uzdevums ir mācīties no kļūdām, nevis atkārtot tās. Saturā: Pirmsākumi ; Bizantijas impērija ; Bizantijas agrīnais posms ; Vidusbizantijas impērijas varas uzplaukums (867-1025) ; Vidusbizantijas impērijas noriets (1025-1204) ; Latīņu ķeizariste (1204-1261) ; Bizantija Paleologu nama laikā ; Svētbilžu ķildas … [u.c.]

indexarhīvs    yandex     mega

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.