Vizma Belševica. Raksti. Otrais sējums. Dzeja.

belsevicaraksti-2

PDF formāts «KAMOLA TINĒJA»  ; «Melnais laiks»  ; «Redzi nu,pērnā lapa,tu karājies svešā zarā…»  ; «To lēno griešanos ap savu asi…»  ; Atbildi negaidot  ; Dziesmasgaidīšana  ; Dziesmas dziedāšana  ; Dziesmas aizmigšana  ; Kūlas vijumi  ; Atzīšanas krūms  ; Pēckara motīvs : Rūjiena  ; Ievas trīsvienība  ; «Ieva izlaiž zaļus,asus nagus…»  ; «Un tad lai pār mani nāk ievziedu aukstums…»  ; «Lakstīgala tumsu pātagoja…»  ; Ziedprātība  ; Austrumu motīvs:pilsētas dzimšana  ; Vējzaķsala  ; «Tad es apstājos pēkšņi.No skropstu bezgala…»  ; Itkā būtu ;    ; .gada motīvs: pļauja  ;   ; Praktiski padomi  ; Mēs ar kumeļu  ; «Visi koki Dieva doti…»  ; Mīlvārdiņš  ; «Par saknēm būt…»  ; «Mana aizmūžu māte—vālodze…»  ; Jumītis  ; Ūdensvīrs  ; Atlantīdas gals un sākums  ; Krustojums  ; «Laiks dzīvot un laiks mirt.Un, ja nemirt…»  ; Tā sieva…  ; Kamola tinēja  ; Pateicība  ; «Tai lāsē,kas,vasaru aiznesot…»  ; «Tu mani neredzēsi vairs,bet,tavus matus…»  ; Kailsals  ; Bēdurozis  ; Ozoli  ; Nakts atkāpes  ; «DZELTU LAIKS »  ; Zieda un cirvja strīdā…  ; «Nebrēc uz liepu…»  ; Mīklas  ; «Svētīgi ir tie garā vājie…»  ; Čakārnītis  ; Mūzikas tiesā  ; Vārdi par pūpoliem  ; Radu būšana Samarkandā  ; Pravieša piemiņai  ; Ceļš uz Horezmu  ;    ; «Marts ar kaķa acīm…»  ; «Manas naktis man nepieder…»  ; Smiekli  ; Kalnu augstumā  ; «Es visas tavas vienaldzības krāšu…»  ; Būka  ; «To bērnu nemīlēja neviens…»  ; Baltais pavediens  ; «Es jau negribu daudz…»  ; Tajā stundā  ; Mantas dalīšana  ; «Kad jau līdz sirmumam gaidīts…»  ; Marta un Marija  ; Pusaugā  ; «Tu mani ar aukstumu piemeklē…»  ; Posta putni  ; «Zem ceriņiem vakara blāzma dus…»  ; Tāpat vien  ; «Reiz piepildīsies viss…»  ; Laiksne  ; Celmu zeme  ; «Tu—piedod. Ozols zarus met…»  ; «Mūsu māja nepaliek tukša…»  ; Lapkritī  ; Tā katru nakti  ; Miers virs zemes  ; Jautāju vējam  ; Mirklis  ; Krupju kāzas  ; Rekviēms strautam  ; Rekviēms sētai  ; «Kad debesis par šaurām…»  ; Cīruļa lidojums   ;   ; Cīruļa kritiens  ; «Vārna arzelta vālodzes sirdi…»  ; «Viss noglabājies. Zemē ieracies…»  ; «Vai tad veci koki nezied?…»  ; «Nu redzi nu—es krītu bērna prātā…»  ; «Aizgaist valoda…»  ; «Lietus zogas no visām pusēm…»  ; «Tās puķes, kas uz nakti gulēt iet…»  ; Zem Dvīņu zīmes  ; «Uguntiņa kalnā spīd…»  ; «Nekas jau tu man neesi.—Tā iela…»  ; «Skaidro līniju laiks…»  ; Klauna bēres  ; Saskatīšanās ar kaķi  ; «—Sit,sit,sit!—kūda lakstīgala…»  ; Koki  ; Melns—sarkans—zelts…  ; Laika rakst i  ; «Tik biezi laika raksti—neizšķirstīt…»  ; Visaugstā svētība  ; Irbes sniegā  ; Plausējs  ; «Deg saule zilās debesīs…»  ; Arī gaiļi jeb Vējrāžu Rīga  ; «Slēpies,Jāni,papardē!…»  ; «Alkšņu svārciņā palsā…»  ; Vagara lūgšana  ; «No vienas tumsas otrā tumsā .Klāt…»  ; Piedzimšana  ; Piebaldzēnu mājupceļš  ; «Kāds skaņu paisums Parīzē, kā brāž…»  ; Iezvanījums  ;   ; «Nekasi pakausi,zaldātiņ…»  ; «Ja,māmiņa,tu redzētu…»  ; «Jā,cienīgsžēlīgs zemes tēvs…»  ; Anss Leitāns teic To Kungu  ; «Vai tu tā esi,saules baltā acs…»  ; Dziesmas svaros  ; «Neba jūs vedēji…»  ; «Mums ir zemes panesība…»  ; Žēlastības diena  ; «Kā mūsu sviedri deg…»  ; «Jau atšūpojies visu pēdējs zars…»  ; «sprakst…»  ; «Kūp miglas vaga, klinšu artā…»  ; Gada balance jeb Pamācība šīs zemes vareniem  ; PERIODIKĀ PUBLICĒTI UN NEPUBLICĒTI DZEJOĻI  ; Melnais vakars  ; «Rudens rīts ar salnas mirgu aukstu…»  ; «Tuvu,tuvu smaidā staro acis…»  ; «Nemiera un gaidu pavasaris…»  ; Rīts pār Sarkano laukumu  ; «Sen mīlas nav,bet apstājies tu klusi…»  ; «Kā citu acīm noslēpt mums…»  ; «Kā ābeles tarp meža kokiem…»  ; «Iztērējis rudens visu savu zeltu…»  ; «Es nezināju, ka laime…»  ; «Dod,Ilzīt,savu lakatiņu…»  ; Jūras dancis  ; Asiņu taisnības nakts  ; Ziemeļblāzma  ; Ironija  ;   ; Atbilde  ; Dzintars  ; «Tā lietus plosījies,ka debesis sev līdzi…»  ; «Dzejniece?…»  ; Gleznotājs   ; «Mūs bērnībā vecāki glābj…»  ; Poēma par Rāznas ūdeni   ; Senangļu soneta  ; Zemesatmiņa  ; «Kur spēku rodi, zeme…»  ; «Nekas nav aizmirsts…Sāpju vaibstu sūru»  ; «Dzimtene…Mūžīgā uguns tu esi…»  ; «Tu visu zini, sirds…»   ; «Mēs zemes nemirstības…»   ; Bezdelīgas  ; Par cilvēka nelabojamo dabu  ; «Nelaime ienāca manā mājā un nosarka…»   ; «No neizbēgamā bēgt…»  ; «Ko tu domāji,Mocart…»  ; Pamācība literatūras pētniekiem  ; «Jūs,ļaudis ,gaidāt glābiņu no vārdiem…»  ; «Es vēroju tumsā tāles…»   ; «…Un atgriezties pa savām pēdām sniegā…»  ; «Dievzirdziņš un dievgosniņa…»   ; «Visgrūtākās ir bēdas, kuru nav…»  ; «Uz vecumu sievas un ābeles punainas kļūst…»   ; «Kamēr pūpols nenomet…»  ; «Bērns zaļos koku un zilos debesu tīrumos veras…»  ; «Kūlas neizsakāmība un akmeņu akvareliskais maigums…»  ; Pestītājs   ; Olstera  ;   ; Brauciens uz Neikdienu  ; Mūžīgā dzīvība  ; «Nu, kam es izaugu?…»  ; «Nokrita debesis valkā…»  ; «Te lejiņā aiz birztalas…»  ; Dāvinājums vecajam latviešu velnam  ; «Kāda armija tevī aprakta…»  ; Eksotiska dziesmiņa  ; Dienišķā komēdija  ; Zālei, kas akmeņos  ; Ēdoles pils  ; «Es cēlu tev tiltu no skatiena viena…»  ; «Es nezinu, ko es gribēju teikt…»  ; «Tu, protams, vari atgādināt nātrei…»  ; Bolderājas ainiņas  ; Klusē nakts  ; Starp mums runājot  ; «Caur visiem «pret» viens  ; tikko jaušams «par»…»  ; Abrenes iela  ; Zibsnis  ; Zvirbulēšanās  ; Exegimonum entum  ; No posta un mēra laikiem  ; «Sunītis ir nesmuks…»  ; Bīriņu Ieva  ; Tauriņi un tauriņzieži  ; Paciemošanās  ; «Vēl viens sapnis izsapņots…»  ; «Kad es miršu, neapraudiet mani…»  ; Astras iela  ; «Oša lapa skrien kā suns…»  ; «Vidū nogalētas jūras…»  ;   ; «Es mācos uzvesties—un zināms progress jaušams… »  ; Jaunā liepa un es  ; «Zīlīte klauvē pie loga…»  ; Pati īsākā nakts  ; «Tukša piedurkne plīvo…»  ; Zirgskābene  ; «Vējš durvju spraugā smilkst…»  ; Tuksnesī  ; Vasarnieki  ; Velnagurķis  ; «Tas laiks,  kad bērni staigā ar kļavu ziediem rokās…»  ; «Ai nē, tajā stiklā es neskatos…»  ; «Kā dusmīgs kumeļš ciklamēna…»  ; «Jo iesākumā bija vārds…»  ; «Bij šonakt mana liepa zvaigzni noķērusi…»  ; «Uz baltas papīra lapas…»  ; «Ai,viegli smaida dzirkstij lekt…»  ; «Kāds bērzs ir paplaucis

indexarhīvs     yandex    mega

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *