Rokvels Kents. Ceļojums uz dienvidiem no Magelāna jūras šauruma

CelojumsuzdiebvidienoMagelanajurassaurumaRKentsfb2

Lasītājam, kas mīl ceļojumu un piedzīvojumu literatūru, jau pats šis grāmatas nosaukums «Ceļojums uz dienvidiem no Magelāna jūras šauruma» radis priecīgu satraukumu un liks sirdij straujāk pukstēt. Un ne bez pamatojuma: jo cik maz mēs zinām par šo planētas stūrīti! Autors Rokvels Kents — mūsu laikabiedrs un sirsnīgs padomju tautas draugs, izcils amerikāņu mākslinieks, rakstnieks un progresīvs sabiedrisks darbinieks — šai grāmatā apraksta savus klejojumus ar kuģi pa jūru, jāšus un kājām gar Latīņamerikas galējo dienvidu novadu krastiem. Viņš tiecās sasniegt Hornas zemesragu — visu laikmetu jūras braucēju ilgoto un iecerēto ceļa mērķi — un, ceļodams pa Ugunszemi un apkārtējām salām, piedzīvoja ne mazumu brīnumainu notikumu. Rokvels Kents saistoši, ar viņam raksturīgo asprātigumu un raitumu stāsta par visu labo un slikto, ko viņš redzēja šajā draudoši skarbu klinšu, krāšņi zaļu mežu, jūras sadrupinātu un apritu kalnu, miermīlīgu zvēru un viesmīlīgu ļaužu novadā. Grāmatā aprakstītie notikumi attiecas uz mūsu gadsimta divdesmitajiem gadiem, bet daudz no tā, par ko stāsta Rokvels Kents, saglabājies tur līdz pat mūsdienām.

indexarhīvs   yandex    mega

Vladimirs Sņegirjovs, Dmitrijs Šparo. Ceļš uz ziemeļiem

CelsuzziemeliemVSnegirjovsDSparofb2

Šās grāmatas autori — žurnālists V. Sņegirjovs un ekspedicijas priekšnieks, fizikas un matemātikas zinātņu kandidāts D. Sparo stāsta par laikraksta «Komsomoļskaja pravda» polārās zinātniski sportiskas ekspedīcijas pārgājieniem Arktikā 1970.—1976. gadā. Tās dalībnieki uz slēpēm šķērsoja pašus bargākos Padomju zemes rajonus aiz polārā loka gan Taimiras pussalā, gan Severnaja Zemlā, gan pa dreifējošiem lediem un no Vrangeļa salas pāri okeāna lediem sasniedza staciju «Ziemelpols-23». Grāmatā spilgti tēlota gan Arktikas daba, gan varoņdarbi, ko padomju jaunieši-sportisti veica par godu Dzimtenei, gan Arktikas izpētes spilgtākās lappuses.

indexarhīvs    yandex    mega

Sergejs Goļicins. Četrdesmit meklētāji

CetrdesmitmekletajiSGolicinsfb2

Piedzīvojumu stāsts par pionieru vienību, kura tūristu pārgājiena laikā uzsāk pazīstama gleznotāja pazudušā mākslas darba meklējumus. Kopā ar šiem meklētājiem mēs uzzināsim vai var noķert trīs zaķus vienlaicīgi, cik daudz saldējuma var apēst vienā paņēmienā, ar kādu eļļu jāieziež cepamā panna un ko nozīmē dīvainais senlaicīgais rokraksts…

indexarhīvs    yandex    mega

Marģeris Zariņš. Didriķa Taizeļa brīnišķīgie pedzīvojumi

DidrikaTaizelabriniskigiepiedzivojumiMZarinsfb2

Didriķis Taizels ir radīts 20.gs.80.gados kā latviešu komiskais varonis – tautas gudrības un vitalitātes simbols. Kā reiz atzinis M.Zariņš, romāns radies no nejauši noklausītas ziņģes par veco Taizelu. Romāna darbība noris 19. gadsimtā, leģendāro jūrasbraucēju, pie kuriem piederīgs arī Didriķis Taizelis, laikmetā. Romānu veido nostāsti, anekdotes, leģendas, kas stilizētas naivisma garā.

indexarhīvs    yandex     mega

Nikolajs Jakutskis. Dimantu meklētāji

DimantumekletajiNJakutinsfb2

Nikolaja Jakutska stāstā «Dimantu meklētāji» attēlots viens no spilgtākajiem un izcilākajiem atklājumiem, ko veikuši mūsu padomju ģeologi. Stāsts vēsti par ilgajiem, grūtajiem meklējumiem, kuru rezultātā atrastas Jakutijas dimantu atradnes. Ģeologu «medības» pēc dimantiem ir fons, uz kura atainotas vairākas zinātnieku paaudzes, parādīts, kā krievu ģeologu slavenās tradīcijas pārņem jaunie padomju ģeologi, atklāti grāmatas varoņu dzīves ceļi. Tēlojot jakuta Bekē un viņa ģimenes locekļu dzīvi, rakstnieks parāda lielās pārmaiņas jakutu tautas likteņos pēc Oktobra revolūcijas — atpalikusī, nospiestā tauta uzsākusi pilnvērtīgu, brīvu dzīvi.

indexarhīvs    yandex    mega

Venjamins Kaverins. Divi kapteiņi

DivikapteiniVKaverinsfb2

Stāsts par sūro galvenā varoņa dzīves ceļu, kurš par savu dzīves mērķi izvirzījis taisnīguma atjaunošanu, neskatoties uz meliem, viltu un nodevību. “cīnīties un meklēt, atrast un nepadoties” – lūk divu kapteiņu Tatarinova un Grigorjeva dzīves kredo un lai gan šie kapteiņi nekad nav tikušies, viņu likteņiem daudz kā kopīga. Romāns izdots atkārtoti neskaitāmas reizes, ir divas ekranizācijas 1955 un 1976 gadā un tā pamatā patiesi notikumi.

indexarhīvs   yandex    mega

Aleksandrs Voinovs. Drosmīgie

Voinovs. Drosmīgie

Romāns. Sērija Piedzīvojumi, fantastika, ceļojumi

  1. gada pavasarī, padomju karaspēka uzbrukuma laikā pie Belgorodas, divīzija, kurā atradās Alek­sandrs Voinovs, sastapa partizāņu grupu. Partizāni bija sekmīgi darbojušies ienaidnieka aizmugurē un tagad nāca, lai pievienotos Padomju Armijas daļām. Starp viņiem bija vairāki bērni — divpadsmit trīs­padsmit gadus veci zēni un meitenes.

Tajos bargajos gados ne mazums pusaudžu at­radās partizāņu vienībās. Kad bija iespējams, viņus nosūtīja uz Lielo zemi. Tomēr ne katrreiz tas izde­vās, un bērniem nācās izbaudīt visas partizāņu dzī­ves grūtības tāpat kā pieaugušajiem. Visstiprākie, drosmīgākie un attapīgākie no viņiem kļuva izlūki, sakarnieki, piedalījās partizāņu kaujas operācijās. Tādi bija arī tie bērni, kurus sastapa Aleksandrs Voinovs pie Belgorodas. Viņš pierakstīja, ko tie stāstīja, bet vēlāk uzrakstīja jaunajiem partizāņiem veltītu romānu «Drosmīgie».Izdevniecība «Liesma 1968

indexarhīvs   yandex    mega

Žanis Grīva. Džungļu upe – Mellakore

DzungluupeMellakoreZGrivafb2

(Āfrikas dienasgrāmata) Braucienā ar tirdzniecības kuģi uz Āfriku autors atceras savus cīņas ceļus gan Spānijas pilsoņkara laikā, gan Dzimtenē Lielā Tēvijas kara dienās. Optimisma pilns viņš vēro jaunās Āfrikas valstis, kas atbrīvotas no koloniālisma jūga un cīnās par savu neatkarību. Grāmatā poētiski skatīta šī kontinenta eksotiskā daba un cilvēki, kā arī skartas jauno valstu ekonomiskās un politiskās problēmas.

indexarhīvs    yandex    mega

Nikolajs Čukovskis. Fregašu komandieri

FregasukomandieriNCukovskisfb2

Fregate — tas ir koka kuģis, kas pilnīgi atkarīgs no burāšanas mākslas. Ar šiem kuģiem, ar fregatēm, kuras salīdzinājumā ar modernajiem jūras kuģiem mums tagad liekas trauslas riekstu čaumalas, izdarīti pasaulvēsturiski atklājumi, kas pārveidoja tautu likteņus. Un šos atklājumus izdarīja neparasti drošsirdīgi, gudri un neatlaidīgi vīri, kurus Nikolajs Čukovskis nosaucis par fregašu komandieriem. Viņa grāmata par Džeimsu Kuku, Krūzenšternu, Laperūzu un citiem jūras braucējiem ir laba ne tikai tāpēc, ka labi uzrakstīta. Šī grāmata rosina prātu, satrauc un iekvēlina iztēli. Rakstnieks spilgti attēlojis lielo jūras braucēju raksturu un apbrīnojami skaidri parādījis viņu atklājumu nozīmi. Lai to izdarītu, bija vajadzīgas zināšanas ne tikai astoņpadsmitā gadsimta vēsturē — šajā gadsimtā dzīvoja grāmatas varoņi —, bet arī dziļas zināšanas par mūsu dienām, mūsu dienu dziļa, izpratne. Tomēr arī šo ārkārtīgi vērtīgo īpašību nepietiktu, lai uzrakstītu «Fregašu komandierus». Nikolajs Čukovskis bija apveltīts ar interesanta, aizraujoša stāstnieka talantu, un šis talants atspoguļojas šajā darbā ar neaizmirstamu spēku. Nav nemaz tik daudz grāmatu, no kurām grūti atrauties. «Fregašu komandieri» ir viens no tādiem darbiem.

indexarhīvs   yandex    mega