Valda Melgalve. Es biju ezis

Mazi stāsti: Kāds sens stāsts ; Dienasvidus ; Burkānu sula ; Diena bērnudārzā ; Tante Anna ; Mirklis ar saulrietu ; Atarija ; Divas naktis ; Ezis ; Logs ; Mazs ceļojums ; Atklātība ; Vitas virtuve ; Kā filmā ; Ģimene ; Dzimšanas gads — 1956  ; Viņa aiziet  ; Dārzā ; Laiks ; Viņš sauca to par «io-io» ; Vecmāmiņai.Tepat, šūpuļkrēslā uz balkona ; Mājas ; Izskaņa

Autores pirmā grāmata. Savā pirmajā grāmatiņā, kur apkopoti apjoma ziņā atšķirīgi darbi, autore centusies tvert dažādas dzīves norises, vietumis piešķirot negaidītu nozīmību ārēji necilam mirklim, vietumis savukārt — nedaudzos teikumos ietverot vairākus gadus cilvēka mūžā. Autore mēģinājusi sniegt lasītājam savu pasaules uztveres veidu, ko vienā teikuma varētu izsacīt tā: «Ikkatrs mazākais dzīves brīdis ir pilnvērtīgs. ja to attiecīgi izjūt, un dzīve kopumā ir mīlestības vērta.»

indexarhīvs / yandex / mega

4shared

Eduards Šims. Karaliene un septiņas meitas. Puika mežā

Krievu padomju rakstnieks Eduards Šims pievērsies stāsta žanram. Viņa pirmās stāstu grāmatas iznākušas jau piecdesmitajos gados. E. Šima stāstu varoņi lielākoties ir pusaudži un bērni. Viņš dziļi iepazinis to psiholoģiju, pratis ielūkoties to dvēselēs. Arī stāstos «Karaliene un septiņas meitas» un «Puika mežā» E. Šims ieved lasītāju savu mazo varoņu Aļoškas, Stjopas un Timofeja pasaulē. Ar lielu mīlestību rakstnieks notēlojis dabu, vērojot to gan pieaugušo, gan bērnu acīm. Pēc E. Šima pārliecības, viss skaistais, kas ir dabā un cilvēkos, nav jāmeklē nekur tālu, tas ir atrodams mums visapkārt. «Karaliene un septiņas meitas» un «Puika mežā» ir Eduarda Šima pirmie darbi, kas tulkoti latviešu valodā.

indexarhīvs / yandex / mega / 4shared

 

Voltērs. Zadigs jeb Liktenis. Mikromegs. Kandids jeb Optimisms

“Kandids” latviešu lasītājam kļuva pieejams kopš 1912. gada, kad Valkā iznāca L. Laicena tulkojums, bet “Zadigs” un “Mikromegs” latviski iznāca Voltēra rakstu izlasē 1945. gadā J. Ābramas redakcijā. Šiem izdevumiem bijusi liela loma interesentu iepazīstināšanā ar izcilā franču domātāja daiļradi. Te gan jāpiebilst, ka minētie tulkojumi parādīja autoru galvenokārt kā literātu un šo romānu filozofiskās dimensijas bija izgaismotas tikai daļēji. Arī valoda šajos izdevumos, sevišķi tajā, kas izdots 20. gadsimta sākumā, laika gaitā ir jau nedaudz novecojusi.

indexarhīvs / yandex / mega / 4shared

 

Erihs Solovjovs. Neuzvarētais ķeceris. Mārtiņš Luters un viņa laiks

Pirmais Mārtiņa Lutera (1483—1546) biogrāfiskais apraksts padomju literatūrā. Viņš parādīts kā viduslaiku katoļu baznīcas reformators, augošās buržuāzijas šķiras filozofijas un ētikas pamatprincipu paudējs, viens no vācu literārās valodas veidotājiem. Viņa Bībeles tulkojums vācu valodā izmantots arī tās latviskojumā. Lutera sasprindzināto reliģisko meklējumu loģika iezīmējas uz Vācijas XVI gs. pretrunīgās sabiedriskās dzīves fona, sasaucas ar Renesanses un Reformācijas sabiedrisko attiecību neviennozīmību. Pirmo reizi pāvesta Romai nācās ne vien samierināties ar neuzvarētu un nesadedzinātu ķeceri, bet vienlaikus kļūt arī «pašpārliecinātā saksieša» nolādētai.

Grāmatu papildina Lutera raksts «Par kristīga cilvēka brīvību».

indexarhīvs / yandex / mega / 4shared

 

Klauss Kordons. Musons jeb Baltais tīģeris

Piedzīvojumu romāns. Rietumvācu rakstnieka romāns pusaudžiem par diviem indiešu zēniem Gopu un Baptiju, viņu draudzība un domstarpībām, piedzīvojumiem un pārdzīvojumiem. Zēni aizbēg no bagāta Baptija tēva mājām, satiekas ar bezpajumtniekiem, sāk dzīvot pie tiem graustos, cieš badu un slimības un pārdzīvo musona atnestās tropiskās lietusgāzes. Romāns ne tikai aizraujoši vēsta par zēnu piedzīvojumiem, bet ļauj iepazīt ari dažādo sociālo slāņu dzīvi Indijā, tās tradīcijas, dabu

indexarhīvs / yandex / mega /

 

Alberts Legzdiņš. Čikāgas piecīšu brīnišķīgie piedzīvojumi Amerikā un Kanādā, Austrālijā un Jaunzēlandē, Eiropā un Dzimtenē

Šī ir grāmata, kura vienlaicīgi tapusi zemeslodes abās pusēs. Piecīšu virsvadītājs Alberts Legzdiņš rakstīja Čikāgā, Ina Eglīte kopā lika Rīgā. Sākums bija Mežaparkā. Pēc Piecīšu triumfālā koncerta. Mēs abi uzgājām uz estrādes, tencinājām ar lauku maizes klaipiem ciemiņus un pasludinājām, ka taps grāmata, un mums uzgavilēja tūkstoši. Kad grāmatu jau bijām nodevuši tipogrāfijā, Alberts Legzdiņš vēstīja, ka turpina rakstīt. Piecīši turpina koncertēt. Piedzīvojumi turpinās. Ja visus gribētu izklāstīt, tad šo grāmatu varētu uzskatīt tikai par sākumu. Piecīši, dzīvodami Amerikā, visu laiku bijuši Latvijā. Dziesmas ar emigrantu skumjām un amerikānisko optimismu Dzimtenē uzturēja ticēšanu, ka latvieši spēj izdzīvot ne tikai plašajā pasaulē, bet arī Latvijā.

indexarhīvs / yandex / mega / 4shared

 

Homērs. Odiseja

Sižetiski «Odiseja» nav tiešs «Iliadas» turpinājums. «Odisejas» darbība, tās ģeogrāfiskais loks saistīts ar grieķu kolonizācijas kustību, it īpaši ar kolonizācijas tieksmēm uz rietumiem. Pamattemats ir «vīra atgriešanās» pēc ilgas prombūtnes. Kad iepazīstamies ar Odiseju daudzveidīgajās sarežģītajās situācijās, kādās viņš atrodas gandrīz nepārtraukti, mūsu acu priekšā parādās fiziski un morāli ārkārtīgi izturīgs, viltīgi gudrs un mērķtiecīgs cilvēks. Pēc lasītāju lūguma. :

fb2   indexarhīvs / yandex   4shared   / mega

pdf  indexarhīvs / yandex   4shared    / mega