Jēkabs Janševskis. Līgava

ligava1-2ligava3-4

1.2 grāmata. Mīlestības romāns četrās grāmatās. J. Janševskis romānu “Līgava” (izdots 1931, —32. gadā) nosau­cis par mīlestības romānu, jo visām četrām grāmatām cauri vijas muižas dārznieka dēla Matīsa un viņa izredzētās meitenes Ciebas mīlestības stāsts. Taču īpašu vērtību šim darbam piešķir tā fabulā iepītais Kursas ļaužu un tautas paražu notēlojums klaušu laik­meta beigās. Romāns piesaista ar krāsaino valodu, folkloras elementiem, kolorīto sadzīves ainu tēlojumu un spilgtiem cilvēku tipiem.

indexarhīvs    yandex    mega

3.4 grāmata. Mīlestības romāns četrās grāmatās. J. Janševskis romāna “Līgava” III un IV grāmatā turpina rādīt Kursas ļaužu dzīvi, īpaši attēlodams gājēju ļaužu un muižnieku attiecības, kā arī pašu kungu personiskās un ģimenes problēmas. Te viņš apraksta gan barona Tēzena dzīves beigu posmu un viņa cilts iznīkšanu, gan tā laika Tērbatas studentu dzīvi, gan Ciebas kopdzīvi ar veco baronu Tēzenu un viņu bērnu likteņus.

Dažādo notikumu attēlojumā daudz ir arī humora, it īpaši, apraksto žīda Judeļa izdarības, kā arī puiša Jukuma garo un dēkaino ceļojumu uz Vāciju.

indexarhīvs    yandex    mega

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.