Allens Apinis. Fizika

Fizika(A.Apinis)

Djvu formāts. 1972 gada, otrais, pārstrādātais izdevums. Grāmata sarakstīta pēc augstskolu tehnisko fakultāšu fizikas kursa programmas un galvenokārt domāta šo fakultāšu neklātienes nodaļu studentiem. To var izmantot arī šo fakultāšu klātienes nodaļu, ka arī citu, piemēram, bioloģijas fakultāšu studenti, kuriem jāapgūst vispārīgās fizikas kurss. Teorētisko izklāstu papildina neklātienes studentu kontroldarbiem raksturīgi uzdevumi ar atrisinājumiem. Grāmatā lietota Sl mērvienību sistēma, ievērojot arī dažu mērvienību nosaukumu un apzīmējumu izmaiņas, kuras ietvertas fizikālo lielumu mērvienību valsts standarta projektā. Otrajā izdevumā izdarītas daudzas neliela apjoma izmaiņas. Papildus aplūkoti jautājumi par fluktuācijim, īpatnējās siltumietilpības kvantu teoriju, hologrāfiju. tunejdiodēm u. c. Nav vairs iztirzāti šādi jautājumi: Koriolisa paātrinājuma un Hāgena—Puazeija formulu pierādījumi, Kulona likums magnētisma un magnētiskā «masa», elektromagnētiskās indukcijas likuma pamatojums ar elektronu teoriju, gaismas aberācija u. c. Daļēji mainīta arī problēmu apskata kārtība. Pārstrādāta daudzu jautājumu izklāsta metodika, tāpat doti jauni neklātienes kontroldarbu uzdevumu atrisināšanas piemēri.

indexarhīvs / yandex / mega

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *