Dzintars Melnis. Kapreālisms

“… man šīs grāmatas tapšanā … palīdzējuši daudzi jauki cilvēki, … Paldies viņiem! Vislielākā nozīme patiesībā ir tam, vai man ar savām bildēm un stāstiņiem ir izdevies jūs padarīt līksmākus.”

Saturs: Izdzīvošanas ābece: Kukuļošanas prieki ; Aidā čučēt – ziemas miedziņš atnācis! ; Kad lietus un vēji; sniegi, un citplanētieši sitas logā. ; Fronte paša dzīvoklī. ; Kā rīkoties, lai Jāņu naktī jūs nenolaupa citplanētieši. ; Kā godīgā veidā kļūt par miljonāru Latvijā. ; Ubagošanas noteikumi. ; Izdzīvošanas ābece: cīņa ar aukstumu. ; Pamācība topošajiem makšķerniekiem. ; 1. septembris klāt – bīsties skolnieka! ; Alternatīvais horoskops. ; Vai jūs sirgstat ar jaunā gada fobiju? ; Cilvēks un lielveikals. ; Kā nopelnīt Rīgas astoņsimtgades svinību laikā. ; Izdzīvošanas ābece: cīņa ar spokiem ; Ziemassvētku vecīša personiskā lieta ; Neapmaksāta reklāma ; Izraksti no zobārsta rokasgrāmatas ; Pamācība laika apstākļu noteikšanai ; Ejiet bekot! ; Pamācība topošajiem medniekiem ; Ēšanas smagā teorija ; Papildinātie un uzlabotie hokeja tiesāšanas noteikumi ; Kulturāla un droša piknikotāja 11 baušļu ; Kā pievilināt labu laiku ; Zīlēšana ar prusaku

indexarhīvs / yandex / mega / 4shared

Andrejs Upīts. Zelts

Romāns. Andreja Upīša romāna “Zelts” uzmanības centrā ir Augusts Sveilis un vecākais dēls no nabaga mazpilsētas drēbnieka dzimtas. Viņa un visas ģimenes pārbaudījums sākas pēkšņi un negaidīti. Mantojums (zelts) tiek it kā iesviests Sveiļa pakalpot radušajās sulaiņa rokās un ieceļ viņu pavisam nepazīstamā, pirms tam – tikai no tālienes redzētā vidē…

indexarhīvs / yandex / mega / 4shared

 

Aleksandrs Pelēcis. Puisiska dvēsele

Pastāsti par seniem un neseniem laikiem: Pieburšana ; Brauksim uz Alūksni ; Bildinājums ; Sprādze ; Cūku ganāmā mašīna jeb viss par Abzolonu ; Zaltiņš ; Muna muote ; Lai mirušajam nesaltu ; Trīs punkti ; Kā ziemā gāja? ; Tālie braucēji ; Ilgas ; Zirdziņu birzī ; Kāpēc no manis neiznāca pagasta skrīveris ; Zelta liepa ; Naži un meitenes ; Zelta spēles ; Krustmātes Avas miljoni ; Cūkauši ; Ar ozola vāli nenositīsi ; Kāzu mirte ; Pēc ilgiem gadiem ; Eju pie Glika skolā ; Salenieku Velta ; Ērģeļu balāde ; Trīs ziemas pagasta cietumā ; Portfelis ; Nepabeigta augstākā ; Tarkaļepi ; Annes Lejasgolā ; Reinis un Marija ; Reiņa galva ; Pašas gardākās konfektes ; Kuiļa Psiholoģija ; Pūra govs ; Notikums ar Jāni Poruku ; Ormaņa Zorges pēdējais brauciens ; Cepures ; Sudraba slidas ; Kas šitū bej dūmōjs! ; Dūcis ; Spītīgais vītols ; Vecātēva Reiņa nāve ; Vecātēva zābaki ; Manas vecāsmātes dāvanas ; Trinkšanās pēc Pliķa ; Cibīte, cibīte ; Krancis ; Kambarī ; Tāda esot bijusi viņa pēdējā kauja ; Augusts Ziedkalnietis ; Ak, pasaulīt! ; Pingvīna dvēsele ; Kuģis ; Dubultnieks ; Vērša vaina ; Dzijas kamols ; Dindiņu leģenda ; Baltā astere ;  Sarkanais lakats ; Par baltu velti ; Mavronija ; Jaunkundz, padūdit topu!  ; Aklā pļāvēja ; Vecuma maize ; Dzintele ; Melnās nakts Baltā Puķe ; Zorģis ; Četri spoku stāsti ; Lops tāds! ; Lazdu kalniņa leģenda ; Puisiska dvēsele ; Zelta caunas medības ; Smolka putra ; Vyss pašim beja ; Vecāsmātes flokši ; Nelietotais vārds ; Paņemsimies! ; Baltās kājas ; Savelēšanās ; Marka stāsti ; Sava maize ; Velna parādi ; Priekšā sacītājs ; Runaj voj pi vina, voj ūtra gola ; Skujiņu raksti ; Sētas žeivati ; Darvas karote ; Dziedamās nkles ; Skābās ogas ; Nabagu pases ; Ottes precības ; Notikums ar ģerboņa papīru ; Ottes svētais vakarēdiens ; Balāde par klēti ; Cik grūti būt sarežģītam ; Dvēseles putināšana ; Breinumu breinumi ; Smiekli nāk ; Cik vistas kājā gaļas ; Auzu ķīselis ; Kūts lai māk runāt! ; Trešā dēla zelta gabals ; Bleiņi ; Vārava ; Šļandra ; Mazās upes ; Atīs daīt ; Taksis un tauki ; Purva velns ; Šalc bērnības koki ; Skadarnis ; Ķikšu gailis ; Mirdzot šķēpiem  ; Cik pūru rudzu saiet Alūksnes baznīcas gailī? ; Pusmuca siļķu ; Sapyni ; Pilns korbulis dzeltenu cālīšu ; Vecātēva Andra pedējie gašķi ; Aklā Sīmaņa laikā ; Mani neņem līdzi.

Stāstu, tēlojumu un leģendu grāmatā lasītājs sastapsies ar Ķikšu māju iedzīvotājiem, kas visbiežāk skatīti mazā Aļa acīm. Grāmatā ietverta daļa no 1984. gadā publicētās un lasītāju augsti vērtētās «Alūksnes grāmatas», kā ari presē lasītie un ari vēl nekur nepublicētie īsprozas darbi, kas atklāj viena neliela Latvijas nostūra ļaužu dzīvi nesenā un tomēr šķietami senā pagātnē. Kaut ari krājumā iepazīstamies ar daudziem aizlauztiem likteņiem un skumjiem dzīvesstāstiem, A. Pelēcis tomēr spējis saglabāt gaišu, sirsnīga smaida apgarotu krājuma noskaņu.

indexarhīvs / yandex / mega / 4shared

 

Vija Upmale. Zemes sāpe

Romānā attēlota senā un nesenā pagātne; tā ir kādas paaudzes atmiņa un šodienas sāpe. Kas noticis ar zemi, tās kopēju — zemnieku, ar viņa tikumu un sirdsapziņu? Kā izmainījušies vecie lauki? Kas pie šim pārvērtībām ir vainīgs? Kas vēl saglabājies?

indexarhīvs / yandex / mega / 4shared

 

Aleksandrs Janševskis. Dzīvotgriba

“Dzīvošana ir cīņa; ja ne pašai dzīvei, tad garam tā vajadzīga. Vienmēr galvu augšā! Turies pie modra un gaiša prāta un nezaudē sirdsapziņu, jo bez tās nebūsi vairs cilvēks! Sargi savu dvēseli no izmisuma!” “…neviens stāsts un neviens romāns nav tik patiess kā šī dokumentālā dzīve, kas nāk no paša tās rakstītāja bez rakstnieka starpniecības.”

indexarhīvs / yandex / mega / 4shared

 

Mārtiņš Krieviņš. Taurupē — viss kā Latvijā

Divi romāni un stāsts: Taurupē — viss kā Latvijā. Romāns. Pasveicini Daugavu. Romāns.  Vēbera valsis. Stāsts.

Romānā Taurupē — viss kā Latvijā (1960) attēlota bēgļu zēna Māra Grīna dzīve latviešu kolonijā Taurupē Krasnodaras novadā. Romānā «Pasveicini Daugavu» (1961) Māris mācās Strādnieku fakultātē Ļeņingradā, bet 1940. gadā piedalās Padomju Latvijas atjaunošanas darbā. Stāstā «Vēbera valsis» (1976) vēlreiz attēlota Taurupe mākslinieka Roberta Aigara bērnības un jaunības atmiņu skatījumā. Grāmata domāta plašam lasītāju lokam.

indexarhīvs / yandex / mega / 4shared

 

Sidnijs Šeldons. Laika smiltis

Spānija. Zeme, kurā valda mūžvecas kaislības un nerimst asinsizliešana. Bēgot no nežēlīga tirāna atriebības, četras sievietes pamet klosteri, kura svētās sienas dāvājušas drošību. Lūcijai, lepnai, jebkuros apstākļos izdzīvot spējīgai sievietei, uz sirdsapziņas guļ noslēpums no Sicīlijas mafijas savstarpējo karu laika, kad cīņa risinājās uz dzīvību un nāvi… Skaistā Grasiela vēl aizvien nav saņēmusi piedošanu par pārgalvīgu jaunības grēku… Megana, kura nekad nav pazinusi savus vecākus, pārdroša basku terorista personībā meklē patvērumu, kas sola tikai briesmas… dievbijīgo Terēzu vajā un izsmej pašas ticība. Nezaudējot cerību, viņas uzdrīkstas doties svešā, izaicinājumu pilnā pasaulē, kur katra satiksies ar negaidītu likteni… un atklās patiesību par sevi. 2001

indexarhīvs / yandex / mega / 4shared

 

Eds Makbeins. Тe pienāk Smouks. Piķis

Detektīvromānu lielmeistars Evans Hanters, lasītājiem pazīstams kā Eds Makbeins, ir nepārspēts policijas detektīvromānu meistars. Eda Makbeina populārāko darbu vidū ir seriāls “87 iecirknis”, kuri ir ieguvis milzīgu lasītāju atzinību daudzas pasaules valstīs. 1986 gadā Amerikas rakstnieku detektīvistu asociācija piešķīra Edam Makbeinam Lielmeistars balvu par mūža ieguldījumu detektīvžanra attīstībā. Jau pirmā Eda Makbeina gramata ‘The Blackboard Jungle” (latviešu valodā nav tulkota) ieguva milzīgu popularitāti, un pēc tās motīviem tika uzņemta filma, kas kļuva par vienu no gada bestselleriem. Eds Makbeins ir sarakstījis scenāriju ari Alfrēda Hičkoka slavenajai filmai ‘Putni” (“Birds”).

“Piķis’’ ir darbs no seriāla “87. iecirknis”. “Te pienāk Smouks” ir patstāvigs darbs, par kuru Financial Times raksta Eda Makbeina stils un stāstījums vienmēr liek pāršķirt nākošo lappusi.”

indexarhīvs / yandex / mega / 4shared