Mauro Biglino. Citādā Bībele

Citada bibele(M.Biglino)

Bībeles tekstu patiesā nozīme. Mauro Biglino ir ievērojams vēstures, kultūras, reliģijas un izglītības pētnieks, atzīts senebreju valodas tulkotājs un pasniedzējs labākajās Itālijas universitātēs. Viņš jau 30 gadus pētījis kristietības svētos rakstus un Bībelē neiekļautos tekstus. Darbā “Citādā Bībele” autors soli pa solim pierāda, ka tieša seno tekstu tulkošana un detalizēta analīze var palīdzēt dziļāk izprast Bībeli-grāmatu, kas mainījusi Rietumu pasauli uz visiem laikiem.

Grāmatā “Citādā Bībele” sīki izklāstīts pārsteidzošs veids, kā iepazīt Vecās un Jaunās Derības grāmatas un uztvert to sākotnējo nozīmi. Būdams viens no pasaulē atzītākajiem senebreju valodas speciālistiem, autors ļauj iepazīt daudzu Bībeles rindu tiešu tulkojumu, kurš ievērojami atšķiras no institucionalizētās baznīcas izmainītā teksta. Grāmatā daudz uzzināsiet par pirmo cilvēku radīšanu, seno Bībeles tautu likteni, kristietības baušļiem, svētajiem, praviešiem, Dieva eņģeļiem un evaņģēliju autoriem.

Darbā “Citādā Bībele” sniegta izsmeļoša vēsturisko un reliģisko notikumu hronoloģija, kas ļauj dziļāk izzināt daudzus mūsdienās bieži pieminētus notikumus, arī Grēku plūdus, Sodomas un Gomoras iznīcināšanu un citus.

Mauro Biglino iepazīstina lasītāju ar daudzām izaicinošām idejām par cilvēka radīšanu pēc Dieva līdzības. Dieva lomu ikdienas dzīvē,augstākā svētību un citiem ticības stūrakmeņiem Autors ļauj izzināt arī daudzus senebreju valodā rakstītustekstus kuri nav iekļauti bībelē taču atklāj daudz jauna un pārsteidzoša par Jēzus dzīvi un kristietību kopumā.lietusdarzs 2014

indexarhīvs / yandex / mega

Gina Viegliņa-Valliete. Ar zobenu un mīlestību

Ar zobenu un milestibu(G.Vieglina-Valiete)

Kritušo stāsti par kaujām, piedzīvojumiem un mīlestību laikā no 13. gs. līdz 20. gs. sākumam

Romāns “Ar zobenu un mīlestību” ir ceļojums cauri laikmetiem vairāk nekā sešu gadsimtu garumā. Tas ir vēstījums par latviešu karavīru cīņām laikā no 13. līdz 20. gadsimta sākumam — par savu zemi, par bērnu un sievu dzīvībām. Kopā ar žemaišiem un lietuviešiem viņi daudzās kaujās guva ne vienu vien uzvaru. Daudzi krita. Viņi atdusas kādas upes ielokā zem milzīga ozola saknēm. Tumšās nakts stundās grāmatas autore saklausa kritušo karavīru dvēseļu stāstus par kaujām un mīlestību, par cīņas sparu pret ienaidniekiem neskaitāmās kaujās.

Grāmatā ir aprakstītas dažādas vēsturiskas epizodes no mūsu tautas bagātās pagātnes, lai ne tikai iepazīstinātu ar to, kas netiek atspoguļots vēstures mācību gfāmatās, bet arī parādītu, ka gadsimtu laikā pēc būtības cilvēku attiecībās nekas nav mainījies. Līdzās ir mīlestība, nodevība, skaudība, nenovīdība, labestība, cerība un apziņa — es esmu latvietis! jumava2015

indexarhīvs / yandex / mega