Gvido Dobelis. Vīnogas

vinogas

Grāmatā atrodamas teorētiski pamatotas, praktiskas atziņas par vīnogu audzēšanu mūsu republikā: stādu ieaudzēšana, pavairošana, kopšana, apgriešana, ieziemošana. Aprakstītas to vīnogu sugas, kuras atbilst mūsu valsts klimatiskajiem apstākļiem, botāniskās un bioloģiskās īpatnības. Autors iepazīstina ar P. Sukatnieka un citu vīnogu audzētāju pieredzi. Darbs paredzēts plašam lasītāju lokam – gan iesācējiem, gan speciālistiem. Avots 1987

Novados, kur dažreiz ir ļoti bargas ziemas un sniega pamaz, auksts pavasaris un vēsa vasara, atsevišķos gados neražo pat ābeles un bumbieres, nav ķiršu, aveņu un zemeņu, bet vīnkoki rudenī dod pilnvērtīgu ražu. Tas vispirms tāpēc, ka vīnogulājus, sākoties ziemai ir jāpiesedz. Mūsu valstī bezsniega ziemas ir retas, tāpēc vīnkoki nav aizgājuši bojā pat visbargākajos gados. Neskatoties uz to, «saules ogas» audzē joprojām vēl ļoti maz, lai arī vīnogu audzēšanai vajag tikai nedaudz vairāk zināšanu un tās var augt jebkurā pietiekoši auglīgā zemē, pat pietiekoši lielā puķupodā istabā kaut vai bērnu priekam. Lielveikalos pirktās ogas ir apstrādātas ar ķimikālijām, lai iegūtu lielāku ražu, lai ilgāk saglabātu “preces skatu”; tās pirms lietošanas ilgstoši jāmērcē ūdenī un jāmazgā, toties pašu audzētās ogas būs ekoloģiski tīras un sniegs arī morālu gandarījumu. Pasaulē taču nav ar cukuriem bagātāku ogu par vīnogām. Vīnogām mūsu dārzos jākļūst par tādu pašu kultūru kā jāņogām, upenēm, ķiršiem, jo pavairot vīnogas, ja ir vajadzīgās zināšanas, ir tikpat viegli kā kārklus.

fb2   indexarhīvs / yandex / mega 

pdf   indexarhīvs / yandex / mega 

 

Aīda Niedra. Vindedze

vindedze

Tautas pašapziņu ceļošais, interesantais romāns par seno latviešu dzīvi Vindedzes novadā netālu no Tālavas; par karstasinīgo un varonīgo karotāju, virsaiti Satekles Rūsiņu.

“Viņa (Rūsiņa) kara cepure zibsnīt zibsnīja pret sauli, kad tas jāja savā varenā, baltā zirgā un kur viņa kumeļa soļi dimdēja, tur ļauži steidzās raudzīties savā mīlulī, cienītā, mirušā virsaiša Druvvalda dēlā.”

“Vindedze. Tāla un savrupa pilsēta Jersikas valsts pavārtē, modri sargādama Tālavas ežas, turēdama kopā savus ļaudis un kopā turēdamās, plaukdama un pieredzēdama labas dienas. Un veltīgi raudzījās svešnieki uz šo tautu, kuras valdniekiem un augstmaņiem bija pazīstama Dieva žēlastība, tā kā viņus vairs par pagāniem nevarēja saukt un ar zobenu iznīdēt. Gadu simtiem svešnieki meta acis uz šo zemi, bet veltīgi. Aizstāvju zobeni cirta karsti un droši, un ne pēda zemes netapa atdota.”

Grāmata nodrukāta uz sliktas kvalitātes(!) papīra, tāpēc teksts pat grāmatā visai nesalasāms (skat djvu failu). Pēc atpazīšanas fb2 failā izlabota lielākā daļa radušos kļūdu.

fb2   indexarhīvs / yandex / mega 

djvu  indexarhīvs / yandex / mega 

 

Aīda Niedra, Miera ielas cepurniece

mieraielascepurniece

Viens no labākajiem, mākslinieciski visizstrādātākajiem Aīdas Niedras ro­māniem ir “Miera ielas cepurniece” (1957). Rakstīts emigrācijā, tas rāda, cik neizdzēšami rakstnieces atmiņā iegravēta Rīga trīsdesmito gadu beigās ar sa­biedrības dzīvi nodrošinātajos, pārticīgajos miera laika apstākļos (bet fonā jau iezīmējas 1940. gads un sarkano briesmu draudi), ar pārpilnajiem veikaliem, spožajiem skatlogiem, elegantajām kafejnīcām, modes namiem un populāra­jām Vecgada vakara ballēm Namsaimnieku klubā un Virsnieku namā, ar to neatkārtojamo smaržu, kas pavada precīzu vides raksturojumu. Vienības lau­kums, Kalpaka bulvāris, Strēlnieku dārzs, Elizabetes un Antonijas ielu krusts, Aizsargu iela, Pulkveža Brieža iela, Marijas iela šie pusaizmirstie, tagad no jauna daļēji apgūtie nosaukumi romāna lappusēs ir apdzīvoti tie ir saistīti ar Miera ielas skaistās cepurnieces Lidijas Meņģeles dzīvi. Tiesa, “Miera ielas cepurniece” ļauj ielūkoties tikai vienā Aīdas Niedras bagātās daiļrades daļā, taču šis romāns ir pietiekoši raksturīgs, lai dotu kaut nelieki priekštatu par šo īpat­nējo, ļoti ražīgo, līdz šim pie mums Latvijā pēckara gados nepublicēto rakst­nieci. 1991

indexarhīvs / yandex / mega

 

Augusts Saulietis. Aiz sniega un tumsas

Аiz sniega un tumsas(A.Saulietis)

Stāstu izlase:  Aiz sniega un tumsas ; Baltās plēnes ; Ticīgais cilvēks ; Vaļas diena ; Sagruvis nams ; Kaimiņi ; Valgos ; Nelaime ; Lābana laime ; Prātīgi domāts ; Pēc likuma ; Vientiesītis ; Pie gravas (Ēnu bildes) ; Melnis ; Noslēpums ; Purvā ; Pērkons ; Ak tu ziedoņa naksniņa! ; Sūpoļa dziesma ; Māmiņ! Māmiņ! ; Āķu Āķis ; Džentelmeņi ; Viešņa  ; Vecā meistera tiesības  ; Dzeltenās slāpes ; Pieviltais prieks ; Ragana  ; Aizmirstībā ; Dūmaļa LVI 1958

indexarhīvs / yandex / mega

 

Herberts Oto. Stārķu laiks

Stāstā «Stārķu laiks» (1966) galvenokārt skartas cilvēku attiecību problēmas, vienlaikus attēlojot viņu personības veidošanos sociālisma apstākļos. Līksmas, vasarīgas ainavas fonā iepazīstam stāsta galvenos varoņus — skolotāju Zuzannu un strādnieku Kristiānu. Taču ne tikai skaistu vasaru aizvada abi jaunieši. Līdz «stārķu laikam» viņiem vēl daudz kas jāpārdomā un japārvērtē.

Vācu rakstnieks Herberts Oto dzimis 1925. gadā Breslavā. Kara laikā iesaukts hitleriskajā armijā, nokļuvis Padomju Savienībā gūstekņu nometnē, kur izaudzis par stingri pārliecinātu antifašistu. 1949. gadā atgriezies Vācijas Demokrātiskajā Republikā un aktīvi piedalījies jaunās dzīves celtniecībā.

Index   Mega  yandex 

Andris Kolbergs. Dumpis uz laupītāju kuģa

Latv rakstn. Kolbergs. Šīs grāmatas titulstāsts “DUMPIS UZ LAUPĪTĀJU KUĢA”(dokumentāls autobiogrāfisks stāsts) ir visnotaļ dokumentāls un dziļi personisks darbs par Trešo atmodu. Daļu no tā pirms augusta puča publicēja laikraksts “Neatkarīgā Cīņa”, pārējais, kas aptver Barikāžu laiku, puča dienas un tam sekojošo gadu, ir pirmpublicējumi. Lasītājs tiekas ar daudzām sabiedrībā populārām, konkrētām personām, un vairākos gadījumos viņu pārsteigs gan rakstnieka minētie fakti, gan populāro personu rīcība. Stāsts “SLEPKAVĪBA PA TELEFONU”(stāsts) un romāns “CIVILIZĒTO KROKODILU SINDROMS (romāns) ir mūsu konkrētajā laikā, bet līdz šim neskartās sociālajās vidēs sakņoti darbi ar latviešu literatūrā nemanītu tipāžu. Žanriski stāsts ir uzskatāms par psiholoģisko detektīvu, bet romāns -par politisko detektīvu, abi uzrakstīti intriģējoši un uzskatāmi par veiksmi rakstnieka daiļradē.

Index   Mega  yandex 

Anatols Imermanis. Mantojums no Amerikas. Misija Limā

Mantojums no Amerikas.Misija Lima(A.Imermanis)

Romāni: Vai jums nācies lasīt politisku šausmu romānu? Tāds ir jūsu rokās! Grāmata stāsta par pasaules ietekmēšanas ais­berga zemūdens daļu, kuras esību dzīves okeānā mēs varbūt pat neapjaušam…

Pirmajā romānā Mantojums no Amerikas kāda indivīda, nejaušas “mazas skrūvītes” piedzīvojumi un pārdzīvojumi.

Otrajā Misija Limā likteņdieviešu Moiru šolaiku līdzinieks un viņa sarežģītais cēloņu un seku taisīšanas mehānisms.

indexarhīvs / yandex / mega