Almanahs-1961. Jauno vārds

Sastādītājs Arvīds Skalbe. Almanahā dažādu latviešu dzejnieku dzejoļi un Regīnas Ezeras romāns Zem pavasara debesīm, kā arī Ievas Pogas, Alises Ekas, Valtera Zālīša stāsti un Jura Lasmaņa luga Pērles sirds

Literārs almanahs 1961: JĀNIS SIRMBĀRDIS Dzejoļi ; Rītdienas balss ; Gaišais gājums ; Darbs ;  Pretī mājām, kur vēl māju nav ; Dziesmai ; Plašumu zeme ; Kalve  ; Mātes atbilde ; VIKTORS ANTONOVIČS Dzejoļi ; Uguns ; Divpadsmit mēneši  ; Sienāža dziesma ; Pielīdējs ; HARIJS SKUJA Dzejoju cikls ; Dziesma par Tālajiem Ziemeļiem ; RUTA VENTA Altaja iespaidi ; Altajs ; Čulišmana ; Baikāls  ; Mirušais ezers ; Krācēs  ; Zelta ezers ; ČEHU ZEMĒ AUSTRA AUMALE Dzejoļi ; Zelta ieliņa ; Rātsnama pulkstenis    ; Kārļa tilts  ; Stahovā  ; Pie kausa ; Čehu stikls ; MAIJA LEJAS-KRŪMIŅA Dzejoļi ; Slovākijā, Slovākijā ; Kalnu magones ; Vīrs no Slovākijas kalniem Lietus pār Prāgu  Visu nakti sauca kaijas   ; Cehoslovakijai ; REGINA EZERA Romāns Zem pavasara debesīm    ; IMANTS LASMANIS Dzejoļi ; Kā vēl nekad man dārga dzimtene ; Ar tevi un bez tevis    , ; Spoks no vergu laikiem   ; IEVA POGA Pasakas ; ERNA VOLClTE Dzejoļi ; LIDIJA SMILGA Dzejoli ; Vecā priede ; Vakars pie Aiviekstes  Pavasaris ; AUSMA PORMALE Dzejoļi ; Vaidava ; Maniem zēniem    ; Tev  ; Satikšanās ar pavasari  Pilngadības svētku ritā  ; AINA MIGLA Dzejoļi ; VITAUTS ĻŪDĒNS Dzejoļi ; Piliens ; Nemiers ; Putnu bērni  Sniegi kūst  ; Antracīts ; Ekskavatori ; Agrā sēja ; Pavasara pasaka  Slaista laime ; ARVĪDS PLAUDIS Dzejoli ; Cilvēce — kuģis  ; Zinātnes pils  ; Vilnim ; Vislielākais gods  ; Apvainotais ; Fragments kādā biogrāfijā  Kādam lektoram  Bēres  ; Apse  ; Saules stars ; ARNOLDS REIMANIS ; Soneti mīlestībai    ; VIJA SALNA Dzejoļu cikls ; Klintājos, sniegājos, ledājos  JANA MOORA Dzejoju cikls ; Par jūru un kādām acīm    ; ALBERTS LOCMELIS Dzejoli bērniem ; Trakulis ; Pa mežu iet mazs sēņotājs   ; Vārds ; Saruna  ; Negaiss istabā ; ALISE EKA Stāsts  Divi portreti ; PETERIS BREIKŠS Dzejolis ; Četri vīri ; ZIEDONIS PURVS Sadzīves dziesmas ; Mūžs  ; IVARS ŪDRIS Dzejoļi ; Ziema jau otrā pusē     ; Negaidītais mats ; Zilajā svētdienā  ; Nemiera alkās ; Pirmais  ; Saki, sirds! ; Zem rudens debesīm     ; Rudenīgā birzī ; Kristalzieds ; Vakara noskaņa ; JĀNIS BREICIS Dzejoļi ; Liesmas pār atmatām     ; Tā diena gaiša bij ; Tavas rokas ; Mana ikdiena ; Jūlijā ; LUDMILA AZAROVA Dzejoļi (Atdzejojusi Ārija Elksne) ; Vecais tilts ; Rudens miglas       ; Siena pļauja ; Aprīļa sniegs ; Artilērijas diena ; Asfalts ; Rīga  ; Ledlauzis guļ ; Biedrs  ; VALTERS ZĀLĪTIS Miniatūru cikls. Pavasara ceļos ; JURIS LASMANIS Luga Pērles sirds 

indexarhīvs  /   yandex  /  mega

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.