Kārlis Skalbe. Kopoti raksti Piektais sējums – Pasakas, Stāsti un tēlojumi

Pasakas (1924—1937) : Māras koks ; Raganas māja ; Pasaka par pelīti ; Dvēseļu mežs ; Nogrimušā baznīca ; Brāļi — gulētāji ; Kalna gars un milzis ; Brīnuma vācelīte ; Ziemsvētki mežā ; Ūdens māte ; Muļķa laime  ; Kad koki runāja ; Milzis Bužabārda ; Pēdējais prieks ; Malēja ; Zaļā jaunava ; Bērns, kam liesmas gāja līdz ; Garā pupa ; Dzelzu puika ; Sāpju ceļš ; Sarkanā puķe ; Pasaka par ēnu ; Burvja sirds   ; Ceļš uz pavasari ; Pārvēršanās ; Kalns, kas dziedāja

Stāsti un tēlojumi (1902—1909) : Skaņas iz tālumiem ; Skolotājs Ābeltiņš ; Pīlītes   ; Nabags ; Aizkaltis, aizlūzis koks ; Rozes smaržo    ; Sirmās dvēseles ; Dzīvība ; Jaunība ; Letarģija ; Mazgātāja ; Krupis ; Aizklātā dāma  ; Miesnieks

 Index  Yandex  Mega

Viena atbilde “Kārlis Skalbe. Kopoti raksti Piektais sējums – Pasakas, Stāsti un tēlojumi”

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.