Jānis Rainis. Runas un intervijas

rainarunasintervijas

Grāmatā sakopotas J. Raiņa runas un intervijas, kas veltītas galvenokārt sabiedriskiem un politiskiem notikumiem Latvijā 20. gs. 20. gados. Pirmajā daļā iekļautas J. Raiņa Latvijas parlamentā teik­tās runas, jo dzejnieks bija Satversmes Sapulces deputāts, Pirmās un Otrās Saeimas deputāts un aktīvi piedalījās agrārreformas, kul­tūras un izglītības likumu apspriešanā. Otrajā daļā uzņemtas Raiņa runas kongresos, sapulcēs, sarīkojumos, arī intervijas, galvenokārt laikā no 1920. līdz 1929. gadam. Runu tematika dažāda, bet pamatvirzība — neatkarīgas Latvijas demokratiskuma sargāšana un piln­veidošana, Latvijas kultūras un izglītības sistēmas demokratizēšana, sakaru stiprināšana starp Baltijas tautām.

Zinātnes darbiniekiem — literatūrvēsturniekiem, vēsturniekiem, politologiem; kultūras un izglītības darbiniekiem, augstskolu pasnie­dzējiem un studentiem. Grāmata būs saistoša ikvienam, kuram inte­resē tautas dzejnieka uzskati un atziņas par jautājumiem, kas šo­brīd no jauna kļuvuši aktuālas

indexarhīvs / yandex / mega

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *