Dziesmas korim. Teksts+notis

Korim   Teksts+notis

mega

1973.Dziesmas vīru korim. Padomju Latvijas 1973. gada Dziesmu Svētki. Sastādījis J.Rijnieks

  1. Kaminskis. Priedes ; J. Ozoliņš. Partizānu dziesma ; M. Zariņš. Noktirne ; J. Vītola. Mežezers ; A. Jurjāns.  Lūk roze, zied ; Latv. tautas dziesma.  Strauja upe tecēj!

Index   mega

1976.Dziesmas vīru koriem II. 1976. gada zonālie dziesmu svētki. Sastādījuši A. Poruks, D. Beiters

  1. Kaminakis. Mūžu mūžos būs dziesma ; V. Muradelli. Slava partijai ; A. Novikova. Маnа dzimtene ; J. Mediņš. Tēvu zemei ; E. Dārziņš. Nāc man līdz ; Latv. t. dz. E. Melngaiļa apd. Dzelteni kumeliņi ; Latv. t. dz. E. Melngaiļa apd. Lokatiesi, mežu gali ; Lietuviešu t. dz. Naujāļa apd. Kalnā kārklus vēji lieca

Index   mega

1983.Dziemas vīru koriem

А. Петров Песня о Ленинской Партии  ; V. Kaminskis Saknes   ; V. Kaminskis Ozolzīle   ;  Rainis Теv zeme ; G. Ramans Dziesma par Daugavu   ; G. Ramans Mēmelei   ; P. Plakidis Vasariņai aizejot   ; R. Jermaks Jūra un tu   ; R. Jermaks Bet māte vēl klauvē  ; I. Kalniņš Vālodze   ; R. Pauls Piena krūse   ; J. Lipšāns Jūrai   ; J. Porietis Puķu joks   ; Latviešu t. dz. V.Kaminska apd. Aiz ezera augsti kalni  ; Latviešu t.dz. R. Jermaka apd. Tādi vīri kuagam tika  ; Русская народная песня в обр В Каминского Глухой неведомой тайгою  ; Igauņu t. dz. V. Tormisa apdarē Daino tēvi, daino dēli ; Lietuviešu t. dz. G. Dovgjallo apd. Vai vēl ir tas avots ; Zviedru t. dz. G.Dovgjallo apd. Spīd uguns Esterlandē ;

Index   mega

1988.XX Dziesmas vīru koriem I

A.Kogelmanis No zvejnieku soļiem ; J. Vītols Atmaksas diena  ; J. Vītols Mana tēvija  ; E. Dārziņš Mūžam zili  ; E. Dārziņš Pie tēvu zemes  ; Latv. t.dz. J.Cimzes apdarē Kur  tu iesi, jauns puisīti  ; Latviešu t.dz. A.Jurjāna apdarē Lielā pulkā ģeņģu jājā  ; Latviešu t.dz. R.Melngaiļa apdarē Bij man vienas rozes dēļ  ; Latviešu t.dz. R.Melngaiļa apdarē Rikšiem bērīti es palaidu  ; latviešu t.dz. E.Vīgnera apdarē Strauja strauja upe tecēj  ; P. Dambis Ganu sasaukšanās  ; Im. Kalniņš Lūgšana  ; Latviešu t.dz. H.Pavasara apdarē Mazs bij tēva novadiņis ; G. Ernesakss Ziemas dziedonis

 Index   mega

1989.XX Dziesmas vīru koriem II

K.Baumanis.Dievs svētī  Latviju    ; A.Jurjāns. Nevis slinkojot un pūstot ; V.Kaminskis. Latvieša ticība    ; V.Kaminskis. Mūžu mūžos būa dziesma   ; A.Kalniņš. Šurp brāļi    ; J.Norvilis Vakarjunda ; Ā.Ore Daugavas zvejnieku dziesma  ; M.Brauns. Saule, pērkons,Daugava ; Latviešu t. dz. E.Melngaiļa apd. Div’ dzelteni kumeliņi     ; Latviešu t.dz. E.Melngaiļa apd.Lokatiesi,mežu gali ; Latviešu t. dz. R.Jermaka apd.Es kārāi aiziedams

Index   mega

1991.XXI Dziesmas vīru koriem I

  1. Dārziņš MIRDZI KĀ ZVAIGZNE ; J.Vītols MEŽEZERS ; Ā.Ore DAUGAVAS ZVEJNIEKU DZIESMA ; J.Straume PIE BALTIJAS JŪRAS ; J.Grantiņš LĀČPLĒŠU DZIESMA ; J.Norvilis DAUGAVIŅA PUTO BALTI ;  Zemzaris VAIROGI ; Latviešu t. dz. R.Jermaka apdarē ES KARĀI AIZIEDAMS ; Jurjāns DIEVS; DOD MŪSU TĒVU ZEMEI ; J. Kalniņš DZIESMA BRĪVAI LATVIJAI ; B. Skulte  AIJĀ

Index   mega

1995.Dziesmas vīru koriem

K.Baumanis. Dievs, svētī Latviju ; A.Jurjāns. Gods Dievam augstībā ; J.Straume. Pie Baltijas jūras ; E.Vīgners. Kā Daugava vaida ; Jēk. Mediņš. Tēvu zemei ; J. Vītola t. dz. apdare. Sniedziņš sniga, putināja ; J.Kades t. dz. apdare. Neviens putniņš tā nepūta ; J.Cimzes t. dz. apdare. Ej, bāliņi, lūkoties ; A.Jurjāns. Dievs, dod mūsu tēvu zemei

Index   mega

1996.Dziesmas vīru koriem – sievu un vīru koru salidojums

Jaunā tēvija  ; Gods Dievam augstībā  ; Ai, Vidzeme  ; It kā ērglis gaisā  ; Biķeris miroņu salā  ; Nakts  ; Jem iekš rokas ; Trīs putniņi daiļi dzied  ; Kāzu deja  ; Guli, mana līgaviņ

Index   mega

1996.XXII Dziesmas vīru korim

  1. Zemzaris. Vairogi ; V. Kaminskis. Mūžu mūžos būs dziesma ; A. Jurjāns. Lūk, roze zied  ; E. Dārziņš. Mūžam zili  ; A. Feila apd.. Visi ciema suņi rēja  ; K.M. Vēbers. Mednieku koris no op.”Burvju strēlnieks”  ; E. Grīgs. Kantāte “Jaunā tēvija”  ; Š. Guno. Karavīru koris no op. “Fausts”

Index   mega

2000.Krājums Dziedātājam. Dziesmu un deju svētki. Sastādītājs: Sigvards Kļava

Prologs / Rīdziņas iela ; Visi ceļi guniem pilni Latviešu tautasdziesma U. Prauliņa apdarē  ; Nekāpšu pret kalnu nevienu soli. Latviešu tautasdziesma U. Prauliņa apdarē ; Koncerta atklāšana / Brīvības iela ; Karoga dziesma  Lūsēns, Rainis ; Dievs, svētī Latviju! Baumaņu K. mūzika un vārdi ; Rīgas apdziedāšana / K Barona iela ; Rīga dimd Latviešu tautasdziesma  Cimzes apdarē ; Skaisti dziedi lakstīgala Latviešu tautasdziesma  Vītola apdarē ; Rīgas torņa gala zīle Latviešu tautasdziesma £ Melngaija apdarē ; Es nopirku kumeliņu Latviešu tautasdziesma  Karlsona apdarē ; Cekulaina zīle dzied Latviešu tautasdziesma Z Liepiņa apdarē ; Spītīgā Rīga / K Valdemāra iela ; Kā gulbji K Kažociņš, Ed Veidenbaums ; Mūsu zeme J Norvilis, Rainis ; Lauztās priedes E Dārziņš, Rainis ; Čaka Rīga / Vārnu iela ; Miglā asaro logs Autors nezināms, V Zilvera aranžējums, A Čaks ; Vecās Rīgas likteņdziesma A Maskots,  Vācietis  ; Lilioma dziesma Im. Kalniņš, M Čaklais  ; Brīvību mīlošā Rīga / novembra krastmala ; Apliecinājums Im Kalniņš, V Kalniņš ; Saule, Pērkons, Daugava M Brauns, Rainis ; Skaistā Rīga / Bulvāru loks ; Jau ziediem rotātas pļavas Im Kalniņš, £ Veidenbaums ; Rīgai A. Maskots, A. Čaks ; Koncerta noslēgums / Rātslaukums Rīgas zvanu mūzika ; Mūžīgā Rīga / Rīgas torņi ; Sapnis par Rīgu M Brauna mūzika un vārdi ; Gaismas pils J. Vītols, Auseklis ; Manai dzimtenei R Pauls, J. Peters ; Pūt, vējiņi Latviešu tautasdziesma Jurjāna A. apdarē

Index   mega

2003.Dziesmas vīru korim. Teiksma par latvieti

Mēs nākam A. Muskats  ;  Divējādi saule tek J. Vaivods  ;  Krīvu krīvs J. Vītols  ;  Kā Daugava Vaida Vīgneru E.  ;  Kas tie tādi spēka vīri L. Vīgners  ;  Mežezers J. Vītols  ;  Nāc man līdz E. Dārziņš  ;  Ai, kaimiņu zeltenīte E. Melngailis  ;  Pūt, vējiņi E. Melngailis 51 ;  Jem iekš rokas J. Kalniņš 55 ;  Čuči, guli, līgaviņa R. Jermaks  ;  Es karāi aiziedams R. Jermaks  ;  Vakarjunda J. Norvilis  ;  Lielā junda J. Kalniņš  ;  Mūžam zili E. Dārziņš ;  Aijā B. Skulte  ;  Biķeris miroņu salā A. Kalniņš  ;  Mēness starus stīgo E. Dārziņš  ;  Šurp, brāļi A. Kalniņš  ;  Varoni gaidiet Im. Kalniņš  ;  Mēs esam sacerēti M. Brauns

Index   mega

2005.Dziesmas vīru koriem I

Jurjānu Andrejs, Auseklis Latvijā   ;  Emīls Dārziņš, Lasmaņu Pāvils Lai vētra krāc   ;  Jāzeps Vītols, Vilis Plūdonis Dies Irae   ;  Jurjānu Andrejs, Andrejs Pumpurs Kas īstens Latvietis?  ;  Valters Kaminskis, Kārlis Skalbe Priedes   ;  Raimonds Pauls, Jānis Peters Māte saule   ;  Leons Amoliņš, Andrejs Eglīt is Neatdziedot dziedādams  ;  Gustavs Ernesakss, Debora Vārandi Nāārid kāes   ;  Latviešu tautas dziesma Jāņa Ozoliņa apdarē Aiz kalniņa dūmi kūp   ;  Latviešu tautas dziesma Vlgneru Ernesta apdarē Strauja, strauja upe tecējy  ;  Latviešu tautas dziesma Daces Aperānes apdarē Rindām auga ozoliņi   ;  Latviešu tautas dziesma Dzintara Kļaviņa apdarē Vecie zvejnieki   ;  Nezināma lībiešu autora melodija Jāņa Dreimaņa apdarē Es redzēju jūriņāi   ;  Latviešu tautas dziesma Leona Amoliņa apdarē Kalējs kala debesīs   ;  Latviešu tautas dziesma Ilonas Rupaines apdarē Labvakari, sievasmāte

Index   mega

2007.XXIV Dziesmas vīru koriem II

Latviešu t dz Alfrēda Kalniņa apdarē Dziedot dzimu, dziedot augu   ;  Baumaņu Kārlis Dievs, svētī Latviju!  ;  Valdis Zilveris, latviešu t dz vārdi Dziesma dziesmai  ;  Gustav Ernesaks, GGN Byron Muusikale  ;  Gustavs Ernesakss, DGN Bairons Mūzikai ;  Juozas Gudavičius, Jonas Vanagaitis Kur giria žaliuola ;  Jozs Gudavičs, Jons Vanagaitis Kur meži zaļo ;  Mārtiņš Brauns, Rainis Saule, Pērkons, Daugava  ;  Valters Kaminskis, Imants Ziedonis Mūžu mūžos būs dziesma  ;  Jurjānu Andrejs, Ansis Llventāls Lūk, roze zied ;  Emīls Dārziņš, Kārlis Jēkabsons Nāc man līdz ;  Latviešu t dz Leona Amoliņa apdarē Kalējs kala debesīs ;  Jurjānu Andrejs, Auseklis Latvijā  ;  Latviešu t dz Emiļa Melngaiļa apdarē Bij’ man vienas rozes dēļ(i)  ;  Latviešu t dz Ilonas Rupaines apdarē Labvakar(i), sievas māte ;  Latvtdz Jāņa Ozoliņa apdarē Aiz kalniņa dūmi kūp ;  Latviešu t dz Vīgneru Ernesta apdarē Strauja, strauja upe tecēj’ ;  Latviešu t dz Dzintara Kļaviņa apdarē Vecie zvejnieki  ;  Latviešu t dz Emiļa Melngaiļa apdarē Lokaties(i), mežu gali ;  Latviešu t dz Zigmārā Liepiņa apdarē Cekulaina zīle dzied  ;  Latviešu t dz Edgara Račevska apdarē Precību dziesmas ;  I Pūt, vējiņi, dzen laiviņu ;  III Tumša, tumša tā eglīte  ;  IV Es uzkāpu kalniņā(i) ;  Zigmārs Liepiņš, Māra Zālīte Dziedot dzimu, dziedot augu  ;  II Sestdienas rītā ;  III Kam klusē, brālīt(i)? ;  V Ar gredzentiņu ;  VI Kas manim tumsa! ;  Noslēguma koncerts ;  Jānis Lūsēns, Māra Zālīte Trīs zvaigznes ;  Imants Kalniņš, Andrejs Upīts Varoni gaidiet ;  Zigmārs Liepiņš, vārdi no latvju dainām Zibsnī zvaigznes aiz Daugavas ;  Raimonds Pauls, Jānis Peters Manai dzimtenei  ;  Jāzeps Vītols, Auseklis Gaismas pils

Index   mega

2011.Dziesmas koriem Rīgai 810. Leģenda

. Dievs, Svēti Latviju! (Baumaņu Kārlis) jauktajam korim, sieviešu korim, vīru korim  ;  . Senatne (E. Dārziņš / Rainis)  ;  . Upe un cilvēka dzīve (J. Vītols / K. Barons)  ;  . Latvija (P. Barisons / J. Akuraters)  ;  . Gaismas pils (J. Vītols / Auseklis)  ;  . Dziesmu virkne koriem (V. Pūce / R Brūveris, A. Neibarts)  ;  . Cikls no rokoperas “Kaupēn, mans mīļais”(J. Lūsēns / M. Zālīte) jauktajam korim, sieviešu korim, vīru korim  ;  . Oda priekam (J. Kulakovs / E. Veidenbaums) jauktajam korim, sieviešu korim, vīru korim  ;  . Baletomānija (J. Kulakovs / К. Elsbergs)  ;  . Cienību dod liela bārda (J. Kulakovs / E. Veidenbaums)  ;  . Mana dienišķā dziesma (J. Kulakovs / M. Melgalvs)  ;  . Ak, Dzimtene… (A. Maskats / B. Martuževa)  ;  . Vecas Rīgas Likteņdziesma (A. Maskats / . Vācietis)  ;  . Rīgai (A. Maskats / A. Čaks)  ;  . Marhils Rīgai, dziesmu popūrijs (U. Marhilēvičs / G. Račs, R. Fomins)  ;  . Dievaines (U. Prauliņš / Latviešu tautasdziesmu vārdi)  ;  . Zelta kauss (Z. Liepiņš / M. Zālīte) jauktajam korim, sieviešu korim, vīru korim  ;  . Vienīgā (Z. Liepiņš / K. Dimiters)  ;  . Mīla ir kā uguns (M. Brauns/X Peters) jauktajam korim, sieviešu korim, vīru korim  ;  . Lai jums izdodas! (M. Brauns / J. Peters) jauktajam korim, sieviešu korim, vīru korim  ;  . Saule, pērkons, daugava (M. Brauns / Rainis)  ;  . Jau ziediem rotātas pļavas (Im. Kalniņš / E.Veidenbaums)  ;  . Viņi dejoja vienu vasaru (Im. Kalniņš / M. Čaklais)  ;  . Noslēguma korālis no kantātes “rīgai” (Im. Kalniņš / A. Čaks)  ;  . Dziesma, ar ko tu sāksies? (Im. Kalniņš /V. Kalniņš)  ;  . Manai dzimtenei (R. Pauls / J. Peters)  ;  . Svētī debesīs šo zemi (Z. Liepiņš / K. Dimiters)

Index   mega

2011.Račevskis vīru korim un ērgelēm. Edgars Račevskis. Mesa ir viena brīnumdziesma. kantāte vīru korim, baritonam un ērģelēm

Kyrie ;  4. Gloria ;  5. Credo ;  6. Sanctus ;  7. Benedictus ;  8. Agnus dei ;   ir viena brīnumdziesma

Index   mega

2011.XXV Dziesmas vīru koriem – sievu un vīru koru salidojums. XXV vispārējie latviešu dziesmu un XV deju svētki

Tev mūžam dzīvot, Latvija. Dubultkorim.. ;  Dievs, svētī Latviju! Dubultkorim ;  Dvēseles dziesma. Dubultkorim.. ;  Šī diena. Dubultkorim.. ;  Daugavas krastā. Sieviešu korim ;  Vairogi. Vīru korim … ;  Mana tēvija. Vīru korim … ;  Mana tauta laimdienīte. Vīru korim … ;  Kalējs. Vīru korim … ;  Arvien vēl sirds. Sieviešu korim ;  Lūgšana. Sieviešu korim ;  Zvani. Sieviešu korim ;  Brīvība. Vīru korim … ;  Nāc šajā rītā uzvarētā. Vīru korim … ;  Dzīvības mūžīgais vārds. Vīru korim … ;  Caur sidraba birzi gāju. Sieviešu korim ;  Es meitiņa kā smildziņa. Sieviešu korim ;  Atītpoša bolta vīšņa. Sieviešu korim ;  Rozēm kaisu istabiņu. Sieviešu korim ;  Pie Dieviņa gari galdi. Sieviešu korim ;  Bij’ man vienas rozes dēļi. Vīru korim … ;  Es karāi aiziedams. Vīru korim … ;  Nāc man līdz. Vīru korim … ;  Mūžu mūžos būs dziesma. Vīru korim … ;  Nu zied ievas, ābelītes. Sieviešu korim ;  Saules meita sagšas raksta. Sieviešu korim ;  Moseņ, zeileit’ viesti nesa. Sieviešu korim ;  Dzied, māsiņa. Sieviešu korim ;  Kalnā kāpu. Sieviešu korim ;  Vai tādēļ nedziedāju?. Dubultkorim.. ;  Lokatiesi, mežu gali. Dubultkorim.. ;  Pūt, vējiņi. Dubultkorim.. ;  Saule, Pērkons, Daugava. Dubultkorim.. ;  Dievs, dod mūsu tēvu zemei. Dubultkorim.. ;  Pūt, vējiņi. Dubultkorim..

Index   mega

 2011.XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki.  Noslēgums. Sastādītājs – Lauris Goss

Pēteris Barisons, Arvīds Skalbe Dziesmai šodien liela diena   ;  Baumaņu Kārlis Dievs, svētī Latviju! ;  Ilze Arne, Andris Ritmanis Daugavas krastā   ;  Pēteris Plakidis, Jānis Peters Ar dziesmu dzīvībā   ;  Pēteris Barisons, Jānis Akuraters Latvijā   ;  Jāzeps Vītols, Krišjānis Barons Upe un cilvēka dzīve   ;  Emīls Dārziņš, Rainis Senatne  ;  Jānis Mediņš, Vilis Plūdons Tev mūžam dzīvot, Latvija   ;  Jāzeps Vītols, Leons Paegle Ziemeļblāzma   ;  Latviešu tautasdziesma Imanta Ramiņa apdarē Pūt, vējiņi  ;  Latgaliešu tautasdziesma Ilonas Rupaines apdarē Gaismēna ausa   ;  Latviešu tautasdziesma Jevgeņija Ustinskova apdarē Kālabadigaldiņami   ;  Selga Mence, latviešu tautasdziesmas vārdi Neba maize pate nāca   ;  Latviešu tautasdziesma Ilonas Rupaines apdarē Saule brida rudzu lauku  ;  Uģis Prauliņš, latviešu tautasdziesmas vārdi Kas dziedāja Jāņu nakti   ;  Emilis Melngailis, latviešu tautasdziesmas vārdi Jāņuvakars   ;  Latviešu tautasdziesma Ārija Šķepasta apdarē Līgo!   ;  Valts Pūce, Aivars Neibarts Augu nakti  ;  Latviešu tautasdziesma Riharda Skultes apdarē Līgo saule vakarā  ;  Arturs Maskats, latviešu tautasdziesmas vārdi Jāņu dziesma  ;  Uģis Prauliņš Jaundarbs (sagatavošanā) ;  Jāzeps Vītols, Auseklis Gaismas pils  ;  Zigmārs Liepiņš, Kaspars Dimiters Svētī debesīs šo zemi  ;  Mārtiņš Brauns, Rainis Saule, Pērkons, Daugava  ;  Ēriks Ešenvalds, Anita Kārkliņa Dvēseles dziesma

Index   mega

 2012.Music book Tartu Estonia. Estonian Male Choirs Association Tallinn

Mihkel Lüdig / Friedrich Kuhlbars Rudolf Tobias. a cappella Nescitis vos accompanied by Vanemuine Symphony Orchestra ;  Imants Kalniņš / Andrejs Upīts. Varoni gaidiet.accompanied by Vanemuine Symphony Orchestra ;  Wilhelm Stenhammar / Verner v. Heidenstam. Sverige a cappella ;  Jean Sibelius / Veikko Antero Koskenniemi. Finlandia. accompanied by Vanemuine Symphony Orchestra ;  Giuseppe Verdi. Chorus of the Hebrew Slaves from the opera Nabucco. accompanied by Vanemuine Symphony Orchestra ;  Edvard Grieg / Bjomstjeme Bjomson. Landkj ending. accompanied by Vanemuine Symphony Orchestra ;  Gustav Emesaks / folklore poem. Hakkame mehed minema a cappella  ;  Raimond Kull / Mihkel Veske. Kodumaa. accompanied by the Estonian Defence Forces Orchestra and the Estonian Police and Border Guard Orchestra

Index   mega

2012.XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki Noslēguma koncerts. Koncerta programmas veidotājs vīru koriem Ivars Cinkuss

Pēteris Barisons, Arvīds Skalbe Dziesmai šodien liela diena  Jauktajam korim ;  Baumaņu Kārlis Dievs, svētī Latviju!Jauktajam korim ;  Zigmārs Liepiņš, Kaspars Dimiters Svētī debesīs šo zemiJauktajam korim ;  Pēteris Plakidis, Jānis Peters Ar dziesmu dzīvībā Jauktajam korim ;  Pēteris Barisons, Jānis Akuraters LatvijāJauktajam korim ;  Jāzeps Vītols, Krišjānis Barons Upe un cilvēka dzīveJauktajam korim ;  Emīls Dārziņš, Rainis SenatneJauktajam korim ;  Jāzeps Vītols, Leons Paegle Ziemeļblāzma Jauktajam korim ;  Imants Kalniņš, Knuts Skujenieks Lūgšana Jauktajam korim ;  Jānis Mediņš, Vilis Plūdons Tev mūžam dzīvot, Latvija  Jauktajam korim ;  Raimonds Pauls, Jānis Peters Dzīvības mūžīgais vārds  ;  Ēriks Ešenvalds, Andrejs Eglltis Brīvība ;  Jāzeps Vītols, Kārlis Skalbe Kalējs  ;  Emīls Dārziņš, Kārlis Skalbe Mūžam zili  ;  Latviešu tautasdziesma Emiļa Melngaiļa apdarē Bij’ man vienas rozes dēļ ;  Valters Kaminskis, Imants Ziedonis Mūžu mūžos būs dziesma  ;  Latviešu tautasdziesma Oļģerta Grāvīša apdarē Rozēm kaisu istabiņuSieviešu korim ;  Latviešu tautasdziesma Jura Vaivoda apdarē Caur sidraba birzi gāju Sieviešu korim ;  Jēkabs Graubiņš, latviešu tautasdziesmas vārdi Es meitiņa kā smildziņaSieviešu korim ;  Latgaliešu tautasdziesma Ilonas Rupaines apdarē Moseņ zeileit’ viesti nesaSieviešu korim ;  Kārlis Lācis, tautasdziesmas vārdi Es bij’ meitaSieviešu korim ;  Latviešu tautasdziesma Andra Sējāna apdarē Saule auda audekliņuSieviešu korim ;  Latviešu tautasdziesma Emiļa Melngaiļa apdarē Lokatiesi, mežu galiDubultkorim  ;  Latviešu tautasdziesma Jura Vaivoda apdarē Vai tādēļ nedziedāju? Dubultkorim  ;  Raimonds Tiguls, Nora Ikstena Dod DieviņiJauktajam korim ;  Latviešu tautasdziesma Imanta Ramiņa apdarē Pūt, vējiņiJauktajam korim ;  Latgaliešu tautasdziesma Ilonas Rupaines apdarē Gaismēna ausa Jauktajam korim ;  Latviešu tautasdziesma Ārija Šķepasta apdarē Līgo!Jauktajam korim ;  Selga Mence, latviešu tautasdziesmas vārdi Neba maize pate nāca Jauktajam korim ;  Latviešu tautasdziesma Jevgeņija Ustinskova apdarē Kālabadigaldiņami?Jauktajam korim ;  Latviešu tautasdziesma Ilonas Rupaines apdarē Saule brida rudzu lauku Jauktajam korim ;  Uģis Prauliņš, latviešu tautasdziesmas vārdi Kas dziedāja Jāņu naktiKopkorim  ;  Emilis Melngailis, latviešu tautasdziesmas vārdi JāņuvakarsJauktajam korim ;  Valts Pūce, Aivars Neibarts Augu naktiJauktajam korim * ;  Latviešu tautasdziesma Riharda Skultes apdarē Līgo saule vakarāJauktajam korim ;  Arturs Maskats, latviešu tautasdziesmas vārdi Jāņu dziesmaJauktajam korim ;  Uģis Prauliņš, latviešu tautasdziesmas vārdi Līgo – Jāņu nakts mistērija_Kopkorim  ;  Mārtiņš Brauns, Rainis Saule, Pērkons, DaugavaKopkorim  ;  Jāzeps Vītols, Auseklis Gaismas pils Kopkorim  ;  Ēriks Ešenvalds, Anita Kārkliņa Dvēseles dziesma Kopkorim

Index   mega

2015 – 2016.Latvijas sieviešu un vīru koru salidojums  Cēsis, 2016. Sastādītājs – Mārtiņš Klišans + 2016 XXVI Dziesmas Koriem. Pielikums

Dziesmas sieviešu koriem: Latviešu tautasdziesma Jura Vaivoda apdarē. Caur sidraba birzi gāju ;  Ilona Rupaine, latgaliešu tautasdziesma. Jumja dziesma ;  Jēkabs Graubiņš, latviešu tautasdziesma. Silmala trīcēja dancojot ;  Aldonis Kalniņš, Skaidrīte Kaldupe. Latgalē ;  Valts Pūce, latviešu tautasdziesmas vārdi. Man dziesmiņu nepietrūka ;  Kārlis Lācis, latviešu tautasdziesmas vārdi. Es bij’ meita ;  Mārtiņš Brauns, latviešu tautasdziesmas vārdi. Dzied’ ar mani, tautu meita! ;  Armands Alksnis, Andra Alksne. Cita tautas dziesma ;  Juris Kulakovs, Māris Melgalvs. Gandrīz tautasdziesma ;  Dziesmas vīru koriem: Baumaņu Kārlis, Lapas Mārtiņš. Latviski lai atskan dziesmas  ;  Latviešu tautasdziesma Vīgneru Ernesta apdarē. Strauja, strauja upe tecēj’ ;  Emīls Dārziņš, Kārlis Skalbe. Mūžam zili ;  Valters Kaminskis, Imants Ziedonis. Mūžu mūžos būs dziesma ;  Ilze Arne, Ilze Kalnāre. Ai, Vidzeme ;  Juris Kulakovs, Eduards Veidenbaums. Mīlestībā viļņo krūts ;  Ēriks Ešenvalds, Andrejs Eglītis. Brīvība ;  Dziesmas dubuttkoriem: Latviešu tautasdziesma Emiļa Melngaiļa apdarē. Pūt, vējiņi ;  Latviešu tautasdziesma Emiļa Melngaiļa apdarē. Meita sēde kuražās ;  Latviešu tautasdziesma Helmera Pavasara apdarē. Mazs bij’ tēva novadiņis ;  Mārtiņš Brauns, Jānis Peters. Mīla ir kā uguns ;  Raimonds Pauls, Māris Čaklais. Tautas acis ;  Zigmārs Liepiņš, Māra Zālīte. Mātes karogs ;  Krustiem zvaigznes debesīs ;  Lūk, rozes zied ;  Es bij puika

Index   mega + Pielikums

2016 .XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Noslēguma koncerts. Dziesmas koriem. Sastādītājs – Mārtiņš Klišāns

Alfrēds Kalniņš, Rainis Esi sveicināta, saule! Diriģentu koris ; Emīls Dārziņš, Fridrihs Šillers, atdzejojis Auseklis Pie tēvu zemes dārgās Apvienotais vīru koris  ; Pēteris Barisons, Jānis Gulbis (Jānis Bullis) Celies Apvienotais vīru koris  ; Valters Kaminskis, Imants Ziedonis Mūžu mūžos būs dziesma Apvienotais vīru koris ; Latviešu tautasdziesma Tālivalža Ķēniņa apdarē Es meitiņa kā rozīte Sieviešu kori ; Ilona Rupaine, latgaliešu tautasdziesma Jumja dziesma Sieviešu kori ; Valdis Zilveris, latviešu tautasdziesmas vārdi Es pārsviedu zelta zirni Sieviešu kori  ; Emīls Dārziņš, Jānis Jaunsudrabiņš Nāru dziesma Sieviešu kori  ; Emīls Dārziņš, Kārlis Jēkabsons Mirdzi kā zvaigzne Apvienotais vīru koris   ; Latviešu tautasdziesma Alfrēda Kalniņa apdarē Dziedot dzimu, dziedot augu Kopkoris ; Jānis Lūsēns, Rainis Karoga dziesma Kopkoris  ; Baumaņu Kārlis Dievs, svētī Latviju! Kopkoris  ; Raimonds Tiguls, Rasa Bugavičute-Pēce Lec, saulīte! Kopkoris  ; Latviešu tautasdziesma Alfrēda Feila apdarē Aiz ezera augsti kalni Jauktie un vīru kori  ; Valts Pūce, latgaliešu tautasdziesmas vārdi Gaismēna ausa, sauleite lēce Jauktie kori  ; Latviešu tautasdziesma Selgas Mences apdarē Gara, gara šī naksniņa Jauktie kori  ; Latviešu tautasdziesma Jura Karlsona apdarē Odens sauca, akmens vilka Jauktie kori  ; Arturs Maskats, latviešu tautasdziesmu vārdi Precību dziesma Jauktie kori  ; Uģis Prauliņš, latviešu tautasdziesmas vārdi Kas dziedāja Jāņu nakti Kopkoris  ; Emilis Melngailis, latviešu tautasdziesmu vārdi Jāņuvakars Kopkoris  ; Volfgangs Dārziņš, Kārlis Jēkabsons Birzēm rotāts Jauktie kori  ; Pēteris Barisons, Plūdons Pa zvaigžņu ceļu Jauktie kori  ; Emīls Dārziņš, Rainis Lauztās priedes Kopkoris  ; Lūcija Garūta, Andrejs Eglītis Mūsu Tēvs debesīs Kopkoris   ; Ēriks Ešenvalds, Andrejs Eglītis Brīvība Apvienotais vīru koris   ; Pēteris Vasks, latviešu tautasdziesmu vārdi Mūsu dziesma Apvienotais sieviešu koris  ; Pēteris Plakidis, Vizma Belševica Tavas saknes tavā zemē Jauktie kori  ; Uģis Prauliņš, tautasdziesmu vārdi Dievaines Jauktie kori  ; Latviešu tautasdziesma Raimonda Paula apdarē Sasala jūriņa Jauktie kori  ; Mārtiņš Brauns, Jānis Peters Mīla ir kā uguns Kopkoris ; Raimonds Pauls, Jānis Peters Manai dzimtenei Kopkoris ; Zigmārs Liepiņš, Māra Zālīte, Fragmenti no rokoperas ; Edgara Lindes pārlikums “Lāčplēsis” Kopkoris ; Imants Kalniņš, Māra Zālīte, Fināla dziesma no kinofilmas ; aranž Rihards Dubra “Sprīdītis” Kopkoris  ; Mārtiņš Brauns, Rainis Saule, Pērkons, Daugava Kopkoris ; Jāzeps Vītols, Auseklis Gaismas pils Kopkoris

Index   mega

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *