Rutku Tēvs. Dumpīgā Rīga. Latviešu teātris anekdotos.

Izlase. «Dumpīgai Rīgai» autors devis apakšvirsrakstu «Vēsturisks romāns no kalendāra nemieru laikiem XVI gadu simteņa beigās». Atcerēsimies, ko par šiem gadiem, kad Rīga atradās Polijas karaļa Stefana Batorija varā, stāsta Latvijas PSR vēstures lappuses: «Reakcionārā baznīcas politika, kas izpaudās mēģinājumos atjaunot katolicismu, nodokļu nastas palielināšana un Rīgas vācu iedzīvotāju privilēģiju ierobežošana bija par cēloni tā saucamajiem «kalendāra nemieriem», kas notika no 1584. gada līdz 1589. gadam.

Par aktieri Arvedu Mihelsonu sarakstīts ļoti daudz literatūras, par rakstnieku Rutku Tēvu gaužām maz. Kura no šīm divām mūzām prasījusi lielāku atdevi un talanta spēku? Laikam gan pirmā mīlestība — teātris. Ieskatīsimies PSRS Tautas skatuves mākslinieces Antas Klints atmiņu stāstījuma lappusēs: «Kad Miķelītis (tā Arvedu Mihelsonu dēvēja teātrī — L. B.) saņēma honorāru, teātrī bija «Vecrīgas svētki», bet autoram nesagādāja prieku, ja pēc trešās vīna glāzes kāds sāka cildināt viņa rakstnieka talantu.

«Es esmu aktieris, kas vaļas brīžos lasa vecus kalendārus un vasarā «taisa» vēsturiskus romānus. Kāds nu tur talants!» Nereti sarunās ar kolēģiem viņš uzsvēris: «Nekad neesmu rakstniecību uzskatījis par savu profesiju. Esmu aktieris.»

Index   mega   yandex

Albērs Kamī. Dumpīgais cilvēks

Mēs visi nesam sevī savas katorgas, savus noziegumus un postījumus. Bet mūsu uzdevums nav tos palaist brīvībā visā pasaulē; mūsu uzdevums ir tos apkarot sevī un citos. Dumpis, gadsimtiem senā griba nepakļauties, vēl šobrīd ir šīs cīņas princips. Dumpība – formu māte, patiesās dzīvības avots – liek mums pastāvīgi turēties taisni vēstures bezveidīgajā un trakajā kustībā. Vēsture ir tikai izdevība, kas jāpadara auglīga ar modru protestu. Daugava 2003

Index   mega   yandex

Vitaute Žilinskaite. Jāmācās priecāties – Humoreskas:

Ikdienas grimases ; Ierosinājums ; Brīnumainās runas   ;  Par ormaņu atjaunināšanu  ; Taisīšana ; Maizes cepšana ; Simfonija ; Par vecpuišiem ; Pēc pieklājības likumiem   ; Vēl skaistāk ; Tirgus dialogi ; Tīrradnis  ; Karuselī ; Kukulis ; Pie sveces  ; Sala vecis pludmalē   ;  Vislielākais kuriozs     ; Saules plankumi ; Ceļojums uz Kuktiem   ; Ko spējam ; Cietoksnis ; Mežs rudenī ; Par velti ; Salidojums ; Gumijas humoreska    ; Spoki ; Kāpēc smaida sfinksas?  Izlūks ; Untumainie samezglojumi ; Par ceļojumu nemieru   Mūsdienu Sarkangalvīte ; Jauni vēji ; Tikšanās ; Divkauja ; Ziepju gabaliņa dēļ    ; Tā nav pasaka par Sala veci ; Dzemdētājs ; Sevī ; Atsauksmju grāmata  ; Viedokļi  ; Intīmais jautājums     ; Audzināšanas aulekši ; Eņģelis virs pilsētas  Viņa augstība    ; Vecīši ; Jautājums ; Jaunā meklējumi ;  Pavēle Nr 137-a   Optimistiska humoreska ; Mīlestības līkloči ; Ne no pirmā skata Kūrvietas pasaka  Trīsstūri aplī   Vecmodīgais    ; Ideālā sieva  ;  Ideālais vīrs    ; Vīri un kāposti: Vienīgais    ; Pirmā mīlestība ; Parāds   ;  Liriska novirze ;  Ļoti noilgojies   ; Karote darvas   ; Nesavtīgie padomi ; Kā mīlētājus lielā likt ; Jāmācās priecāties ; Humorista vieta   ; Dāvanas ; Pūķis  ; Sagriešanās ;  Manuskripti  ; Šķīstītavas katlā ; Intervija ar sevi   ; Lidojums ; Mans scenārijs ;   Kā es rakstu?    ; Domas ; Svaigi salīdzinājumi ; īstais talants  ;  Mana jaunā grāmata

Index   mega   yandex

Jurijs Oļeša. Skaudība

Stāsti: 1. Cilvēku materiāls ; 2. Ķiršu kauliņš ; 3. Liompa ; 4. Mīlestība ; 5. Aldebarans ; 6. Nataša ; 7. Vasarā ; 8. Turkmēnis ; 9. Vālodze ; 10. Atmiņas ; 11. Draugi ; 12. Skaudība

Šai izlasē uzņemti vienpadsmit labākie Jurija Olešas īsie stāsti, kā arī garais stāsts «Skaudība», kas divdesmito gadu beigās un trīsdesmito gadu sākumā periodika izraisīja dedzīgu diskusiju par mīlestību jaundibinātajā valstī. «Skaudības» galvenais vadmotīvs ir cīņa starp veco un jauno morāli. Neaizmirsīsim, ka tolaik līdz ar vecās sabiedriskās iekārtas sabrukšanu atradās daži tādi pārāk kreisi teorētiķi, kuri pat mīlestību pasludināja par buržuāzisku… Tāpēc Oļeša «Skaudībā» cīnās divās frontēs, gan pret vecās morāles paudējiem, gan arī pret pārāk krasiem vispārcilvēcisko īpašību un jūtu noliedzējiem. Mīlētājam pasaule atmirdz visdažādākās krāsās, kuras nav pieejamas cilvēkiem, kam šīs jūtas svešas.

Index   mega   yandex

Manuels Domingess Benavidess. Pēdējais Vidusjūras pirāts

Spānija! Zilas debesis ar karstu sauli, ziedoši apelsīnu dārzi; pie hotas un pasodobles skaņām dejo melnmatainā Karmena, iejūsminot vēršu cīņām drošsirdīgo torero. Šo Spāniju jūs pazīstat no operas skatuves, no dziesmām un nostāstiem.

Bet vai esat dzirdējuši kaut ko par to Spāniju, kur kādā salā piedzimst deģenerēts radījums ar spēcīgām dabiskām dziņām un labu rēķināšanas spēju, nepārspējami veikls zaglis? Vai zināt, kā šis zellis kļūst par novatoru un sasniedz augstākās virsotnes …. kontrabandā; kā viņš virzās arvien augstāk un augstāk, līdz ieceļ un atlaiž Spānijas ministrus, kļūdams par tuvu un nepieciešamu cilvēku diktatoram — ģenerālim Primo de Riveram; kā viņš, pērkamu politiķu, pērkamu žurnālistu un pērkamu sieviešu atbalstīts, pats kļūst par parlamenta deputātu vēl pēc tam, kad jau par saviem grēkiem nokļuvis drošā vietā — aiz restēm — un no tās aizbēdzis?

To visu un vēl daudz ko citu par Spāniju mūsu gadsimta pirmajos trīsdesmit gados pastāstīs šī grāmata — reizē valdzinošs mākslas darbs un vissīkākās detaļās patiesa laikmeta hronika. Daža laba no šajā hronikā aprakstītajām personām vēl nesen elpoja aromātisko Vidusjūras piekrastes gaisu.

Index   mega   yandex

Mate Zalka. Doberdo. – Izlase:

Romāns Doberdo ;  Stāsti: Biedrs Liu ; Plēsoņas ; Uz dzimteni ; Granātu metējs ; Mēmais ; Pie zilās Donavas ; Kavalērijas reids ; Stāsts par mūžīgo mieru ; Rīta agrumā ; Mazais bundzinieks ; Kareivis Janošs ; Anekdote ;  Āboli ; Dziesma par karavīru atvaļinājumā ; Budjonnijietis ; Vēstules

Index   mega   yandex

Cīnītāju stāsti:

Leona Paegle. Asinis uz akmeņa ; Ernests Elerts-Klusais. Biedrs Indriķis ; Oskars Rihters. Pāri Lubānas klāniem ; Augusts Arājs-Bērce. Menusa nāve ;’Linards Laicens. Akmens logā ; Roberts Eidemanis. Divkauja ; Alvils Ceplis. Lidotāja stāsts ;  Konrads Jokums. Kolektīva priekšsēdētājs./ Šī grāmata savā ziņā ir avots, kas mūs stiprina cīņā un izturībā, māca mīlēt cilvēku skaidrību un nemiera alkas. Visiem astoņiem stāstiem piemīt liels pārliecības spēks, jo autori īstenībā rakstījuši paši par sevi.

Index   mega   yandex