Dokumenti stāsta: Latvijas buržuāzijas nākšana pie varas / Sast. V. Bērziņš.

Krājumā apkopoti dokumenti — valdības sēžu protokoli, sarakste ar ārvalstu (ASV, Anglijas, Francijas, Vācijas) valdībām, uzsaukumi Latvijas iedzīvotājiem, dažādi ziņojumi u. tml. —, kas attiecas uz laikposmu no 1917. līdz 1921. gadam un atspoguļo toreizējo Latvijas iekšpolitisko un ārpolitisko situāciju. Dokumenti liecina, ka Latvija atradās ārvalstu teritoriālo un politisko interešu krustpunktā, un A. Niedras, K. Ulmaņa u. c, buržuāzisko politiķu darbība bija vērsta uz to, lai pārvarētu strādniecības orientāciju uz Padomju Krieviju un dibinātu suverenu Latvijas valsti savienība ar Antanli. Dokumenti plaši komentēti. Daļa dokumentu atklātība paradās pirmo reizi.

Vēsturniekiem, mācibspēkiem un studentiem, visiem, kuri interesējas par Latvijas vēsturi.

Index  Yandex  Mega

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.