Janīna Kursīte. Latviešu folklora mītu spogulī

LatviesufolkloramituspoguliJKursitefb2

Šī grāmata ir mēģinājums ielūkoties seno latviešu priekšstatos par pasaules un cilvēka rašanos, par dievībām un gariem, par zivju un kukaiņu vietu mītiskajā sistēmā. Aplūkota krāsu un skaitļu simboliskā nozīme un citi līdz šim mazpētīti latviešu folkloras temati. Grāmata noderēs ikvienam, kas interesējas par latviešu folkloru un mitoloģiju.

indexarhīvs     yandex      mega    + pdf

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.