Pēteris Skuja. Kas ir krusts?

Ikvienā senatnes muzejā atradīsim tālās aizvēstures priekšmetus ar krusta zīmi. Šo zīmi redzam uz kapu plāksnēm, kas atrastas Francijā Menas un Luāras departamentos, uz pāļu būvēm Buržē ezera apkārtnē un uz māla traukiem, kas darināti vēl pirms bronzas laikmeta.

Šo zīmi antīkās reliģijās sastopam jau daudzus gadu simtus un pat tūkstošus pirms Romas valsts un kristiānisma. Šis attēls redzams uz akmens laikmeta darba rīkiem, traukiem, rotas lietām un pieminekļiem …»  Kad radies krusts, un kas tad īsti Ir krusts? Kādu atbildi uz šo jautājamu dot? Par to lasītājam stāsta ši nelielā grāmatiņa. «Kas tad notika ar diviem kociņiem, kurus krustpunktā berzējot radās uguns? Šis rīks kļuva par vislielāko ģints svētumu, bet vēlāk par nepieciešamu priekšmetu ikvienā apmetnē. No paaudzes uz paaudzi, no cilts uz cilti klejoja visdažādākie nostāsti un leģendas par pirmajiem izgudrotājiem, par dievišķo uguns pirmsākumu. Gadu tūkstošiem ilgi cilvēku paaudzes nespēja aizmirst instrumentu, ar kura palīdzību cilvēks pats kādreiz bija radījis uguni…»

indexarhīvs  /   yandex  /  mega

Regīna Undika. Jūtu atvarā

Skaistas un biedējošas ir pirmās uzplaukušās mīlestības jūtas. Jaunībā, ilgās pēc mīlestības noslēpuma, visi nobriest kā pumpuri pirms plīšanas. Regīnas Undikas varoni šīs jūtas ierauj dziļā un saldā atvarā, pārvērsdamas arī naidā un neatrisināmu sarežģījumu kamolā, kas jāšķetina līdz mūža galam.

Ar sirds gudrību, dvēseles sāpēm un kļūdu izpratni jānes upuris līdz attiecību izlīdzināšanai un atrisinājumam. Atmiņu raisītas, Anetē plosās visgaišākās un tumšākās mīlestības jūtas, kurās caur tagadnes prizmu viņa ierauga sevi no malas.

Autores rakstītais stāstījums ir juteklisks un erotisks. Kādai tas, iespējams, ļaus atpazīt sevi, kādai salīdzināt, kādai vēlreiz novērtēt savu attiecību pieredzi. Regīnai Undikai šis ir pirmais darbs. Ar patieso un atklāto attiecību un ikdienas dzīves realitātes atspoguļojumu autores pirmais pieteikums latviešu literatūrā ir intriģējošs un aizraujošs.

indexarhīvs  /   yandex  /  mega