Belaščenko Toms. ASV: 200 gadu — 200 karu.

Imperiālisms – Notikumi Fakti Dokumenti.

“Jūs esat nācija, kas kūda citas tautas. Jums ir nepārredzama vēlēšanās kaitēt cik vien iespējams katram, kas ļaujas, ka viņu izlieto jūsu labā. Nāks stunda, kad uz Zemes novietos divas tāfeles. Uz vienas būs rakstīts: „Cilvēki“, uz otras: “Angļi“.” (Viktors Igo.)

«Mēs esam radījuši sabiedrību,» rakstīja pazīstamais amerikāņu politiskais darbinieks V. Fulbraits, «kuras galvenā nodarbošanās ir vardarbība. Visnopietnākos draudus mūsu valstij rada nevis ārējs spēks, bet gan mūsu iekšējais militārisms. Veidojas nomācošs iespaids, ka mēs Amerikā esam pieraduši pie kariem. Nu jau daudzus gadus mēs vai nu karojam, vai esam gatavi nekavējoties sākt karu jebkurā pasaules reģionā. Karš un karavīri ir k|uvuši par mūsu dzīves neatņemamu sastāvdaju, bet vardarbība — par vissvarīgāko produktu mūsu valstī.»

Autors, izmantojot ārzemju dokumentālos un preses materiālus atklāj ASV imperiālisma asiņaino dabu, parāda, ka visa tās vēsture visciešākām saitēm ir saistīta ar kariem, ar demokrātijas un nacionālās atbrīvošanās kustības apspiešanu, ar brīvību mīlošo tautu paverdzināšanu. Grāmata paredzēta masu lasītājam.

Index  Yandex  Mega

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.