Laura Kļaviņa, Māris Kļaviņš. Indes ap mums: toksikoloģijas un ekotoksikoloģijas pamati

Grāmatas mērķis ir iepazīstināt ar toksikoloģijas un ekotoksikoloģijas pamatiem – toksisko vielu un kaitīgo faktoru iedarbības pamatprincipiem un veidiem. Aplūkoti galvenie toksikoloģijas jautājumi: vielu toksiskuma noteikšanas principi, toksisko vielu metabolisma īpatnības cilvēku, dzīvnieku un augu organismos, toksisko vielu bioakumulācija. Aplūkotas dabiskas un antropogēnas izcelsmes nozīmīgākās piesārņojošās vielas, to īpašības un risinājumi šo vielu iedarbības un piesārņojuma mazināšanai, kā arī ķīmisko vielu likumdošanas un vielu iedarbības riska analīzes pamatprincipi. Grāmata paredzēta universitāšu ķīmijas, bioloģijas, medicīnas un vides zinātnes studentiem, vides aizsardzības jomā strādājošajiem un arī interesentiem.

Index  yandex  mega

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.