Rabindranats Tagore. Katastrofa

Romāns  Katastrofa  ataino senās precību tradīcijas Indijā un to, kā tās var ietekmēt un izpostīt vairāku cilvēku dzīves, kā arī norādīt, ka vienas liktenīgas sagadīšanās dēļ dzīvē viss var izvērsties pilnīgi pretēji.

Rabindranats Tagore ir dzimis 1861.gadā  Kalkutā  (tagad Kolkata) labi zināmā filozofa un reliģiskā reformatora Devendranata Tagores ģimenē. Viņš dzeju sāka rakstīt jau jaunības gados. 1890. gadā izdeva savu darbu krājumu ar nosaukumu  Manasi. Jau tajā izpaudās viņa apdāvinātība. Tā saturēja viņa pirmos sociālos un politiskos dzejoļus. Lielāko daļu no dzīves Rabindranats Tagore pavadīja  Bengālijā. Daudzos vēlākajos darbos tika aplūkota šī zeme un tās iedzīvotāji. Tajos ir stāstīts par nabadzību un atpalicību no pārējās pasaules. Laika periodā no 1902. līdz 1907. gadam Tagore zaudēja savu sievu, dēlu un meitu. Viņš 25 gadu laikā uz ārzemēm vairākas reizes devās arī lekciju braucienos. Rabindranats Tagore nomira 1941. gadā Kalkutā.

Index   Mega  yandex 

Rihards Valdess. Jukāna dēkainā dzīve

Romāna darbība risinās 20. gadu Latvijā. Centrālais varonis Bērtulis Jukāns — sarežģīta. aizlauzta personība, cilvēks, «kura šķiriskā piederība nav definējama» — savos klejojumos nonāk visdažādākajā vidē un ļaudīs, lai beigās likteni saistītu ar jaunsaimnieku saimnieci Madi. Kolorītos toņos romānā atveidots dēkainais mācītājs Ruiga. čigāniska nemiera plosītā Dace Branka, izpriecās un uzdzīvē atraisītie Pumpa un Pūpēdis.

Rakstnieks un žurnālists, bijušais Latvijas Telegrāfa aģentūras direktors Rihards Valdess (īst. v. Rihards Ferdinands Bērziņš, 1888— 1942) savulaik plašu popularitāti ieguvis ar romānu «Jūras vilki* (1930). «Jukāna dēkainā dzīve» ir rakstnieka trešais romāns. 1935. gadā tas publicēts laikrakstā «Jaunākās Ziņas» un grāmatā līdz šim nav izdots.

Index   Mega  yandex 

Mudīte Šneidere. Dzīves sadedzinātie

Dienasgrāmatā aptvertais laika posms: 1998. gada 7. augusts – 1999. gada 7. augusts. Skaudri un atklāti M. Šneidere raksta par savu mīlestību. Personiski vērojumi, pārdzīvojumi, apkārt notiekošā analīze cieši savijas ar atmiņām par M. Šneideres un H. Liepiņa kopdzīves gadiem. No abu aktieru dzīves neatdalāma ir Dailes teātra dzīve.

Index   Mega  yandex