Dana L. Tomass. Finansu pasaules dūži

Finansu pasaules duzi(D.Tomass)

Amerikāņu žurnālists savācis kritisku materiālu krājumu, kas raksturo nelielas cilvēku grupas – starptautiskās finansu elites – darbības mūsdienu kapitālistiskajā pasaulē.

“Šajā grāmatā būs runa par izredzēto cilvēku grupu, ku­rus neapšaubāmi var nosaukt par finansu pasaules dū­žiem. Tie ir daudzu paaudžu laikā uzkrātu milzīgu bagā­tību mantinieki un tie, kas paši pēc otrā pasaules kara sa­rausa daudzmiljonu īpašumus, izmantodami citu cilvēku nelaimi un nāvi. Grāmatā tiks pastāstīts par to, ko šie ļaudis dara, lai saglabātu un pavairotu sa­vus kapitālus mūsdienu pasaulē, kuru satricina ekono­miskās jukas un uz kuru iedarbojas straujais tehnikas progress; pasaulē, kurā drudžaini tiek no jauna vērtētas morālās un sociālās vērtības un kuru pārņēmusi neaptu­rama inflācija, kas grauj naudas apgrozību un draud iz­raisīt haosu pastāvošajā īpašuma sistēmā. Ņujorka 1972. gadā” D.Tomass

indexarhīvs / yandex / mega

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.