Gulbju karaliene. Lietuviešu tautas pasakas

Izdeva Liesma 1966.g. Zemnieks, lapsa un vilks    ; Kā lapsa vilkam kažoku šuva  ; Vilks un lapsa ; Lapsas ragaviņas ; Kā zaķis ar vilku tiesājās    ; Lapsa, vilks un zaķis  ; Lapsa un krūze  ; Suns par ādmini ; Stārķis un dzērve ; Vēzis un vārna ; Runcis un zaķis ; Kaķis un gailis ; Debesis gāžas ; Zvēri sūdz grēkus ; Vērša būda ; Gailis, suns un lapsa ; Suņa un vilka draudzība    ; Kaza un vilks ; Kā vilks sadomāja maizi cept  ; Kārklu grīstes telēns ; Vīrs, lācis un lapsa ; Vilks un skroderis ; Kā klaušinieks lāci mācījis vijoli spēlēt ;  Kaza — pa pusei plūkāta, pa pusei plucināta   ; Ezis un kungs ; Kā gailītis kunga muižu grāva ; Aņute ; Egle — zalkšu karaliene ; Kā puisis velnus uz elli dzina ; Sigute ; Govs par vērpēju ; Čužuks ; Deviņi bāliņi un viena māsa ; Bārenis un raganas ; Trīs brāļi ; Bārenīte Elenīte un viņas brālītis aventiņš    ; Liktenis  ; Gulbju karaliene ; Zeltmatītis un Zeltzvaigznīte ; Pasaka par trim māsām ; Zalktis un divas māsas ; Zirņu bradātājs ; Divpadsmit brāļu — divpadsmit melnu kraukļu  ; Princese un Saules meita ; Apburtā meitene un pūķis ; Pērkons un kunigaikša meita ; Par diviem brāļiem, kas bija līdzīgi viens otram  ; Muļķītis ; Lidojošais kuģis ; Dzīvnieku valoda ; Dzelzs vilks ; Jauneklis un čūska ; Divas dejotājas ; Lāča būdiņa ; Bārenīte un īkšķīši ; Pelnrušķis ; Pats ; Vecis un velns ; Lietus un vējš ; Vīrs un velns ; Namdaris uzvar raganu, Pērkonu un velnu   ; Sieva velnam uz ragiem ; Nabagais un alkatīgais ; Nāve par kūmu ; Negantā sieva ; Puisis un velns ; Trīs brāļi ; Vaska ķēvīte un biešu ratiņi ; Melis ; Kā reiz vecītis ar vecenīti bija saķīvējušies Kā zemnieks pie kunga brokastīs gāja   ; Divi mēji ; Zaķu gans  ; Vēzis par dziedātāju ; Kad jauns biju ; Kā trīs brāļi vepri kāva ; Bārenis un milzis ; Par milzi — kalēja dēlu ; Mantrausis un muļķis ; Gudrā meita ; Trīs laimes ; Gudrais zemnieks ; Gans un mācītājs ; Kāpēc man nekā nav? ; Plikpēteris ; Knipis ; Kā puisis ar kungu norēķinājās ; Gudrā atraitne ; Kas jauns dzimtajā pusē?  ; Dieva pavārs ; Apsveikums ; Zoss dalīšana ; Atrastā manta ; Tamužines un Imbares velnēni ; Par trim ratniekiem ; Akmens par liecinieku ; Kurš bija vislielākais? ; Slinkā sieva ; Liekēdis dēls ; Par viltīgo sulaini ; Liesmiņa un dzirkstelīte ; Bērnu pasaka  ; Svilgaivītis un suņuburkšķis ; Lēcas  ; Pūķis ; Kā laumas nabaga sievas bērnu šūpoja  ; Laumas par vērpējām ; Papardes zieds ; Kāpēc saule spīd dienā, bet mēness naktī ; Aklais osis ; Jons un kungs  ; Putnu karalis ; Ķesteris par svēto Jurģi ; Kāpēc dzeguze bērnus neperē  ; Cīrulis un krupis ; Strīds par trim klaipiem ; Sikspārnis, dadzis un tilbīte ; Kādēļ kurmis pa ceļu nestaigā  ; Vardes un saule ; Vilks par bajāru

indexarhīvs  /   yandex  /  mega

Zenta Mauriņa. Uzdrīkstēšanās

Izlase 1929-1944: Pavasara dvēsele ; Lauztā priede ; Sveiciens Lūcijai Garūtai ; Sveiciens prof. J. Endzelīnam ; Baltā latviete — Aija Bertrāne ; Zelta putns ; Divas saules ; Somu nacionālās kultūras simbols ; Ibsena Brands Pērs Gints un Solveiga  ; Liepu lapu laipa  ; Fragmenti no grāmatas «Dante tagadnes cilvēka skatījumā»  ; Fatums ; Kad es ilgojos dzimtenes  ; Kosma pielūdzējs ; Izskaņa ; Sigrijas Unsetes pasaulē  ; Rainers Marija Rilke ; Egotisma filozofija ; Bezgalības alcējs ; Dzīvības un nāves domas Martēns di Gārs — miera dons Kihots . Montēņs — esejas dižmeistars un līdzsvarotais dzīves piepildītājs ; Voltērs — žultainais ideālists ; Gēte un fon Steina kundze ; Traģiskā skaistums

Šī ir latviešu ievērojamās literātes un kultūras darbinieces Zentas Mauriņas (1897—1978) pirmā rakstu izlase, kas tiek izdota dzimtenē. Tajā apkopoti raksti, esejas, kultūrvēsturiskas studijas no 1929. līdz 1944. gadam. Izlase iepazīstina ar Z. Mauriņas plašo garīgo apvārsni, dziļajām zināšanām latviešu un cittautu literatūras vēsturē, sniedz priekšstatu par viņas savdabīgo esejistes stilu.

indexarhīvs  /   yandex  /  mega

Zenta Mauriņa. Pārdomas un ieceres

Eseju krājums:  Sievišķības ideāls pagātnē un tagadnē . Impresionisms un ekspresionisms .Futūrisms un Majakovskis ; Mūsu laikmeta cilvēks;  Sigridas Undsetes pasaule ; Islandietis Gunnars Gunnarsons ; ; Rainers Maria Rilke; Hansis Karoša ; Lauztā priede — E. Dārziņa piemiņai ; Dieviņa velniņš — J. Ezeriņa piemiņai ; Nokvēpušais līdumnieks — A. Saulieša piemiņai . Pavasara dvēsele — Fr. Bārdas piemiņai

indexarhīvs  /   yandex  /  mega

Zenta Mauriņa. Sākumā bija prieks.

Ziemsvētku stāsti un apceres. Saturā: Jēzusbērna smaids ; Jēzusbērns jūras dzelmē ; Ziemsvētku viesis ; Sauja dzimtenes zemes ;  ”„Atmetiet šaubas, aizmirstiet rūpes’ ; Dzimtenes kalns ; Un sākumā bija prieks ; Bēthovena Ziemsvētki ; Nenodzēšamā svece ; „Balts sniedziņš snieg uz skujiņām” Sapnis Ziemsvētku nakti ; Simtu cepu kukulīšu ; Egles krusts

indexarhīvs  /   yandex  /  mega

Andžejs Čehovičs. Septiņi grūti gadi

Antikomunistiskās raidstacijas «Brīvā Eiropa» atmaskošanā izcila loma ir poļu izlūkam, šīs grāmatas autoram Andžejam Čehovičam. Savās atminās viņš stāsta, kā septiņu gadu laikā Polijas Tautas Republikas drošības dienesta speciālā uzdevumā uzturējies Vācijas Federatīvajā Republikā un strādājis raidstacijas «BrĪvā Eiropa» poļu sekcijā. Darbā spilgti atklāta izlūka grūtā un sarežģītā ikdiena, kas saistīta ar nepārtrauktu risku. Grāmatas bagātais faktu materiāls uzskatāmi atsedz ideoloģisko diversiju intrigas, kuras ar raidstacijas palīdzību pret sociālistiskajām valstīm vērpj dažādi izlūkdienesti. Paredzēta plašam lasītāju lokam.

indexarhīvs  /   yandex  /  mega

Almanahs-1961. Jauno vārds

Sastādītājs Arvīds Skalbe. Almanahā dažādu latviešu dzejnieku dzejoļi un Regīnas Ezeras romāns Zem pavasara debesīm, kā arī Ievas Pogas, Alises Ekas, Valtera Zālīša stāsti un Jura Lasmaņa luga Pērles sirds

Literārs almanahs 1961: JĀNIS SIRMBĀRDIS Dzejoļi ; Rītdienas balss ; Gaišais gājums ; Darbs ;  Pretī mājām, kur vēl māju nav ; Dziesmai ; Plašumu zeme ; Kalve  ; Mātes atbilde ; VIKTORS ANTONOVIČS Dzejoļi ; Uguns ; Divpadsmit mēneši  ; Sienāža dziesma ; Pielīdējs ; HARIJS SKUJA Dzejoju cikls ; Dziesma par Tālajiem Ziemeļiem ; RUTA VENTA Altaja iespaidi ; Altajs ; Čulišmana ; Baikāls  ; Mirušais ezers ; Krācēs  ; Zelta ezers ; ČEHU ZEMĒ AUSTRA AUMALE Dzejoļi ; Zelta ieliņa ; Rātsnama pulkstenis    ; Kārļa tilts  ; Stahovā  ; Pie kausa ; Čehu stikls ; MAIJA LEJAS-KRŪMIŅA Dzejoļi ; Slovākijā, Slovākijā ; Kalnu magones ; Vīrs no Slovākijas kalniem Lietus pār Prāgu  Visu nakti sauca kaijas   ; Cehoslovakijai ; REGINA EZERA Romāns Zem pavasara debesīm    ; IMANTS LASMANIS Dzejoļi ; Kā vēl nekad man dārga dzimtene ; Ar tevi un bez tevis    , ; Spoks no vergu laikiem   ; IEVA POGA Pasakas ; ERNA VOLClTE Dzejoļi ; LIDIJA SMILGA Dzejoli ; Vecā priede ; Vakars pie Aiviekstes  Pavasaris ; AUSMA PORMALE Dzejoļi ; Vaidava ; Maniem zēniem    ; Tev  ; Satikšanās ar pavasari  Pilngadības svētku ritā  ; AINA MIGLA Dzejoļi ; VITAUTS ĻŪDĒNS Dzejoļi ; Piliens ; Nemiers ; Putnu bērni  Sniegi kūst  ; Antracīts ; Ekskavatori ; Agrā sēja ; Pavasara pasaka  Slaista laime ; ARVĪDS PLAUDIS Dzejoli ; Cilvēce — kuģis  ; Zinātnes pils  ; Vilnim ; Vislielākais gods  ; Apvainotais ; Fragments kādā biogrāfijā  Kādam lektoram  Bēres  ; Apse  ; Saules stars ; ARNOLDS REIMANIS ; Soneti mīlestībai    ; VIJA SALNA Dzejoļu cikls ; Klintājos, sniegājos, ledājos  JANA MOORA Dzejoju cikls ; Par jūru un kādām acīm    ; ALBERTS LOCMELIS Dzejoli bērniem ; Trakulis ; Pa mežu iet mazs sēņotājs   ; Vārds ; Saruna  ; Negaiss istabā ; ALISE EKA Stāsts  Divi portreti ; PETERIS BREIKŠS Dzejolis ; Četri vīri ; ZIEDONIS PURVS Sadzīves dziesmas ; Mūžs  ; IVARS ŪDRIS Dzejoļi ; Ziema jau otrā pusē     ; Negaidītais mats ; Zilajā svētdienā  ; Nemiera alkās ; Pirmais  ; Saki, sirds! ; Zem rudens debesīm     ; Rudenīgā birzī ; Kristalzieds ; Vakara noskaņa ; JĀNIS BREICIS Dzejoļi ; Liesmas pār atmatām     ; Tā diena gaiša bij ; Tavas rokas ; Mana ikdiena ; Jūlijā ; LUDMILA AZAROVA Dzejoļi (Atdzejojusi Ārija Elksne) ; Vecais tilts ; Rudens miglas       ; Siena pļauja ; Aprīļa sniegs ; Artilērijas diena ; Asfalts ; Rīga  ; Ledlauzis guļ ; Biedrs  ; VALTERS ZĀLĪTIS Miniatūru cikls. Pavasara ceļos ; JURIS LASMANIS Luga Pērles sirds 

indexarhīvs  /   yandex  /  mega

Māris Čaklais. Lapas balss

Dzeja:  I ; Sākums ; Dzeguzes balss ; Diļļu diena ; Tas kaķēns… ; Sens notikums ; Lauvmutīte ; Vasaras cepure ; Viršu laiks ; Ķeizarkroņi ; …varbūt nodoms? bet varbūt jau… ; Sienāzi, sienāzi, nospēlē ; Pēdējais zaķēns ; Lapkritis ; Rudeņa rītā puķe nomira… ; Dārzs ziemā ; II ; Raspodiņi, spogulīši ; Jāņa Sarkanābola piemiņai ; Kā saule riet un mēness riet… ; Reiz ; Vecenīte ar ģitāru ; cilvēks norietēja aiz mežiem ; Rekviēms. Poēmas fragments ; Kā bērni guļ ; Priecīga elēģija Elītim ; Āboli krīt, ābele skatās ; Cik labi, ka ir logi… ; Ādams ; III ; Zivju valoda ; Meža notikums ; Joks ; Marts kantorī ; Ierēdnis pļavā ; Un kuģis iet, un upe saputo ; Naivs uzaicinājums ; piedodiet baložiem ; Aizaugošais ezers ; Dziesma par Vecāķiem ; IV ; No “Vecrīgas grafikām” ;     Ko svari pa nakti dara ;     Vīnu kunga romance ;     Līkās ielas pārdēvēšana ; V ; Kuldīgai ; Uz zemeslodes zem saules… ; Kaugurieši ; Izkapts ābelē ; 47. gada Kurzemes balāde ; Raiņa motīvs ; Ērkšķogu vīns ; Tautas acis ; VI ; Romas motīvi ;     1. Vakars. Lielpilsētas pagalms ;     2. Ēnas veselas ;     3. Hamlets — 68 ; Tai tālajā Parīzē ;  VII  ; Uzdāvini man ; Putenī ; atvadīšanās no lauku krāsniņas ; Lapsas sirds ; Kamēr tu biji projām ; Zagļu stundā kad zagļi guļ ; VIII ; Aicinājums ; Ūdens, ko piedzeram klāt ; Tradicionāls dzejolis ; Par zemes dziesmu ; Eduardam Veidenbaumam ; Šūpojos šūpolēs sarautās šūpolēs ; Dienišķā maize ; Pie savām liestēm ; Vecais Minhauzens ; Viens vakars Brīvdabas muzejā. Anno 1964. ; Tas brīdis ; Taureņu kapsēta ; Šīsvasaras pēdējā peldēšanās

indexarhīvs  /   yandex  /  mega

Ārija Elksne. Uz Tavu veselību, Zeme!

Dzejoļu krājums: Bagāti ļaudis     ; Svētums  ; Mūsu vīrieši ; Vecrīgas ielas     ; Augšanas spēks    ; Aizkraukles purenes   ; Daugavmalas rudzi   ; Darba virsotnes    ; Jaunībai vajag prieku  ; Uz sliekšņa ; Ceļi ; Laikrakstu smarša   ; Kaķīšu purvā     ; Aplaupītā jaunība    ; Rudenī ; Gravitācija ; Vecā gada vakarā   ; Ābeles sirds ; Baldriāns ; Vālodzes balss     ; Odi ; Rājiens ; Zemes starojums    ; Darbā ; Visu mūžu  ; Govis  ; Pīpene nevēlas novīst     ; Zeme ; Vētrās ; Velnu meistars Šmulāns    ; Madara ; Vīgriežu elpa  ; Draugs kopš tu aizbraucis esi  ; Zenītā ; Važas  ; Lapas  ; Septembra vētras ; Svētku vakarā ; Virs arēnas ; Tumsa ; Saulstaros maksāta alga   ; Spuldze kura dienā deg   ; Sāk ceļu vilciens ; Uz tava pleca ; Zem vienas saules  ; Kad negaiss tumst  ; Kaut es varētu ; Pie mežrožu vīna ; Vēl tuvāk ; Uzvalks ; Grūti pat ticēt ; Vasaras vidū ; Spītība ; Sīkstums ; Ezers  ; Uz vienu pusi ; Nākamajā gadā ; Atmiņas dzerot  ; Padunas krāču dārdi     ; Es tevī jūtu taigu  ; Par vēlu ; Neizsmeļamā aka ; Sveiciens visjaunākajai pilsētai ; Labi vārdi  ; Galvenā iela ; Kad kājas vairs neklausīs mani ; Pirmais cilvēks  ; Cerību meži ; Es ēdu maizē pārvērtušos sauli ; Kā tu man apnīksti reizēm    ; Pasaule mainīsies ļoti      ; Dienišķā maize ; Uz tavu veselību, zeme!

  • Kad mēs bagātu dzīvi minam,
    Netiek rēķināts zelta daudzums.
  • Jo mūsu ļaudīm, kā zināms,
    Laime neslēpjas naudas kaudzēs.

indexarhīvs  /   yandex  /  mega

Pāvils Rozītis. Dzīvība

Dzejoļu izlase: No krājuma «ZĪĻU ROTA» ; (1917) ; Trioleta ; Zīļu rota ; No dzidriem kalnu avotiem ; Pasakas ; Jāņu nakts ; Ērglis būrī ; Degoša zeme ; Tālus ceļus izstaigāju ; Atskries lietus vēji ; Dienvidos pie jūras ; Dienu smagums ; Rīti atver ; Pazemība ; Mandeļziedi ; No krājuma «Z0BENS UN LILIJA» (1912 — 1919) ; Dailei ; Satikšanās ; Tepiķis ; Es un ziedoša nakts ; No cikla «KAUKĀZIETES»; ; Armēniete ; Tatāriete ; Pie Kuras ; Antonijai ; Domas ; Plašo Milzīqumu! ; Es atsakos ; Cilvēks ; Miers vai nemiers ; Pār bezdibeni ; Plītnīcā ; Klusā vijolniece ; Es dzirdu ; Baudītājs ; Svētumu smējējs ; ir dzīve tomēr tā ; Radio ; No krājuma «SKANOSAIS LAIKS» ; (1914-1918) ; Bez dzimtenes ; Sāpju māsas ; Nelaiks ; Vidzeme ; Rudens vakarā ; Jauna cilvēce ; Skanošais laiks ; Bads ; Streiks ; Mītiņš ; Ieslodzītais imperators ; Neaizmirsti! ; Šīs dienas ; No krājuma «MANS KORĀNS» ; (1920-1923) ; Vīna dārznieks ; Dzintars ; Zvejniece ; Uz verandas ; Izcirtumā ; Peldētāja ; Vasaras mistērija ; Mājup ; Dzirnavas klajumā ; Telegrammas ; Viens kuģis ; No krājuma «PIE AKAS» ; (1924 — 1927) ; Pie akas ; Kā jūra ; Soļi ; Vectēvs ; Tiec pats ; Pelni vāzē ; Ķekava ; Vēlējums ; Pļāvēji diendusā ; Lauku baznīcā ; Dziesmas Grūzijai ;  ; Sāpes dziesmā ; Sicīlijas pīpe ; Tumsā spīd ; Sacelsies vēji ; Pie dīķa ; Kādēļ? ; Es pētu ; Tikai vienreiz ; Dokā ; Jaunie dzejnieki ; Venēcija ; Skūpstu aka Pompejā ; Aizskrejošā bezdelīga ; Serenāde ; Zelta cauna ; Uguns ceļi ; No krājuma «SARUNAS» ; (1927 — 1936) ; Vēlējums ; Divi putni ; Dzīves šahs ; Melna varavīksne ; Es sirdi izrāvu ; Dzintara sirds ; Es sajutos ; Zvejnieku kapi ; Vai tiešām? ; Caurie Vērmanes dārzā ; Gauja ; Annas ; Nekad

indexarhīvs  /   yandex  /  mega

Alberts Bels. Cilvēki laivās

Romāni: Cilvēki laivās ; Sitiens ar teļādu ; Bezmiegs

Grāmatā apkopoti trīs romāni. Publicējot līdzās «Sitienu ar teļādu» un «Bezmiegu», autora nolūks nav bijis pretstatīt centrālos tēlus, drīzāk gan parādīt pasaules ainas dažādību gan pilsētas, gan lauku vidē. Rakstnieks uzdod nopietnus jautājumus, bet nesniedz pamācošas atbildes. Darbības laiks — 60. gadu sākums. Romāna «Cilvēki laivās» darbība risinās Kuršu kāpās pagājušā gadsimta vidū. Galvenā ideja — lielu grūtību priekšā cilvēkiem jāaizmirst savstarpējās ķildas un interešu pretišķības, tikai kopīgiem spēkiem var saglabāt dzīvību un pavardu.

indexarhīvs  /   yandex  /  mega

Zorijs Balajans. Sarkanā Jaranga

Stāsti:  Neparastā Kamčatka . Kojanto ; Vilka dzīve ;  Sarkanā Jaranga ;  Tuvcīņa ; Drauga māte ; Šamaņa meita ; Eļho ; Viesuļvētra ;  Litkes jūras šaurums .

Interesanti un aizraujoši stāstiņi par dzīvi Ziemeļos. Šamaņa meita Ekima slēpj piedzimušo meitiņu vilka midzenī… Mednieks, kuram uzbrucis lācis klaiņotājs, mirstot uztic draugam sievu un divus bērnus… Kajurs, kas ved uz tālu ciematu maisu ar naudu — simt cilvēku mēnešalgu —, tundrā satiek īstu kriminālnoziedznieku, turklāt abi nokļūst vispirms mežonīgā sniegputenī, pēc tam vilku ielenkumā … Liesma» 1985

indexarhīvs  /   yandex  /  mega

Otomārs Rikmanis. Kuģi neiet pēc noteiktā kursa

Kuģa puikas stāsti. Stāstu cikls turpina autora iepriekšējā grāmatā «Nedarbiem neiznāk laika» (1980) aizsāktos kuģa puikas piedzīvojumus — šoreiz vācu fašistiskās okupācijas laikā. Neraugoties uz drūmā laika bīstamajiem apstākļiem, galvenais varonis kopā ar draugiem ne tikai pasīvi vēro hitleriešu neģēlīgos darbus, bet arī, brīžiem pārdroši riskējot, iesaistās kopējā cīņā pret okupantiem. Rīga «Liesma» 1983

indexarhīvs  /   yandex  /  mega

Ernests Arnis. Tauriņu kauja

Romāns. Populārā 20., 30. gadu žurnālista un literāta Ernesta Arņa romāns divās grāmatās (1933) ieved politiķu un komersantu aprindās, atklāj viņu dzīves aizkulises. Romāns saista ar trāpīgiem saldās dzīves tīkotāju jauniešu raksturiem, raisot pārdomas par ideālu un dzīves pozīcijas izvēli jaunībā.

indexarhīvs  /   yandex  /  mega

Andrejs Upīts. Smaidoša lapa

Oļģerta Kurmja dzīves stāsts divās grāmatās. Dažas romāna epizodes attēlotas latviešu filmā „Pie bagātās kundzes” Upīša romāns “Smaidoša lapa” ir psiholoģisks romāns, kas vēsta par kāda jauna cilvēka ikdienas dzīves gaitām, sākot no visai agras bērnības un līdz pat brieduma gadiem. Romāna kompozīcija veidota pēc ietvara principa – tas sākas ar galvenā varoņa pārdomām, atrodoties slimnīcas gultā, vēlēšanos pievērsties literāram darbam un ārsta pierunāšanu ļaut nodarboties ar rakstniecību. Tālākās nodaļas jau lasāmas kā topošā romāna daļas, kur katra vēsta par kādu epizodi rakstītāja atmiņās.

Atsevišķās epizodes kopā saauž vairāki elementi, un viens no tiem ir māsas Ģertrūdes tēls. Viņa ir tā, kas palīdz slimniekam pierunāt ārstu ļaut rakstīt, un viņai arī tiek uzticēta kontrole pār rakstīto, proti, lai pierakstītās atmiņas būtu pietiekami jautras un neuzjundītu nelāgas domas. Tāpēc vietām starp atmiņām iespraucas galvenā varoņa īsas sarunas ar Ģertrūdi, kurās lielākoties viņa kritizē uzrakstīto, savukārt varonis skaidro, ka ārēji šķietami drūmais notikums patiesībā par tādu nav uzskatāms, jo līdzi nes, piemēram, kādu svarīgu atziņu vai arī piedzīvotais vēlāk kalpo par pamatu kādam būtiskam dzīves pavērsienam. Romāna beigās kļūst skaidrs, ka ar sākotnēji šķietami nedziedināmā pacienta izrakstīšanos no slimnīcas viņa un māsas Ģertrūdes attiecības vēl nebeidzas – viņi paliks kopā arī turpmāk dzīvē. Acīmredzot par viņu tālākajām attiecībām vēsta nākamais A.Upīša romāns “Māsas Ģertrūdes noslēpums”, kas tiek sarakstīts 1939.gadā. Par šo romānu saistību vēl varu piebilst vien tik daudz, ka “Smaidošajā lapā” tiek aizskarta cilvēku pagātnes noslēpumu tēma.…

Fb2: indexarhīvs  /   yandex  /  mega

Pdf: indexarhīvs  /   yandex  /  mega

Antons Austriņš. Sirmā stunda

Izlase: E Damburs Dzīves ikdienas notēlotājs    ; No krājuma «Pušelnieki un euselnieki» ; Vientiesīša ardievas ; Ezerpurvs  ; Grafologs  ; Vismaņa kungs ; Kapsētas suni ; Bitenu Andžinš ; Baložu krodziniece ; Sibīrijas izēdējs ; Matīsiņš un Labrencīts ; Mistiķis ; Vecais pulkstenis ; Zaldāts ; Čiuļi   ; Kaps uz darba lauka ; Pekele ; No krājuma «Cīruļu putenis» ; Lietavas ; Slēģis ; Nolaists dārzs ; Dzērvju zābaki ; Kaslis ; Circulus Vitiosus ; Vecās dzirnavas  ; Čaikovska kvartets ; Daktu tēvs un Daktu māte ; No krājuma «Sakasnis» ; Vakars Lempenos ; Talks  ; Aizejot ; Nīcā  ; Galda kāja  ; Cālis un pončiki ; Alūksnes rēpsis ; Slotas kāts  ; Savā pusē ; No krājuma «Vērpetē• ; Purmalas kumēdiņi ; Viesnīcniece ; Ļauj glaudīt tavus matus ; Bēgļa svētvakars ; No krājuma «Nopūtas vējā» ; Ilzīte  ; Smala ; Kāzinieks  ; īrnieka Lieldienas ; Frikadeļu zupa ; Savs skapis, kumode un sieva  ; Pātaga ; Līķu pagrabā ; Ķucs  ; Dūkanītis  ; Šķiršanās  ; Klēts priekšā ; Leišu nedēļa ; No krājuma «Māras zemē» ; Latgalē  ; Vecais latgalis ; Lisenas ozoli ; Mantu kalns  ; Tirgus diena Stalidzānos  Sirmā stunda  ; Viena diena klānos  ; No krājuma «Bez izkārtnes» ; Ragu Reinlša vakars  No vecā Delvenieka stāstiem ; Barona vasarnīca ; Sētniece  ; Sliņķa laime ; Pirtnieks  ; Trešos svētkos  ; Pašnāvnieks  ; Upes iela ; Krikmēris ; No krājuma «Neievērotie» ; Daugavpils baranki ; Jura krusts ; Malienas velns ; Ārpilsētas bārddzinis ; Ormanis ; Peldētavas uzraugs ; Abuze un Tokšs ; Bankrots ; Varžacu griezējs ; Trīspadsmitā nakts ; Belinu kazaki ; Gada tirgus Kuresārē ; Ar pēdējo diližansu ; Aizgājušie ; Brāļi Kaudzītes ; Rūdolfs Blaumanis ; Grāmatu izdevējs J. Ozols  ; Antons Salums ; Emīlis Dārziņš ; Teodors Zeiferts ; V. Austrums, O. Pūce. Komentāri

indexarhīvs  /   yandex  /  mega