Aleksandrs Pelēcis. Puisiska dvēsele

Pastāsti par seniem un neseniem laikiem: Pieburšana ; Brauksim uz Alūksni ; Bildinājums ; Sprādze ; Cūku ganāmā mašīna jeb viss par Abzolonu ; Zaltiņš ; Muna muote ; Lai mirušajam nesaltu ; Trīs punkti ; Kā ziemā gāja? ; Tālie braucēji ; Ilgas ; Zirdziņu birzī ; Kāpēc no manis neiznāca pagasta skrīveris ; Zelta liepa ; Naži un meitenes ; Zelta spēles ; Krustmātes Avas miljoni ; Cūkauši ; Ar ozola vāli nenositīsi ; Kāzu mirte ; Pēc ilgiem gadiem ; Eju pie Glika skolā ; Salenieku Velta ; Ērģeļu balāde ; Trīs ziemas pagasta cietumā ; Portfelis ; Nepabeigta augstākā ; Tarkaļepi ; Annes Lejasgolā ; Reinis un Marija ; Reiņa galva ; Pašas gardākās konfektes ; Kuiļa Psiholoģija ; Pūra govs ; Notikums ar Jāni Poruku ; Ormaņa Zorges pēdējais brauciens ; Cepures ; Sudraba slidas ; Kas šitū bej dūmōjs! ; Dūcis ; Spītīgais vītols ; Vecātēva Reiņa nāve ; Vecātēva zābaki ; Manas vecāsmātes dāvanas ; Trinkšanās pēc Pliķa ; Cibīte, cibīte ; Krancis ; Kambarī ; Tāda esot bijusi viņa pēdējā kauja ; Augusts Ziedkalnietis ; Ak, pasaulīt! ; Pingvīna dvēsele ; Kuģis ; Dubultnieks ; Vērša vaina ; Dzijas kamols ; Dindiņu leģenda ; Baltā astere ;  Sarkanais lakats ; Par baltu velti ; Mavronija ; Jaunkundz, padūdit topu!  ; Aklā pļāvēja ; Vecuma maize ; Dzintele ; Melnās nakts Baltā Puķe ; Zorģis ; Četri spoku stāsti ; Lops tāds! ; Lazdu kalniņa leģenda ; Puisiska dvēsele ; Zelta caunas medības ; Smolka putra ; Vyss pašim beja ; Vecāsmātes flokši ; Nelietotais vārds ; Paņemsimies! ; Baltās kājas ; Savelēšanās ; Marka stāsti ; Sava maize ; Velna parādi ; Priekšā sacītājs ; Runaj voj pi vina, voj ūtra gola ; Skujiņu raksti ; Sētas žeivati ; Darvas karote ; Dziedamās nkles ; Skābās ogas ; Nabagu pases ; Ottes precības ; Notikums ar ģerboņa papīru ; Ottes svētais vakarēdiens ; Balāde par klēti ; Cik grūti būt sarežģītam ; Dvēseles putināšana ; Breinumu breinumi ; Smiekli nāk ; Cik vistas kājā gaļas ; Auzu ķīselis ; Kūts lai māk runāt! ; Trešā dēla zelta gabals ; Bleiņi ; Vārava ; Šļandra ; Mazās upes ; Atīs daīt ; Taksis un tauki ; Purva velns ; Šalc bērnības koki ; Skadarnis ; Ķikšu gailis ; Mirdzot šķēpiem  ; Cik pūru rudzu saiet Alūksnes baznīcas gailī? ; Pusmuca siļķu ; Sapyni ; Pilns korbulis dzeltenu cālīšu ; Vecātēva Andra pedējie gašķi ; Aklā Sīmaņa laikā ; Mani neņem līdzi.

Stāstu, tēlojumu un leģendu grāmatā lasītājs sastapsies ar Ķikšu māju iedzīvotājiem, kas visbiežāk skatīti mazā Aļa acīm. Grāmatā ietverta daļa no 1984. gadā publicētās un lasītāju augsti vērtētās «Alūksnes grāmatas», kā ari presē lasītie un ari vēl nekur nepublicētie īsprozas darbi, kas atklāj viena neliela Latvijas nostūra ļaužu dzīvi nesenā un tomēr šķietami senā pagātnē. Kaut ari krājumā iepazīstamies ar daudziem aizlauztiem likteņiem un skumjiem dzīvesstāstiem, A. Pelēcis tomēr spējis saglabāt gaišu, sirsnīga smaida apgarotu krājuma noskaņu.

indexarhīvs / yandex / mega / 4shared

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *