Andris Grūtups. Kā atgūt nolaupīto

kaatgutnolaupito

Ar Latvijas Republikas valstiskās neatkarības atjaunošanu viens no svarīgākajiem uzdevumiem īpašuma tiesību jomā ir bijušo īpašnieku tiesību atjaunošana attiecībā uz nekustamiem īpašumiem. Latvijas Republikas likumi šajā sfērā vērsti uz to, lai pēc piecdesmit okupācijas gadiem tiktu atjaunots vēsturiskais taisnīgums vienā no svarīgākajām pilsoņa un cilvēka tiesību jomām. Lai realizētu šo uzdevumu, jāievēro konsekvence atdodot kādreiz atņemto īpašumu, paredzot minimālu skaitu izņēmumu, kuri nepieciešami īpašuma reformas secīgai un sabiedriski saskanīgai īstenošanai, īpašuma atdošana jārealizē tā, lai īpašumam tiktu atgūts likumīgs saimnieks un līdz ar to radīts stabils pamats civilizētai tirgus ekonomikas attīstībai un dzīvokļu problēmas risināšanai. Pašreizējie namīpašumu mīdītāji Latvijas namīpašumu fondu noveduši līdz kritiskam līmenim un šo namu turpmākā atrašanās neīpašnieku rokās var sekmēt tikai Latvijas izsaimniekošanu un “melnā tirgus” radīšanu un tāpēc nav pieļaujama. Līdz ar to namīpašumu atdošana likumīgiem īpašniekiem ir viena no stabilākajām barjerām stihiskās privatizācijas ceļā, kura būtiski ietekmēs nācijas ekonomiskā potenciāla paaugstināšanu un nācijas attīstību.

indexarhīvs    yandex     mega

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *