Ivans Žerebcovs. Rādiotehnika 1968

raditehnikazerebcovs

Grāmata domāta lasī­tājam ar 11 klašu vispārējo izglītību, kurš zin vispārējās elektro­tehnikas pamatus. Grāmatas saturs uzskatāms par radiotehnikas pamatu pirmo pakāpi, tāpēc tajā nav ietverti tādi speciāli jautājumi kā televīzija, skaņu ieraksti, radiolokācija, radionavigācija, radiotālvadība, radiotehnikas metožu izmantošana tautas saim­niecībā un daudzi citi. Daudzie jautājumi un uzdevumi lasītājam palīdzēs labāk apgūt grāmatā ietverto materiālu. Grāmatas ierobežotā apjoma dēļ nav sīki iztirzātas shēmas, konstruēšanas principi, radioaparatūras montāža un izmantošana, defektu atrašanas un novēršanas metodes, kā arī dati par materiāliem, piemēram, par lampām un detaļām, pastiprinātāju režīmiem u. c. tomēr daudz papildinājumu, piemēram, superaugstfrekvences tehnikas elementi.Djvu

indexarhīvs / yandex / mega

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.