Seno zinšu maģija

seno zinsu magija

  • Kas mūs sagaida 2016
  • Čeku dedzināšana bagātības vairošanai. Iesaka Kristaps Baņķis
  • Ko Ugunīgais Pērtiķis sola visām zodiaka zīmēm? Sastādījusi: astroloģe Elizabete Sterniņa
  • Dzimšanas mēnesis un liktenis. Ingūna Mukāne
  • Mājas augi pēc zodiaka
  • Ar prātu to izskaidrot nevar. Dainis Krauklis
  • Zīlējam nākotni
  • Kas ir nāve?  Andris Bernāts
  • Baltu zīmes un maģija. Anda Ceriņa
  • Astroloģija skaistumam, veselībai un labai dzīvei

lejuplādēt

https://yadi.sk/i/FxprDBbZ3RSyEF

https://yadi.sk/d/RroJ9PIMmMoP2

E. T. A. Hofmanis. Velna eliksīri

Velna eliksiri(E.Hofmanis)

Kapucieša mūka Medarda atstātie raksti. Izdevis Kallota stilā sacerēto fantāziju autors. Šo grāmatu lasot „…kopā ar Medardu, it kā būdams viņa uzticamais biedrs, nolemsi doties caur drūmajām krusta ailēm un cellēm — caur raibo — visraibāko pasauli un kopā ar viņu vēlēsies paciest visu drausmo un baismo, neprātīgo un jokaino, kas bija atgadījies viņa dzīvē, … varbūt tevi pajautrinās visas tās daždažādās ainas, ko tev atklās vaļā pavērtā camera obscura.”

lejuplādēt

https://yadi.sk/i/DiSkkUqT3RSyLA

https://yadi.sk/i/7Pz9yfK-mSCqg

Reimonds Mūdijs. Dzīve pēc dzīves

Dzive pec dzives(R.Mudijs)

Vai nāve ir apziņas izdzēšana? Vai noteikta cilvēciskās būtības daļa dzīvo pat pēc fiziskās nāves, kad ķermenis nefunkcionē un pilnībā sairst? Šī grāmata piesaistīs uzmanību fenomenam, kurš vien­laicīgi gan ir plaši izplatīts, bet daudziem nav saprotams, un reizē arī rosinās sabiedrības ieinteresētību. Šajā grāmatā ievietotie vēstījumi daudziem liksies neticami, un pirmā vēlēšanās būs aizgaiņāt tos no savas apziņas.

lejuplādēt

https://yadi.sk/i/YRByHeus3RSycM

https://yadi.sk/i/difKtzD2mSD5J

Ausma Belmane. No Leonardo līdz Pikaso

No Leonardo lidz Pikaso(A.Belmane)

Grāmata domāta vidusskolu vecāko klašu audzēkņiem ārpusklases lasī­šanai, tā izmantojama arī mākslas vēstures fakultatīvajās nodarbībās. 21 apraksts iepazīstina ar izcilākajiem aizrobežu tēlotājas mākslas meista­riem no Renesanses līdz XX gadsimtam, sniedzot iespējami konkrētus priekšstatus par attiecīgā laikmeta apstākļiem, vidi un cilvēkiem.

lejuplādēt

https://yadi.sk/i/PIu2500A3RSygp

https://yadi.sk/i/trn8Ga-PkpyNf

Anna Brigadere. Dzelzs dūre

Dzelzs dure(A.Brigadere)

Piezīmes 1917 1918. Anna Brigadere grāmatā Dzelzs dūre apraksta haotisko stāvokli, kādā atradās Latvija 1917. un 1918. gadā. Dziļa pārdzīvojuma pārsātinātos vārdos rakstniece notēlo šo laiku, kad “grūti bija izšķirt kur ideja, kur nodevība”, kad “akli godkārīgi avantūristi, kaislīgi bauslības kalpi, naivi pasaules aplaimotāji” virzīja latvie­šu tautu pretim postam un iznīcībai. Uzskatāmi Brigadere parāda traģisko, negodīgi izmantoto un pievilto latviešu strēlnieku, uzpūtīgo baltvācu pilsoni un okupācijas armijas karavīru, laupīšanas kāres pārņemto pūli un cerībās vīlušos, posta nospiesto latviešu tautu tanīs drūmajās dienās, kad “dzīve bija kā pār­mērīgi saspīlēts loks, kuru neapturami spēki dzina uz lūzumu”.  …. 1917.—1918. gada piezīmes ir Annas Brigaderes dokumentāls un reizē emocionāls stāstījums par vienu no tiem traģiskajiem Latvijas dzīves pos­miem, kad rupja militāra vara sagrauj tautas pūli­ņus un cilvēks tiek malts un kropļots apjukuma, neziņas, ideoloģisku spēļu un pūļa psihozes vir­pulī.

lejuplādēt

https://yadi.sk/i/suZkqNqD3RSytD

https://yadi.sk/i/hQ2KhN4RmSDCD

Jānis Klīdzējs. Cilvēka bērns

Cilveka berns(J.Klidzejs)

Romāns «Cilvēka bērns» ir plašs vēstījums par divdesmito gadu Latgales lauku sētas dzīvi, Pāvulānu dzimtu un apkārtnes ļaudīm. Runājot rakstnieka Valdemāra Kārkliņa  vārdiem: «Šajā jauno dienu stāstā kā ziedoša pļava viļņo, elpo un smaržo rakstnieka Latgales bērnība, tam tik daudz nemākslotā, īsta skaistuma, ka to var salīdzināt vienīgi ar Balto grāmatu un Kalpa zēna vasaru….”

Romāna galveno varoni, ar kura uztveres un skatījuma palīdzību mēs iepazīstam attēloto vidi un tēlus, septiņgadīgo Bonifāciju Pāvulānu, Aleksandra dēlu, sauktu Boņu, rakstnieks parāda emocionāli spilgtā un daudzkrāsainā tēlojumā.

lejuplādēt

https://yadi.sk/i/E4t9gTAl3RSyxq

https://yadi.sk/i/lJLXlMrsmSDFd

Agata Kristi. Lielais četrinieks

Lielais cetrinieks(A.Kristi)

Romāns. Uz Herkula Puaro guļamistabas sliekšņa pēkšņi parādās kāds neaicināts viesis, kura apģērbs no galvas līdz kājām ir klāts ar putekļiem. Vīra izdilusī seja sa­springst, pūloties sakopot domas, tad viņš sagrīļojas un nokrīt. Kas viņš tāds ir? Vai viņu piemek­lējis pēkšņs šoks vai novārdzinājusi ilgstoša slimība? Un galvenais kādēļ pirms nāves viņš atkal un atkal raksta uz papīra lapas lielu četrinieku? Puaro, meklēdams atbildes uz šiem jautājumiem, tiek ierauts starp­tautisku intrigu virpulī. Viņš riskē ar dzīvību, lai atmaskotu Ceturto numuru.

lejuplādēt

https://yadi.sk/i/41VnP0Yz3RSz55

https://yadi.sk/i/BTTM_8GkmPTFX

Mirdza Kļava. Pelēkā māja

Peleka maja(M.Klava)

Garstāsts. Stāsts vēsta par Rīgas nomales neliela rajona vienkāršo cilvēku dzīvi vācu okupācijas laikā. Galvenie varoņi — divas meitenes, kuru mīlestībās nežēlīgi Iejaucas kara notikumi un dzīvespriecīgs pusaudzis, kas nezaudē dūšu arī grūtos brīžos.

index

yandex

mega

Jānis Jaunsudrabiņš. Nāves deja

Naves deja(J.Jaunsudrabins)

Iespaidīgais romāns “Nāves deja” (1924), , ir cieši saistīts ar ekspresionisma poētiku. Virsraksta viduslaicīgā metafora apzīmē notikumus Baku pilsētā pie Melnās jūras – sabrukumu, badu, tīfu, ielu kaujas. To visu 1. pasaules kara laikā tur pieredz Vilis Vītols, kurš tur nonācis, meklējot savu aizbēgušo mīlestību. Vītols nonāk eksistenciālā strupceļā, viņa personība pamazām sairst, un viņš iekļaujas vispārējā “nāves dejā” – naudas dēļ noslepkavo savu kādreizējo labdari un sajūk prātā.

lejuplādēt

https://yadi.sk/i/5NsYjJVg3RSzGS

https://yadi.sk/i/5kk6JTQkkpyLT