Dušans Mitana. Spēles beigas

Moderns romāns par žurnālistes Helēnas un režisora Petra sarežģītajām attiecībām mūsdienu pasaulē. Abi romāna galvenie varoņi Petrs un Helēna auguši un kā personības veidojušies tā sauktajā reālajā sociālismā (tāpat kā pats rakstnieks D. Mitana). Un faktiski šis darbs (kas ietver sevi mūsdienu modernā romāna elementus) ir trīsdes-mitgadīgo un četrdesmitgadīgo cilvēku grēksūdze.

Index   mega   yandex

Desmonds Youngs. Rommels

Ienaidnieka komandieris neiegūst tādu slavu, ja viņš nav kaut kas vairāk ka parastais cilvēks, un Rommels neteikti tāds bija. Vācija devusi daudzus neapšaubāmi spējīgus ģenerāļus: Rommels izcēlās to vidū tāpēc, ka bija pārvarējis vācu militāristu prāta parasto stingumu un bija meistars improvizācijā.

Feldmaršala sera Claude Auchinleck’a priekšvārdi ; Prelūde ; I. Benghazi ; II. “Mūsu draugs Rommels” ; III. Divu karu starplaikā ; IV. Spoku divīzija ; V. “Kungs būtu tik akls…” ; VI. Augšup un lejup ceļš tuksnesī ; 1. Rommels un Vavells ; 2. “Operation Crusader” ; VII. Pret Aleksandrijas vārtiem ; VIII. Tāds bija mūsu ienaidnieks ; 1. “Piemērots tuksnesim” ; 2. “Nostralienti Italiani” ; ; 3. Pieklājīgais karš ; IX. Beigas Āfrikā ; X. Atlantijas valnis ; XI. “Nepateicīgais liktenis”  ; Rommela dienest gaitas saraksts

Fb:  Index   mega   yandex

Pdf: Index   mega

Jānis Mirāms-Zibens. Bruņotā sacelšanās Rīgā 1919.gada 3.janvārī (Atmiņas)

Bruņoto sacelšanos tieši sagatavoja un vadīja revolucionārās kara komitejas. 1918. gada novembra otrajā pusē uzsāka savu darbību Latvijas Revolucionārā kara komiteja. Revolucionārās kara komitejas izveidoja Rīgā, Jelgavā un citās Latvijas pilsētās, kā arī pagastos, un visur tās darbojās tiešā Latvijas Komunistiskās partijas (toreiz Latvijas Sociāldemokrātijas) vadībā.

Index   mega   yandex

Teodors Dreizers. Ģēnijs

Pa pusei autobiogrāfisks romāns, kura varonis – talantīgs mākslinieks Jūdžins Vitla pārvar ērkšķainu ceļu, līdz kļūst par atzītu mākslinieku. Pārdzīvojot pacēlumus un krišanu Jūdžins dod mākslinieka dzīves novērtējumu sabiedrībā. Uz sarežģītu ģimenes attiecību fona, aprakstīta amerikāņu elites un vienkāršo ļaužu dzīve, ar kuriem romāna varonim nākas saskarties savā dzīves ceļā. Kaut arī pārdzīvojis dvēseles un māksliniecisko krīzi viņš nejūtas salauzts un sasniedz garīgu atziņu gan par ģimenes attiecībām, gan apkārtējās pasaules vērtību novērtējumu. Pats rakstnieks uzskatīja šo sacerējumu par savu labāko darbu, lai gan tā laika kritiķi un daļa lasītāju novērtēja romānu visai negatīvi. Sakarā ar provocējošo seksualitātes traktējumu, tas pat tika aizliegts.

Index   mega   yandex

Ladislavs Mņačko. Nāves vārds ir Eņģelītis

Romāns. Šajā grāmatā rakstīts par cilvēka un patriota sirdsbalsi — tās sašutumu un labsirdību, tās naidu un mīlu, tās mulsumu un dzīves apliecinājumu. Tas ir patiess partizāņa stāsts. Viņu, smagi ievainotu pēdējā sadursmē ar ienaidniekiem, ķērusi trieka. Un varbūt tieši slimnīcas piespiedu miers ļāvis sevišķi asi izjust un novērtēt to, kas bijis, kas notiek šobrīd un ko nesīs nākamība.

Index   mega   yandex

Vasilijs Ardamatskis. Drosmīgo neprāts

Cilvēki mira dažādi. Vieni, kuru gribu bija paralizējušas bailes, pārvērtās par miroņiem ilgi pirms savas fiziskās nāves. Citi, nicinādami bailes, pašaizliedzīgi cīnījās ar bendēm un bija neaptverama gara diženuma paraugs. Uz salauzto, uzvarēto un kājām samīdīto kapiem vārdu nav, bet Varoņu vārdi nav aizgājuši nebūtībā…

Index   mega   yandex