Georgijs Kubļickis. Trīs Ņujorkas rudeņi

TrisNujorkasrudeniGKublickisfb2

Georgijs Kublickis ka laikraksta «Ļiteraturnaja gazeta» speciālkorespondents trīs rudeņus strādāja Ņujorkā. No tā radies arī grāmatas nosaukums. Pēc būtības tā ir rakstnieka reportāža par Ņujorku. Personīgos novērojumus autors papildina ar amerikāņu stāstījumiem, kā viņiem pašiem šķiet dzīve šajā pilsētā. Lasītājs atradīs grāmatā skices, kas attēlo amerikāņu politiskos tikumus un azarta cīņu par vietu Baltajā namā 1960. un 19G4. gada vēlēšanu kampaņas laikā. Daudzas lappuses veltītas prezidentam Džonam Kenedijam. Grāmata iepazīstina lasītāju arī ar savdabīgo atmosfēru, kas valda ANO štāba mītnē, kura atrodas Istriveras krastā. Lasītājs atradīs arī interesantus faktus par krievu emigrantiem Amerikā — Kerenski, vlasoviešiem un citiem. Liela grāmatas da]a veltīta dzīvei Ņujorkas ielās, ņujorkiešu ikdienai, viņu parašām, attieksmei pret reliģiju, viņu izpriecām. īsi sakot, šī grāmata paplašina mūsu, sevišķi jaunās paaudzes priekšstatus par vienu no lielākajām un pretrunām bagātākajām kapitālistiskās pasaules pilsētām.

indexarhīvs     yandex    mega

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.